Y gwir am laeth

6774x 31. 10. 2014 Darllenydd 1

Mae ymgyrch cyfryngau dwys yn yr ail hanner y ganrif ddiwethaf yn argyhoeddedig pobl nad yw hyn heb fod yn bosibl mewn bywyd heb laeth a chynnyrch llaeth. Rydym ni i gyd yn famaliaid, a dim ond ar ôl genedigaeth, llaeth yw'r unig beth y dylem ei gael. Yn anffodus, y myth o laeth iach yn cario paradocs pan fyddwn yn dweud bod llaeth yn iach, ond rhaid iddo fod llaeth buwch - o botel, nad yw'r rhiant - fron y fam.

Mae yna achosion hysbys lle mae gan yr anifeiliaid laeth o rywogaethau eraill ar ôl eu geni. Kitten o bracedi, llew cath, ... Ond nid yw'n duedd gyffredin ac mae'n anhygoel.

Mae'r ddogfen Almaeneg ganlynol yn erbyn ei gilydd ar gyfer a yn erbyn ac yn esbonio canlyniadau defnydd hirdymor a gormod o gynhyrchion llaeth ar y corff dynol. Yna mae rhai meddygon yn gwahaniaethu'n gyson â defnydd llaeth y fron dynol ohono diwydiannol a weithgynhyrchir llaeth buwch.

Byddwn hefyd yn dysgu, o ystyried y galw enfawr artiffisial, bod anifeiliaid yn cael eu gorfodi i berfformiadau arwrol. Ond nid ydynt yn ddigon i laswellt neu borfa cyffredin ar y ddôl. Maent yn cael eu hategu â chemegau i gynyddu eu cynnyrch llaeth. Yna caiff y lloi eu hunain eu bwydo gydag amnewidiadau artiffisial - eto yn fferyllwyr.

Dylid cofio bod gallu naturiol y corff dynol i brosesu llaeth y fron yn cael ei golli yn ystod y cyfnod o enedigaeth. Y rheswm yw bod gallu'r corff i ddadelfodi'r sylweddau sydd ynddo. Dyna pam mae plant bach yn naturiol yn cau dros amser. Yna, caiff yr egni ei gael o fwyd arall.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb