Bagiau bwyd gyda stori neu sut roedden nhw'n gwarchod natur ein rhieni (gwych)

4855x 03. 06. 2019 Darllenydd 1

Erbyn hyn, rydym yn gyfarwydd â chymryd bagiau plastig, bagiau microtene, neu fagiau papur a bagiau o ddeunyddiau tebyg i bopeth mewn archfarchnadoedd. Ond mae gan y pethau hyn un peth yn gyffredin bob amser: mae modd eu taflu. Fe ddysgon ni pan fyddwn yn dod adref, ein bod yn ei daflu mewn papur neu fasged blastig. Dechreuodd y duedd hon ar ddechrau 90. mlynedd ac ni all cenhedlaeth heddiw hyd yn oed ddychmygu y byddai'n wahanol. Ac eto yn 80. 20. nid oedd y ganrif yn rhywbeth tebyg i hynny. Felly, sut wnaeth ein rhieni a'n neiniau a'n teidiau ei wneud pan aethon nhw i'r siop a'r archfarchnad neu'r pentref i siop symudol?

Rwy'n dod o bentref yn East Bohemia (Rhanbarth Pardubice), o'r enw Běštovice. Gofynnais am gyfweliad gyda Mr. Josef Novák, a oedd yn faer lleol yn y pentref, ac yn söotechnegydd yn y fferm gyfunol ar y pryd. Mae'n dal i fod yn ffynhonnell wybodaeth wych yn wyth deg oed ac mae hefyd yn cronicl y pentref. Atgofion fydd ei blentyndod a'i thema pecynnu bwyd fel yr oedd o'r blaen.

Dywedodd wrthyf eich bod yn dyddio'r amser hwnnw GYDA BAG SYLWEDDAU ar gyfer popty crwst.

Cyfweliad

Bagiau - Set

JN: Roedd y bag wedi'i wneud o frethyn ac roedd ganddo stribed o ddeunydd tryloyw. Gwelodd y gwerthwr faint o roliau a gefais yno. Dydw i ddim yn gwybod beth ydoedd, roedd Grandma bob amser yn ei wneud.

Jana: Rwyf hefyd yn prynu bagiau crwst bagiau. Ond mae'r rholiau ynddo wedyn yn caledu. Sut wnaethoch chi eu cadw?

JN: Fel arfer roedd drosodd.

JanaOnd bydd y bara neu'r rholiau yn sychu ac yn caledu.

JN: Ni phrynwyd bara. Rydym yn pobi bara.

Jana: A sut wnaethoch chi gadw'r bara?

JN: Yr oedd naw torth bob amser, a hwy a aethant i mewn i'r siambr, ac a barhaodd dair dydd Sul.

Jana: Ac yn y tri Sul hynny roedd e'n iawn?

JN: Ie, i gyd yn iawn. Yn bennaf, pobwyd bara rhyg. Bod y blawd rhyg yn para'n hirach. Mae gwenith yn cael ei hau heddiw ar yd, mae chwistrellau, ac wrth gwrs mae yn y bara. Cynaeafwyd rhyg yr adeg honno, ac aeth Dad ag ef i'r felin. Gadawodd y sach o flawd gyda'r pobydd. Pan aethon ni i'r ysgol, es i fy chwaer a finnau i'r becws a gwiriodd y pobydd yr hyn a brynwyd gennym ar gyfer byrbryd. (heddiw byddem yn dweud eu bod wedi disodli'r bag credyd o flawd). Cawsom y bag a wnaeth ein mam-gu. Roedd hynny yn 1950-52.

Jana: Annwyl Mr. Josef Novák, diolch am y stori a'r cof braf.

Gallwch hefyd brynu sachau nawr Escape Bydysawd Suenee!

Ar sail y sgwrs hon gwnes i wnïo fersiwn bag, lle mae stribed o rwyll. Gellir storio pethau ynddo, ac mae canol y bag yn dangos beth sydd y tu mewn.

Bagiau stribed

Rydym yn profi gyda'n gilydd fy ffrindiau, math newydd o fag i storio bara a theisennau. Mae'n ffabrig dwy haen, dau fath. Cyn hir byddwn yn ei werthu. Yn sicr bydd yn ymddangos yn Sueneé Universe yn Eshop.

Hefyd rhowch gynnig ar yr achos cafell ffôn newydd sy'n tarfu ar ymbelydredd niweidiol HF a NF (maes electromagnetig):

Bag Ffôn Cell

Cyfweliad gyda Jana Emerenzie Kasparova

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb