Rheolau defnyddio'r cynnwys

Cyfrifoldeb am gynnwys

 1. Mae'r awdur yn gyfrifol yn unig am gynnwys yr erthygl neu'r post trafod.
 2. Efallai na fydd barn yr Awdur yn farn y mwyafrif ac efallai na fydd yn cyd-fynd â barn gweithredwr y safle.
 3. Os yw'r awdur yn "weld" ffynhonnell ", yna mae'r cyfrifoldeb am y cynnwys yn disgyn ar ffynhonnell yr erthygl a gymerwyd drosodd.

Addasrwydd ac adnoddau a ddefnyddir

 1. Darperir erthyglau cyhoeddedig heb unrhyw warant am eu diffygion ffeithiol a gwirionedd anhygoel. Mater i'r darllenwr yw barnu ei farn ei hun werth y wybodaeth a ddarperir.
 2. Darperir yr adnoddau hyn i'r erthygl fel y mae. Nid yw'r awdur a'r gweithredwr yn gyfrifol am gynnwys y ffynhonnell gyfeiriwyd, nac unrhyw ran neu ran ohoni.

hawlfreintiau

 1. Deallir yr "Awdur" gan y rhai sydd naill ai'n awdur cynnwys yr erthygl neu awdur cyfieithiad yr erthygl i'r iaith Tsiec / Slofaciaidd.
 2. Yr awdur erthygl yw'r person a restrir yn y blwch bob amser Awduron ar ddiwedd yr erthygl. Os yw'r awdur yn "weld" ffynhonnell ", yna ni ellir rhestru'r awdur go iawn yn unig ar y ddolen ffynhonnell sydd wedi'i restru ar ddiwedd yr erthygl.
 3. Nid yw'r cyfieithydd yn gyfrifol am gywirdeb ffurfiol y cyfieithiad. Dim ond cefndir addysgiadol yw'r erthygl a enwir fel ffynhonnell cyfieithu, a'r testun sy'n deillio o hyn yw cynnwys yr awdur.

Rhannu rheolau

 1. Gellir dyfynnu cynnwys unrhyw erthygl yn y teitl gwreiddiol gyda dyfynbris cychwynnol, gyda chyfeiriad at destun llawn y testun ar ein gwefan.
 2. Dim ond ar wefan arall y gellir cynnwys cynnwys y cyfan gydag ysgrifennu penodol cymeradwyaeth yr awdur
 3. Ni ddylid newid neu olygu cynnwys unrhyw erthygl na dyfynbris ohoni.
 4. Ni chaniateir cynnwys unrhyw hysbysebion trydydd parti yng nghynnwys yr erthygl.

Rheolau trafod

 1. Mae negeseuon ad anawdurdodedig, swyddi gwefreiddiol a / neu gyfraniadau a ysgrifennwyd gan briflythrennau yn cael eu dileu.
 2. Mae trafodaethau fforwm yn dilyn y rheolau a amlinellwyd yn fforwm trafod.

Cwmpas y cais

Mae'r rheolau hyn yn berthnasol i bob safle: www.suenee.cz, fforwm.suenee.cz, wiki.suenee.cz, www.ce5.cz a www.pribehsrdce.cz.

Golygyddol

Yr awdurdod uchaf o'r safleoedd hyn yw eu hunain gweithredwr. Rheolwr cynnwys yw'r gweithredwr personau awdurdodedig.

cydweithredu

Byddwn yn gwerthfawrogi'ch help a pharodrwydd i gydweithio ar greu cynnwys.

Diweddarwyd: 02.04.2019, 17: 56