Adweithydd Niwclear Naturiol Hen bron biliynau o flynyddoedd 2

16302x 20. 03. 2018 Darllenydd 1

Dwy biliwn biliwn biliwn o flynyddoedd yn ôl, aeth rhannau o'r blaendal wraniwm Affricanaidd yn ddigymell trwy ymladdiad niwclear. Mae gwyddonwyr yn amcangyfrif bod yr adweithydd niwclear hwn, sy'n cynnwys cynefinoedd 16, wedi bod yn gweithio o leiaf 500 am fil o flynyddoedd. Mae'n anhygoel o gymharu â'r adweithydd niwclear enfawr hwn, nid yw ein hymatebyddion niwclear modern yn gymharu â dyluniad a gweithredoldeb. Fel y nodwyd yn Gwyddoniaeth Americanaidd: "Mae'n wirioneddol wych bod mwy na dwsin o adweithyddion naturiol yn cael eu hadfywio'n ddigymell yn sydyn ac y llwyddasant i gynnal perfformiad cymedrol am gannoedd o filoedd o flynyddoedd efallai."

Mae'r darganfyddiad mor ddiddorol bod gwyddonwyr wedi dweud bod "yn ôl pob tebyg y darganfyddiad o adweithydd niwclear naturiol yn Oklo rhanbarth yn y Wladwriaeth o Gabon (Gorllewin Affrica) yn 1972 yn un o'r digwyddiadau pwysicaf yn y ffiseg adweithyddion ers 1942 pan Enrico Fermi a'i dîm wedi cyflawni adwaith cadwyn ymholltiad artiffisial a hunan-barhaus".

Pryd bynnag y byddwn yn clywed y term "adweithydd niwclear," rydym yn meddwl am strwythur a grewyd yn artiffisial. Ond mae'r achos yma yn rhywbeth arall. Mae'r adweithydd niwclear hwn wedi'i leoli mewn gwirionedd yn ardal wraniwm naturiol y tu mewn i'r rhisgl o'n planed, wedi'i leoli yn Okla, Gabon. Fel y daeth i ben, mae wraniwm yn naturiol ymbelydrol ac roedd yr amodau a ddigwyddodd yn Oklahoma yn PERFFEITHIOL, a oedd yn caniatáu adwaith niwclear.

Yn wir, mae'r Oklo unig le adnabyddus am rhywbeth fel hyn ar y blaned ac mae'n cynnwys cynefinoedd 16, a oedd gwyddonwyr yn dweud "yr ymholltiad niwclear samoudržitelnému" wedi bod o gwmpas cyn 1,7 biliwn o flynyddoedd yn ôl, pan fydd y perfformiad cyfartalog o tua 100 kW o ynni gwres. Dyddodion mwyn wraniwm yn Oklo yw'r unig leoliadau hysbys lle mae adweithyddion niwclear naturiol yn bodoli, ond sut? Pam nad oes lle arall ar y Ddaear yn cael adweithydd niwclear naturiol?

Yn ôl adroddiadau, mae'r adweithydd niwclear naturiol a ffurfiwyd pan dyddodion mwynau cyfoethog mewn wraniwm llifogydd dyfroedd o dan y ddaear, a oedd yn gweithredu fel cymedrolwr niwtronau, ac felly yn arwain at adwaith cadwyn niwclear. Gwres o'r ymholltiad niwclear yn achosi i'r ddaear dŵr yn berwi, sy'n arafu neu atal y adwaith. Ar ôl oeri, dyddodion mwynau, yr enillion dŵr a'r restarts adwaith ac yn cwblhau cylch llawn bob awr 3. Parhaodd y rhain adwaith ymholltiad cylchoedd i gannoedd o filoedd o flynyddoedd a daeth i ben pan gyson lleihau faint o ddeunydd fissile allai gynnal adwaith cadwyn mwyach.

darganfyddiad hwn, a oedd yn (yn llythrennol) yn dargyfeirio ein meddwl, a sefydlwyd ym 1972 pan gwyddonwyr Ffrengig yn symud y mwyn wraniwm o'r mwynglawdd yn Gabon eu profi am gynnwys wraniwm. mwyn wraniwm yn cynnwys tri isotop wraniwm, ac mae pob yn cynnwys nifer gwahanol o niwtronau. Dyma'r 238 wraniwm, wraniwm a wraniwm 234 235. Wranws ​​yw'r unig 235, am ba gwyddonwyr sydd fwyaf o ddiddordeb mewn, oherwydd gall gynnal adwaith cadwyn niwclear.

Mae'n syndod bod yr adwaith niwclear yn digwydd trwy greu plwtoniwm fel sgil-gynnyrch, ac roedd yr adwaith niwclear ei hun wedi'i safoni. Mae hyn yn rhywbeth sy'n cael ei ystyried yn y "Greal Sanctaidd" gwyddoniaeth atomig. Mae'r gallu i liniaru ymateb yn golygu pan fydd yr adwaith gychwynnwyd, roedd yn bosibl defnyddio'r pŵer allbwn mewn dull rheoledig gyda'r posibilrwydd i atal ffrwydrad trychinebus, neu os rhyddhau egni mewn amrantiad.

Canfuwyd hefyd fod y dŵr i atal adwaith yn cael ei ddefnyddio yn yr un ffordd ag adweithyddion modern yn cael eu hoeri gan ddefnyddio rhodenni cadmiwm Graphite- sy'n atal yr adweithydd i fynd i mewn cyflwr critigol a ffrwydro. Mae hyn i gyd yn naturiol "mewn natur".

Ond pam na wnaeth y rhannau hyn ffrwydro a dinistrio eu hunain yn iawn ar ôl dechrau'r adwaith cadwyn niwclear? Pa fecanwaith a wnaeth y gwaith hunanreoleiddio angenrheidiol? A wnaeth yr adweithyddion hyn redeg yn raddol neu yn y modd cychwyn-stop?

Wedi'r cyfan, mae natur yn anhygoel ym mhob cyfeiriad.

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Adweithydd Niwclear Naturiol Hen bron biliynau o flynyddoedd 2"

  • Standa Standa yn dweud:

    Ysgrifennwyd yr erthygl gan ddau awdur.
    Mae'r rhan gyntaf yn ddisgrifiad eithaf difrifol o'r ffenomen, ychydig o oleuadau gan ychydig o unedau crafu a chamgymeriad.
    O'r frawddeg wedi ei ysgrifennu'n drwchus "Mae'n syndod bod yr adwaith niwclear ..." fel petai'r awdur wedi newid.
    Ac nid yn unig ar gyfer nonsens technegol (mae'r nonsens, er enghraifft, yn oeri yr adweithydd â bariau carbon neu cadmiwm), ond hefyd oherwydd bod yna gwestiynau ar y diwedd a atebwyd yn eithaf da yn hanner cyntaf yr erthygl.

Ad a Ateb