Rhagair Michel Nostradam i fab Cesar

6468x 06. 01. 2017 Darllenydd 1

Eich diweddar geni, fy mab Cesar Nostradame, mi gorfodi yn ystod fy wylnos nos hir yn rheolaidd, yn meddwl am sut i chi adael atgofion a ysgrifennwyd ar ôl tranc ffisegol eich hynafiad, er lles cyffredin y bobl, beth yw fy hanfod dwyfol gylchdroadau seryddol ( planedau) yn ymwybodol. Ac yn y cyfamser, hyd nes nezlíbilo Duw anfarwol, eich bod yn gweld y golau daearol crio, ac nid wyf am i siarad am eich blynyddoedd pan fyddwch yn dal i fod yn cyd-fynd gloywi blynyddoedd eraill, ond eiddoch mis Nid yw Mars yn gallu cytuno ddeallusol yn ei lid yr hyn y byddaf yn cael eu gorfodi ar ôl ei ddyddiau diffiniedig: Gwelaf nad yw hyn yn bosibl, gadewch dogfennau hynny yn ysgrifenedig bod ar ôl y dinistr pylu gydag amser: Bydd rhagfynegiadau ocwlt felly y gair a etifeddwyd ar gau tu mewn i mi / fy nghorff / - rhaid i ni hefyd gymryd i ystyriaeth indiscretion y natur ddynol diffiniadau yn ansicr ac mae popeth yn cael ei reoli a'i reoli gan allu Duw nevyspitatelnou, nid yn hedfan gyda'r dicter cyfriniol neu impulse lymffatig, ond mae'r ceisiadau seryddol: "Dim ond enw Duw vnuknuvší rhagweld ac mae ganddynt ysbryd proffwydol arbennig. "Fodd bynnag, am amser hir y digwyddodd i mi ragwelir ymhell cyn y digwyddiad, beth fydd yn digwydd ac ar ba le penodol, o ystyried bod popeth yn digwydd ewyllys a'r anogaeth Duw, [ac yr wyf hefyd ragwelir] hapus eraill ac yn anhapus digwyddiadau sy'n dilyn hynny wedi digwydd mewn gwahanol rannau o'r byd: yn union fel yr wyf yn awr mod gorfodi i aros yn dawel neu guddio eu meddyliau oherwydd anghyfiawnder, yr wyf am gyflwyno yn ysgrifenedig y digwyddiadau a pryder nid yn unig yn yr amser presennol, ond mae hefyd yn rhan fawr o'r dyfodol, fel y grŵp Unedig a'r rhanbarthau sy'n cael newidiadau sylfaenol, weithiau gwbl groes i'r sefyllfa bresennol, os fi ddweud beth fydd yn eu darllenwyr y dyfodol mewn teyrnasoedd hyn, mae credinwyr o wahanol ffydd, faint fyddai wedi ei chael yn anghydnaws â'u credoau crefyddol, eu bod yn condemnio hynny, beth fydd yn cael ei gadarnhau yn ystod y ganrif, a beth y gall pobl ei argyhoeddi yn Budo dysgu. Rwy'n apelio at ddyfarniad y gwir Gwaredwr: "Peidiwch â threfnu emynau sanctaidd, peidiwch â thaflu perlau i'ch llyncu chi, neu i dynnu'ch traws, i droi yn eich erbyn. "A'r rheswm Rhoddais y gorau i berfformio yn gyhoeddus ac yn ysgrifennu gyda phen, ac yna penderfynais i egluro'n fanylach, i ddatgelu holl bobl yn mynegiadau aneglur ac yn rhyfedd, achosion yn y dyfodol, fel y rhai hynny sydd agosaf [fel] y rhai a welais, fel pe bai nid yw cenedlaethau wedi newid; Fodd bynnag, er mwyn osgoi arswydus glust bregus o fyw, fy holl bapurau, yr wyf yn ei roi yn y ffurf dirgel a broffwydol, oherwydd "Rwyf yma i guddio rhag gwybodus a doeth, hynny yw, y pwerus a rheoli, ac yn egluro popeth ac yn awyddus dethol. "Mae fy broffwydoliaeth, gyda chymorth Duw ac yn dda angylion anfarwol Derbyniodd pŵer dewiniaeth, i weld pethau pell ac yn gallu rhagweld y dyfodol pell, oherwydd gall dim yn cael ei wneud heb Fo, y mae ei bŵer mor fawr, a charedigrwydd i bobl yw os ydynt yn dal yn pobl yn unwaith mewn amgylchiadau tebyg, ewyllys da yr Ysbryd, cynhesrwydd a grym dewiniaeth i fynd atynt: wrth i ni ddod at y pelydrau yr haul, sydd wedi cael effaith ar y corff elfennol a di-elfennol.

