Goroesodd Hitler 2. Rhyfel Byd Cyntaf?

5020x 09. 01. 2018 Darllenydd 1

Yn ddiweddar dogfennau CIA heb eu dosbarthu gellir dod o hyd i bethau diddorol a synhwyrol weithiau. Yn eu plith mae dau adroddiad gan y CIA sy'n byw yn Caracas a Maracaibo (Venezuela) bod un o'u hasiantau mewn cysylltiad â rhai Robert Citroen, a honnodd ei fod wedi cwrdd â Adolf Hitler yn Colombia. Meddai ond ef, ynghyd â'r Natsïaid a oedd yn aros yn ffyddlon iddo, ymgartrefodd yn nhref Tunja. Fel tystiolaeth, dangosodd Citroen ffotograff gyda Hitler a chynhwyswyd ei chopi yn y ffeil. Roedd y sylfaen CIA yn Maracaibo yn ei ystyried yn ffuglen nad oedd hyd yn oed yn werth chweil i gael y neges "i fyny". Mae hawliadau Citroën a'r gwirionedd yn rhy naïf, ac mae'r llun a gyflwynwyd yn eithaf amheus. Mae'r staff golygyddol hefyd yn darparu cyfieithiadau a rhestrau gwasanaeth gwreiddiol. Mae'n ei gwneud hi'n bosibl gwneud yn siŵr nad yw'r dogfennau sydd heb eu dosbarthu'n cynnwys unrhyw synhwyraidd.

Secret:

O Ddirprwy Brif Orsaf yn Caracas

  1. 29. Nododd Medi 1955 Cimelody-3 (enw cod yr asiant, nodyn diletant.media) y canlynol: nid yw Cimelody-3 na'n gorsafoedd yn gallu gwerthuso'r wybodaeth; yn cael ei basio fel budd posibl.
  2. 29. Medi 1955 oedd Cimelody-3 a gysylltwyd â ffrind dibynadwy a wasanaethodd o dan ei orchymyn yn Ewrop ac mae bellach yn byw yn Maracaibo. Penderfynodd Cimelody-3 beidio â datgelu ei hunaniaeth.
  3. Mae'r enwog Cimelody-3 wedi cyhoeddi bod 1955 1955 yn cael ei groesawu gan Phillip Citroen, cyn-swyddog SS, gan ddweud yn ddifrifol fod Adolf Hitler yn dal i fyw. Honnodd ei fod wedi bod mewn cysylltiad ag ef tua unwaith y mis yn Colombia pan deithiodd o Maracaibo fel gweithiwr KNSM (RoyalDutch) Shipping Co yn Maracaibo. Dywedodd Citroen wrtho am y llun a gafodd ei ddal gyda Hitler yn eithaf diweddar, ond ni ddangosodd ef. Dywedodd hefyd fod Hitler wedi gadael Colombia ac aeth i'r Ariannin tua Ionawr XNUMX. Eglurodd Citroen fod deg mlynedd wedi mynd heibio ers diwedd y rhyfel, a dyna pam na all y Cynghreiriaid erlyn Hitler fel troseddwr rhyfel mwyach.
  4. 28. Fe wnaeth Medi 1955, y Cimelody-3 adnabyddus gydag anhawster, gael y llun a ddywedodd Citroen iddo. 29. Hefyd, dangoswyd 1955 i Cimelody-3 ei hun i gadarnhau gwir y hanes gwych hon. Mae'n amlwg nad oedd Cimelody-3 yn gallu gwneud sylwadau arno. Fodd bynnag, roedd ganddo lun yn ddigon hir i'r CIA gymryd y camau angenrheidiol. Gwnaed llungopïau a'u hanfon wedyn. Dychwelwyd y gwreiddiol i'r perchennog y diwrnod canlynol. Yn ôl pob tebyg, mae Citroen yn ddyn chwith, y dyn cywir ar y dde, y mae Citroen yn galw Hitler. Ar y cefn mae'n ysgrifenedig: "Adolf Schüttelmayer, Tunga, Colombia, 1954."

Comander sylfaen CIA yn Maracaibo

  1. O ran y llun a anfonwyd gan y CIA yn Caracas, mae'r adroddiad yn awgrymu bod Adolf Hitler yn dal i fyw. Mae dogfennau sylfaenol yn cynnwys gwybodaeth debyg o'r un ffynhonnell sy'n byw yn Maracaibo.
  2. Neges nad yw'n cynnwys dyddiad. Mae'n debyg ei ysgrifennu yn yr ymylon am yng nghanol mis Chwefror 1954, sy'n dangos bod Phillip Ford, cyn cyd-berchennog y papur newydd y Maracaibo Times, dywedodd y cyn-sylfaen asiant ei fod yn gweithio i'r cwmni rheilffordd yn Colombia, cyfarfu ddyn a debyg gryf Adolf Hitler, a gyfaddefodd i fod yn Adolf Hitler. Honnodd Citroen ei fod wedi cwrdd â'r dyn hwn mewn man o'r enw Residencias Coloniales yn Tunja (Adran Boyacá) yn Colombia. Yn ôl ffynonellau yn y ddinas hon, roedd nifer fawr o gyn-Natsïaid yn byw. Yn dilyn honiadau Citroen, Tunja Almaenwyr aros yn deyrngar i Hitler mae disgwyl i hyn eilunaddoliaeth Onima, eu gorffennol Natsïaidd eu hunain, mynd i'r afael ag ef fel arweinydd ac a gyfarchodd ef fel Natsïaid.
  3. Yn ogystal, dangosodd Citroen yr asiant ffotograff a gymerwyd yng Ngholombia ar y mae'n sefyll ynghyd â'r Hitler a ddisgwylir. Cafodd y llun hwn ei fenthyca am sawl awr i wneud copi ohono. Fodd bynnag, roedd negyddol yn rhy wael o ran ansawdd. Dychwelwyd y gwreiddiol i'r perchennog ac roedd unwaith eto'n gymhleth iawn. Yn unol â hynny, fel gyda ffantasi amlwg yr adroddiad, ni chafodd yr wybodaeth hon ei hanfon atom cyn gynted ag y cawsom y wybodaeth honno.
  4. Mae Phillip Citroen yn byw yn Maracaibo gyda'i frawd François, yn ôl ein hadroddiadau, wedi ei gyflogi gan Dutchsteamship (trên steam Iseldiroedd). François gweithio i bapur newydd Herald Maracaibo ac yn y ddwy flynedd diwethaf yn bartner ei frawd Phillip a Alexander van Dobbena, mae'r conswl Iseldiroedd yn Maracaibo, mae'r cwmni cyhoeddi y papur newydd Saesneg The Times Maracaibo. Ar y pwynt hwn, nid oes gennym unrhyw wybodaeth sydd ar gael am Phillipe neu Francois Citroen.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb