Mae cynghorydd Arlywydd Obama yn sôn am ddatgelu tystiolaeth ET

6458x 22. 06. 2017 Darllenydd 1

Mae Cynghorwr Arlywydd Obama a Phrif Staff John Clinton John Podesta yn gresynu nad yw wedi gallu trefnu i ryddhau gwybodaeth UFO yn swyddogol (John Podesta Ymgynghorydd Obama: America yn dal yn y tywyllwch am yr ET).

Dr. Am y tro cyntaf, mae Steven Greer yn cadarnhau mai John Podesta oedd hwn, sydd wedi darparu briffio UFO helaeth yn fuan ar ôl i'r Arlywydd Obama gymryd rhan yn 2009.

Dr. Meddai Greer: "Mae cyfreithiwr sy'n gweithio gyda Mr. Podesta wedi gofyn i ni am briffio. Casglwyd set helaeth o wybodaeth i Mr Podest ddod i adnabod yr Arlywydd Obama newydd ei ethol. Cefnogwyd y gwaith hwn hefyd gan uwch swyddog CIA sydd o blaid y Prosiect Datgelu. Cynhaliwyd briffiad hefyd o'r Cyfarwyddwr CIA, Leon Panetta, yna. ... Mae'n anogaeth i ni fod Mr. Podesta yn gefnogwr cyson i ddad-ddosbarthu. Byddwn yn parhau i eirioli datgelu gwybodaeth a thechnoleg a ddosbarthwyd yn anghyfreithlon sy'n gysylltiedig â UFOs. "Mae Mr Podesta wedi cyhoeddi ei gefnogaeth i'r Prosiect Datgelu flwyddyn ar ôl y Prosiect Datgelu hanesyddol ar gyfer y National Press Club yn 2001, Greer.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb