Catalog cyhoeddedig o ysgrifau Nikola Tesla

11867x 04. 04. 2019 Darllenydd 1

Ysgrifennu Nikola Teslya gawsant eu hatafaelu gan yr FBI ar ôl ei farwolaeth, fe'u cyhoeddwyd gyntaf. FBI - Swyddfa Ffederal Ymchwilio - Tro Cyntaf cyhoeddwyd tudalennau 64 o ddeunydd a broseswyd yn flaenorol, ynghylch Nikola Tesla. Ac roedd hynny'n cynnwys y dogfennau a atafaelwyd gan lywodraeth yr UD ar ôl ei farwolaeth yn 1943.

YMA Gallwch weld yr holl dudalennau ffeil 64: https://www.muckrock.com/foi/file/179571/embed/

Detholiad o ysgrifau Dr.Nikola Tesla, wedi'u cadw fel arddangosyn i warcheidwad eiddo tramor

26. a 27. Profwyd Ionawr 1943 yn ôl y ffeiliau technegol a storiwyd yn Manhatan, Efrog Newydd ar ôl iddo farw. Cynhaliwyd y prawf i benderfynu a allai unrhyw un o syniadau N.Tesla fod ag unrhyw arwyddocâd pwysig ar gyfer ymdrech ryfel yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd. Mynychwyd y prawf gan Dr. John.C.Newington, Rheolwr Eiddo Tramor Dinas Efrog Newydd, Charles J. Hedetnieni o Swyddfa Dramor Washington, Dr.John D. Trump o Swyddfa Ymchwil a Datblygiad Gwyddonol MTI (Sefydliad Technoleg Massachusetts) , Willis George o Wasanaeth Ymchwilio'r Llynges yn y Trydydd Cylchdaith Forwrol, Edward Palmer a John J. Corbett o'r USNR.

Roedd y gweithredoedd a atafaelwyd hyn yn ffynhonnell trafferth fawr i'r FBI ers degawdau. Ymhlith pethau eraill, roedd hawliad di-sail yng nghofiant Tesla bod yr FBI wedi cadw'r syniadau mwyaf peryglus yn gyfrinachol i gadw Tesla i fynd i'r dwylo anghywir. (Roedd y dogfennau ym meddiant swyddfa rheoli eiddo ac yn diflannu ar ôl yr Ail Ryfel Byd). Mae JEooover, cyfarwyddwr FBI wedi gwrthod ers blynyddoedd lawer bod dwsinau o lythyrau N.Tesla yn cael eu cyhoeddi'n gyhoeddus. Gallai rhai o'r ysgrifau adnabyddus eraill gan N. Tesla fod yn ddiddorol iawn.

Dull o gynhyrchu ymbelydredd pwerus

Deall llawysgrif Tesla yn disgrifio "proses newydd o gynhyrchu trawstiau neu ymbelydredd". Mae'r memorandwm yn gwerthuso gwaith Leonard a Crooks, gan ddisgrifio gwaith Tesla ar gynhyrchu foltedd uchel. A dim ond yn y rhan olaf y maent yn disgrifio'r syniad sydd wedi'i gynnwys ym Memorandwm Tesla. "Mae fy mhroses symlach o gynhyrchu pelydrau pwerus yn cynnwys cyfryngau cyfredol cyflym a hylif addas, ac mewn amgylchedd gwactod a therfynellau cylched sy'n cyflenwi'r pwynt gosod foltedd ar hyn o bryd."

Barn technegwyr MTI a raddiodd fod y dogfennau yn "ddibwys i'r wlad hon ...

O ganlyniad i'r adolygiad hwn, rwyf o'r farn nad yw'n bodoli rhwng y papurau ac eiddo Dr. Nid oes gan Tesla nodiadau a disgrifiadau o ddulliau neu ddyfeisiau sydd heb eu darganfod eto neu gyfarpar sydd ar gael sy'n berthnasol i'r wlad hon. Neu byddent yn berygl pe baent yn nwylo'r gelyn. Felly, ni welaf unrhyw reswm technegol na milwrol i atafaelu'r eiddo.

Ac nid oedd y cymysgedd o gyfarpar techno a welwyd yn fflat Tesla yn protoptype o belydrau marwol o gwbl, ond offer trydanol hen ffasiwn.

Wrth brofi sawl darn o gyfarpar gwyddonol yn warws Tesla ac yn blaendal Clinton Hotel, roeddent yn profi i fod yn ddyfeisiau mesur trydanol safonol, yn gyffredin i sawl degawd blaenorol.

Felly, er na allwn ddatrys holl ddirgelwch canlyniadau Tesla, pe bai'n gwrthbrofi rhai o leiniau cynllwyn mwyaf arwyddocaol Nikol Tesla? Nid yn union. Mae'n debyg mai'r papurau a astudiwyd gan y technegydd MIT a astudiwyd oedd John G. Trump. Fe'i gelwir hefyd yn ewythr Donald Trump.

Ni ddylai o bell ffordd leihau gwaith y peiriannydd a'r gwyddonydd rhyfeddol hwn y gwnaeth ei gyfraniadau sylfaenol at gelf drydanol a wnaed ar ddechrau'r ganrif hon. Roedd ei ymdrechion a'i feddyliau dros y pymtheng mlynedd diwethaf yn rhai hapfasnachol, athronyddol yn bennaf, ac roedd ganddo gymeriad hyrwyddol, yn aml yn canolbwyntio ar drosglwyddo pŵer di-wifr, ond heb ganlyniadau amlwg, neu egwyddorion ymarferol i wireddu'r bwriadau hyn.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb