Arsylwi UFO - Mae extraterrestrials yn ymweld!

112360x 13. 11. 2018 Darllenydd 1

UFO, a welwyd ynddi Llyn Tahoe yn UDA Mewn manylder nas gwelwyd o'r blaen, mae "100%" yn brawf o hynny mae estroniaid yn ymweld â'r Ddaear. Disgrifiwyd arsylwi fel llong ofod "clasurol". Fe'u disgrifiwyd yn frwdfrydig yn thema i estroniaid sy'n honni eu bod yn soser hedfan.

Gwelodd twristiaid yn Lake Tahoe yn Nevada yr UFOau yn agosáu i'r awyr ac roedden nhw'n ffodus eu bod wedi eu dal ar y fideo. Symudodd y soser hedfan mor gyflym ei bod yn anodd ei weld ar y fideo, ond fe wnaeth arbenigwyr o eryr ei arafu i edrych yn well.

Fideo wirioneddol UFO go iawn?

Dywedodd y person di-enw a saethodd y fideo hon:

"Fe aethon ni i Lake Tahoe am wyliau ac aethom ni ar gych i reidio ar y llyn. Doeddwn i ddim yn gweld y pwnc nes i ni ddod adref pan edrychais ar y fideo, ac roedd y gwrthrych hwn yn ymddangos ar gyflymder y fideo. "

Mae rhai arbenigwyr UFO mor argyhoeddedig ynglŷn â dilysrwydd y fideo y maen nhw'n credu mai dim ond peth amser y bydd pobl eraill yn cael eu datgelu.

Mae UFO Sightings Daily ar ei wefan yn dweud:

"Mae hwn yn soser hedfan clasurol, disg metel hardd gyda phen uchaf y gromen. Mae hyn yn dystiolaeth 100% bod estroniaid yn gwylio person yn agos ac yn bersonol. "

Fodd bynnag, nid oedd rhai pobl mor argyhoeddedig ynglŷn â dilysrwydd y fideo hwn ac yn ei ystyried yn ffug.

"Mae'n edrych fel cwch bach bach bach nad yw yn yr ystod gywir o'r cae."

Cyn yr arsylwi hwn, gwelwyd UFOau clir hefyd i'r de o'r ffin yn Ninas Mecsico. Oherwydd bod UFO yn symud yr awyr sawl cannedd o ordeiniau uwchben y ddaear, mae'n allyrru maes aneglur sy'n cael ei adrodd yn aml gan frwdfrydig.

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Arsylwi UFO - Mae extraterrestrials yn ymweld!"

  • 26leonidas 26leonidas yn dweud:

    Daw'r fideo hwn fel cynulliad fideo. Mae'n ychydig yn rhad. Rwy'n credu mewn gwareiddiadau allfydol, ond mae hyn ychydig yn wan i'w ystyried yn go iawn. Rwy'n argymell gweld y ffilm ddogfen Above Majestic newydd. Yn frwd yn gwasanaethu. Fel arall, hoffwn ddiolch i Suenee, ond byddai'n syniad da cael ychydig mwy o fynediad beirniadol i rai erthyglau i gynyddu hygrededd cyffredinol. Dymunaf ddiwrnod braf.

Ad a Ateb