Fel i ni, y bobl, rydym yn gwneud ein cryfder a dyfeisgarwch ni allwn ddeall y cyfrinachau cudd o Dduw y Creawdwr ei hun. "Canys ni allwn wybod y dydd neu awr ..." ac ati Gan mae gormod o bobl fod y Creawdwr roddwyd y rhodd o ddychymyg ac yn eu cyflwyno i rai o gyfrinachau yn y dyfodol, yn unol â'r canllawiau astrolegol a chyfrinachau o'r gorffennol ar hyn o bryd, yn gryfder penodol yn dod oddi wrthynt, fel fflam dân, gyda chymorth Duw, gallant sioe dwyfol
hyd yn oed ysbrydoliaeth ddaearol. pethau Dim ond dwyfol sydd wedi mabwysiadu y bendithion Duw ei hun yn dod i'r casgliad: cyfartaledd yng nghanol angylion, y trydydd: y drwg [lluoedd], ond mae fy mab, rwy'n siarad â chi yma ychydig yn amgryptio: ond ag ar gyfer y proffwydoliaethau ocwlt sydd wedi ysbryd cynnil o dân, mae'r sydd weithiau'n ofni bwyll, arsylwi uchaf o Lights, yn effro ac yn ymatebol i proffwydoliaethau yn manylu ar eu gwybodaeth yn ysgrifenedig, ni all fwynhau huodledd cyffredin; Wedi'r cyfan, mae popeth yn cael ei gyflawni trwy gymorth Duw gwych sydd â'i ddaioni yn ddiderfyn. Er, fy mab, os Byddant yn dweud fy mod yn y Proffwyd, nid wyf am i gyflwyno ei hun i briodoli teitl mor aruchel: "Heddiw yn cael eu galw iddynt proffwydi, wedi iddynt eu galw gweledyddion": Fel proffwyd, fy mab, yr ydych yn wir ei alw'n hynny , sy'n gweld pethau sy'n cael eu cuddio gan wybodaeth rhywun cyffredin. Os bydd yn digwydd bod y proffwyd yn gweld golau ddatguddiad perffaith, ac mae'n agor bethau dwyfol ac daearol, ni all siarad yn agored am fod y rhagfynegiadau plot yn digwydd ymhell yn y dyfodol, gan fod y dirgelwch Duw annealladwy a chanmoladwy yn agor ymhell o flaen wybodaeth yn wir, yn ogystal â'u canlyniadau. Mae'n amhosibl deall rhai o'r arwyddion daearol neu wybodaeth ddynol arall, oherwydd mae rhinweddau ocwlt o dan weddill y nefoedd ei hun, hynny yw, yr eterniaeth ei hun sy'n agor yr holl weithiau gyda chymorth ffydd. Ond, mae'n seiliedig ar indivisibility o dragwyddoldeb, gyda chymorth gwrthryfel Hérakleon, achosion y symudiadau yn y nefoedd. Dydw i ddim yn dweud fy mab, a rhaid i chi yn dda ei ddeall, er bod gwybodaeth â'r mater hwn yn dal i fethu utkvět yn Eich ystyr annigonol bod y dyfodol yn bell iawn, ni all yr achos gael ei ddeall yn rhesymegol, ac er eu bod yn bell iawn ar wahân, gallant fod yn ddyn beidio cuddio yn rhy ond nid dealltwriaeth perffaith o'r rhesymau pwysig yn bosibl heb datguddiad dwyfol: ar gyfer pob datguddiad broffwydol yn dod o'r Creawdwr, ac mae hefyd yn dibynnu ar y dynged a gan natur. Ac felly gellir rhagweld y pethau sydd wedi digwydd, yn ogystal â'r rhai sydd heb ddigwydd eto. Fodd bynnag, ni all gwybodaeth sy'n seiliedig ar wybodaeth yn unig fod yn