Arsylwi ET

Ydych chi wedi gweld sylwadau ETV / UFO yn eich ardal chi? Ydych chi'n teimlo eich bod wedi cael eich herwgipio gan estroniaid? Oes gennych chi freuddwydion byw pan fyddwch chi'n dod ar draws bodau o fyd a dimensiynau eraill? Ddim yn gwybod sut i ddelio â'r profiadau hyn? Ydych chi'n ofni y bydd eraill yn cael eu hystyried yn ffwl?

Rydyn ni'n eich sicrhau hynny nid ydych yn hedfan eich hun! Rhannwch eich stori gyda ni ac annog ton y cyfryngau i ryddhau ofn yr anhysbys. Mae rhannu yn helpu i ddod â golau i'r tywyll ...

Arsylwi gwrthrych anhysbys (CE1)Cyfarfod agos â ET (CE3)Protocol CE5Ffrindiau bywTeithio astral / breuddwydioProfiad ysbrydol dwys personol sydd wedi fy nghefnogi ymhellachArall (disgrifiwch yn eich stori)

Rydych yn cytuno â'ch postio y gellir cyhoeddi eich stori, gan gynnwys lleoliad y digwyddiad a'ch enw a'ch llythrennau cyntaf o'ch enw olaf. Cadwch eich ffôn a'ch cyfeiriad e-bost oni bai pan na fyddwch chi'n ei gynnwys chi yn y testun.