ocwlt; ond efallai mai dim ond llais o iaith sy'n debyg i'r iaith fflam lle mae'r holl achosion yn y dyfodol yn canolbwyntio ar yr ocwlt. Ac am hynny, fy mab, Erfyniaf nad ydych, defnyddiwch eich meddwl o blaid nodau ffug ac yn ddiangen, ysol y corff a dinistrio yr enaid, sy'n arwain at ddryswch synhwyrau gwan: yr un peth i mi ddweud am y byrhoedledd yr hud mwyaf ffiaidd maith yn ôl gondemnio Ysgrythur Lân a canonau dwyfol ; ond gan fod yn sêr-ddewiniaeth rhad ac am ddim, sy'n esbonio'r arwyddion, oherwydd y mae, a leolir o dan warchodaeth Duw a gwrando ar ei dystiolaeth, yr wyf yn cyflwyno yn ysgrifenedig proffwydoliaeth. Felly, fel na chadarnheir yr athroniaeth ocwlt hon, nid oeddwn erioed wedi rhoi llawer o gyfrolau sydd wedi eu cuddio ers canrifoedd lawer i'r llys ddiystyr. Ond dyfalu yw dyfodol, yr wyf yn cyflwyno llosgfynydd, felly sbeitlyd, er ei fod yn cael ei losgi, y fflamau o dân yn rhoi golau anarferol, disgleiriach na'r fflam cyffredin, fel ffaglau llosgi ysgafn, goleuo y ty yn sydyn, fel pe yn sydyn tân dorrodd allan. Felly, yn y dyfodol siomi (mae'r rhain yn llyfrau disgwyliadau), arsylwi trawsnewidiad llwyr, fel y misoedd a'r haul, byddaf (llyfrau hyn) troi i'r lludw, dim ond pawb anllygredig yn deall popeth ac o dan y ddaear, gyda chymorth tonnau ocwlt. Ond ar gyfer y gwaith hwn yr wyf newydd ei orffen, ar ewyllys Duw, yr wyf am ddatgelu ichi: Sut i adnabod digwyddiadau yn y dyfodol, ymhell i ffwrdd o gredoau gwych. Gall y digwyddiadau hyn yn cael eu nodi, drwy benderfynu, yn rhannol, y mannau hynny lle mae'r datguddiad goruchaf Duw yn troi at y ffurfweddau nefol, lleoliad ac amser a benderfynir yn onest, pŵer ocwlt, y ewyllys yr Arglwydd, y mae eu presenoldeb yn amser arllwys i mewn i dragwyddoldeb, dim ond symudiad [y sêr] dibynnu ar achosion y gorffennol, y presennol a'r dyfodol, sydd oll yn ddealltwriaeth agored. Felly, fy mab, gallwch yn hawdd, ac er gwaethaf ei oedran tendr, yn deall y gall pethau y mae'n rhaid eu rhagweld ddigwydd golau nefol nos ac mae hynny'n naturiol, ac ysbryd proffwydoliaeth, nid oherwydd yr wyf am i gymryd yn ganiataol teitl y Proffwyd ond i mi, marwol, yn sefyll ar y ddaear ac i ffwrdd oddi wrth ddeall yr ystyr nefol, mae hyn oherwydd y datguddiad o Dduw. Gallaf fod yn gamgymeriad, yn camgymryd, yn siomedig fy mod yn fwy pechadurus nag unrhyw un arall yn y byd hwn fy mod yn agored i ddiffygion dynol. Ond, gan ddechrau o navštívivší gras a gweithredu cyfrifiadau hir Duw i mi yn ystod fy swydd nos, yr wyf yn llunio llyfr o proffwydoliaethau, pob un yn cynnwys cant quatrains proffwydoliaethau seryddol yr wyf wedi penderfynu cyflwyno aneglur a bydd yn aros proroctvými tragwyddol, o nawr tan 3797.

Efallai na fydd rhai ohonynt yn cytuno, yn seiliedig ar hyd y cyfnod hwn, ond dywedir bod y lleuad yn effeithio ar y meddwl o amgylch y byd, felly mae'r achosion yn gyffredin i'r wlad gyfan, fy mab. Os byddwch chi'n byw eich oedran dynol naturiol, fe welwch chi yn eich gwlad eich hun, yn awyr agored eich mamwlad, sut mae proffwydoliaeth y dyfodol yn cwrdd. Er bod Duw yn Hollalluog ei ben ei hun yn gwybod y tragwyddoldeb y byd, yn dod oddi wrtho ef yn unig, rwy'n dweud wrthych, y rhai y mae'r hwb ddiddiwedd ac annealladwy dewis y llwybr o gynnydd datguddiad hir ac yn drist, ar sail y rhesymau ocwlt hyn a ddatgelwyd uchod, y ddau brif beth wedi bod yn oracles, ac un [ohonynt] yn agor y byd anhygoel ddwyfol i un a foretells drwy ddysgu y sêr a prophesies trwy ysbrydoliaeth ddwyfol, sy'n ei alluogi i gysylltu â'r dragwyddoldeb dwyfol, oherwydd barnwyd y proffwyd wrth iddo osod y ysbryd Sanctaidd, yn ôl ewyllys Duw y creawdwr a gwir gymhellion. Ac am ei fod yn rhagweld yr hyn yn wir, oherwydd dim ond yn ei [tywydd] yw'r ffynhonnell a tharddiad; a golau hwn a fflamau gwan yn cyrraedd targed ac yn dod o'r un uchder â'r golau naturiol sy'n gwella athronwyr hyder, bod ar ôl eu bod wedi dysgu egwyddorion achosion sylfaenol, gallant gyrraedd gwaelod y wyddoniaeth dyfnaf. Ond ar gyfer y diben hwn, fy mab, nid wyf am i ymchwilio yn rhy ddwfn i mewn i bethau yn y dyfodol, eich meddwl anhygyrch ac, ar ben hynny, yr wyf yn credu bod pobl addysgedig yn colledion mor fawr ac nestrovnatelné os yw'r byd i'w gael o flaen y tân ledled y byd, yn digwydd i felly llifogydd mawr lifogydd mor uchel pan fyddant yn pasio i ffwrdd, pan fydd y cyfnod y wlad, nad yw'n cael ei orchuddio â dŵr ac yn parhau i fod felly am amser hir, mae'n tywys (pobl) allan o diriogaeth anferth, er nad y cyfan ar yr ymylon - yn ogystal â cyn ac ar ôl llifogydd o'r fath mewn llawer o wledydd, y clwyfau mor ofidus, a bydd yn disgyn o'r awyr digonedd o'r fath o dân a cherrig poeth, mae'n parhau i fod ychydig iawn a fyddai'n cael eu bwyta: ac mae hyn yn digwydd, gan siarad yn fyr, ac o flaen y tân terfynol: - oherwydd ar adeg pan y blaned Mars yn gyfan gwbl yn cwblhau ei oedran (ganrif) ac ar ddiwedd ei gyfnod olaf, yn dychwelyd unwaith eto: ond casglu rhywfaint o souhvě Wal yr Aquarius am nifer o flynyddoedd, eraill yng nghyferbyniad Canser, am gyfnod hir ac yn barhaus. Ac yn awr, pan fydd llawer ohonom yn cael eu llywodraethu gan y lleuad, diolch i bŵer nerthol Duw, anfarwol, fodd bynnag, cyn mae'n llwyddo i gwblhau ei gylch llawn, yr haul yn dod i fyny ac yna Saturn.-oherwydd arwyddion nefolaidd, bydd y llywodraeth Sadwrn yn cael ei ddychwelyd os yw popeth yn cael ei gyfrifo, byd yn symud yn nes at (wrthwynebu) cylchdro elyniaethus - os yw'n bresennol pan roedd hyn yn cofrestru mewn 773 mis, un diwrnod ar ddeg pla, newyn hir a rhyfeloedd, a mwy o lifogydd y tu mewn i'r ddaear yma ac acw, yn dyddio'n herodr y tu blaen mae'n amseroedd sawl ac yna byrrach pryd y bydd cyn lleied o bobl fod os na fyddwn yn dod o hyd i ddyn a fyddai'n hoffi byw yn y cae: pryd y bydd colli (maes) hefyd ar ôl amser hir pan oedd hi yn dal yn gaeth (hy. mae'r mannau eisoes yn cael eu hatal gan bobl eto), a phan mae'n benderfyniad amlwg o'r nefoedd, maent i gyd yn parhau yn y seithfed rhif (hy. dimensiwn), o filoedd pan fydd yn cwblhau'r holl ymagwedd gyfan at yr wythfed (e.e. dimensiwn), lle mae'r awyr yn yr wythfed cylch, sef y dimensiwn lledred, lle mae'r Duw anfarwol mawr yn dod newid yn gwbl gyflawn, lle y delweddau sanctaidd (yno) yn dychwelyd (pobl) i symud gyda (hy. bywyd yn y diriogaeth hon) a'r malu (pridd) - (yn llythrennol crwsio, malu - hynny yw. Bydd tir tân yn cael ei weldio, gramen ddu caledu), rhagorol fel ein cynnyrch yr hectar fod yn sefydlog ac nid yn galed, ond yn anuniongyrchol llafn onglog (hy. tir aredig), awyredig: y tu allan i linell (tj.stěhování) pan fyddant yn gofyn iddo, bydd yn cael ei gwblhau, ond nid i le arall: - Pan rhagdybiaethau amwys iawn flino dros ben synnwyr cyffredin bob syniadau mathemategol naturiol, at y diben hwn, mewn amser byr duw y crëwr ei weinidogion, a'i genhadau, tân, yn anfon cynnig brys barn allanol, yr un fath i ein llygaid, rhagweld achosion yn y dyfodol, achosion pwysig i ddod, mae ganddo rwymedigaeth yn erbyn omens bwy bynnag y rhof amlygu (cyflwynwyd). Wrth i'r tywydd, sy'n cael ei gario gan olau y tu allan yn dod yn gwbl hyderus, penderfyniad rhannol rhywun ac yn rhannol drwy allanol golau: Faint gwir yw y rhan sy'n ymddangos i fod â gweledigaeth, gan ddeall nad yw'n cael ei achosi gan nam ar feddwl dychmygol - rheswm yn rhy amlwg, gall popeth yn eu rhagweld gyda charedigrwydd Duw a thrwy ysbryd angylaidd prophwydo cartref ysbrydoledig, dychweliad y oracles sanctaidd, nesaf wrth glow (golau), efe a gyffyrddodd, mae'n darparu ar gyfer ffantasïau amrywiol datguddiad nos y dydd ar ôl hynny ddibynadwy rhagweld yn rheoli atodiadau seryddol i proffwydoliaeth sanctaidd y dyfodol, nid yw'n ystyried fel arall, hyd yn oed os bydd fy dewrder. Ar yr awr hon rwy'n clywed, fy mab, yr hyn a ddarganfyddais trwy gylchdroi (hynny yw, cylchrediad y planedau i'w gilydd-sêr-ddewiniaeth), yr hyn yn gyson â'r ysbrydoliaeth datgelu i ni yn awr yn agosáu cleddyf pla marwol, rhyfel ofnadwy iawn pan fydd yn ymddangos ar gyfer oes o fod tri o bobl (hy. sy'n golygu dros dair cenhedlaeth o bobl), a newyn sy'n disgyn i'r ddaear, ac yn aml yn dychwelyd - bydd fel cyrff nefol cysoni yn eu cylchdroadau (orbitau) ac, felly, meddai, yn ymweld â gwialen haearn bydd eu hanwiredd a gwiail yn eu taro oherwydd drugaredd Ni fydd Duw yn cael ei ddosbarthu ar ôl peth amser, fy mab, pryd y bydd y rhan fwyaf o'r broffwydoliaeth yn cael ei chyflawni, ac yn dod eithafol (tj.milostrdenství Duw) ar ôl cwblhau'r změn.- ar y pryd, sawl gwaith yn ystod yr amseroedd drwg, erthyliad yn, medd yr Arglwydd, ac yn torri, ac nid oes gennyf trugaredd - a miloedd o ddigwyddiadau eraill sy'n dod ar eu hôl, megis ar sawl lefel, bûm yn gweithio yn fy proffwydoliaethau ysgrifennu eraill sydd i gyd yn yr amser a gyfansoddwyd mewn rhyddiaith. Mae'r Prophecies hyn yn diffinio lleoedd, amseroedd, ac yn gosod dyddiadau ymlaen llaw. Bydd pobl a fydd yn byw ar ôl i ni weld a byddant yn gwybod y digwyddiadau sydd i ddod ddigamsyniol (fel y crybwyllwyd yn rhywle arall), llawer cliriach, ni waeth beth fydd yn ei deall ar sail galluoedd deallusol newydd: Ond pan fyddwch yn symud y anwybodaeth, bydd achosion yn well objasněny.- yn olaf, fy mab, eich tad y rhodd o Michel Nostradamus, gan gredu y chi vyjevíš (deklaruješ) pob un o'r quatrains broffwydol yn cael eu cyflwyno gyda gweddi ar Dduw, anfarwol, â dymuniadau'r bywyd hir ac yn dda yn y dyfodol, ffyniannus a hapus .

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb