Dinas Underground Nushabad: Un o gampweithiau pensaernïaeth hynafol

6549x 05. 03. 2018 Darllenydd 1

Hynafol Nušabad ddinas o dan y ddaear mewn ysgolheigion Iran ystyried yn un o gampweithiau mwyaf o beirianneg hynafol. Hen ddiwylliannau filoedd o flynyddoedd yn ôl yn rywsut cloddio i ddyfnder o ddeunaw medr i mewn i'r ddaear, gan greu dinas o dan y ddaear soffistigedig lle y neuaddau helaeth, siambrau a thwneli lle gall pobl fyw am gyfnod hwy.

Dinas dan y ddaear Nušabad (a elwir hefyd yn Ouyi) yn cael ei ystyried un o gampweithiau gorau peirianneg a phensaernïaeth hynafol. Wedi'i lleoli yng nghanol Iran yn nhalaith Isfahan yng nghanol anialwch lle nad yw'r tywydd garw yn anarferol. Yn Nisabad, mae amrywiadau tymheredd yn normal. Yn ystod y dydd mae'n rhaid i bobl oroesi'r gwres ffres, maent yn rhewi yn ystod y nos. Mae'r wersyll danddaearol hon yn hysbys am ei gymhleth nodedig o dwneli a siambrau tanddaearol y mae ymchwilwyr a thwristiaid yn trosglwyddo dros amser i'r ymerodraeth Saxon.

Stori chwedlonol anamorffist

Gellir cyfieithu'r enw "Nušabad" fel "dinas dwr blasus" ac mae'n gysylltiedig â sut y crewyd y dref. Yn ôl un fersiwn o'r stori un diwrnod, aeth Brenin y Sacsoniaid ac yfed y dŵr o'r gwanwyn lleol. Cafodd ei orchfygu gan y dŵr adnewyddol, oer a glân yr oedd wedi ei feddwi ac wedi archebu dinas a adeiladwyd o gwmpas y ffynhonnau. Yna enwodd y brenin y dref "Anushabad", a oedd yn golygu "dinas o ddŵr blasus oer", yn ddiweddarach wedi ei newid i "Nušabad".

Pam maen nhw'n adeiladu dinas o dan y ddaear miloedd o flynyddoedd yn ôl?

Mae gwyddonwyr wedi cynllunio nifer o ddamcaniaethau, o dymheredd eithafol i ryfeloedd, a hyd yn oed lefelau uchel iawn o ymbelydredd a llygredd yn yr hen amser. Dros amser, daeth y ddinas dan ddaear yn fwy na dim ond lle y byddai pobl yn yr ardal yn cael dŵr ffres neu'n dianc rhag y tywydd garw. Roedd Nashabad hefyd yn gwasanaethu fel lloches yn ystod y rhyfel. Dros y canrifoedd, maent wedi dod i'r rhanbarth i ymosod ar ladd a lladdwyr. Mongol ymosodiad Iran yn 13. Mae'r ganrif yn enghraifft adnabyddus. Pan gyrhaeddodd yr ymosodwyr hyn i'r ddinas ar yr wyneb, roeddent yn ei chael yn wag oherwydd bod ei drigolion yn ffoi i'r ddinas o dan y ddaear. Defnyddir Nashabad fel hyn trwy gydol hanes Iran tan gyfnod Qajar.

Adeiladwyd y ddinas yn dda iawn ac roedd ei adeiladwyr yn cynllunio popeth yn berffaith. Hyd yn oed mae gan y ddinas dan ddaear nifer o siafftiau awyru sy'n cynnig awyr iach i'w drigolionos ydynt yn penderfynu aros yn y ddaear am amser hir. Roedd ffynonellau dwr croyw yn cynnig dŵr ffres iddynt, ac yn ôl gwyddonwyr ceir tystiolaeth o siambrau o dan yr wyneb lle roedd trigolion y ddinas dan ddaear yn cadw bwyd.

Canfu archaeolegwyr sy'n edrych ar y ddinas hynafol fod nifer o dwneli a choridorau cymhleth, yn ogystal â silffoedd helaeth yn cloddio i'r waliau a wasanaethodd fel meinciau a gwelyau ar gyfer trigolion. Mae hyn yn golygu bod dinas tanddaearol Nisabad wedi'i gynllunio'n eithriadol o dda ac yn cynnig diogelwch preswylwyr o'r byd y tu allan ar adegau o angen. Mae dyfnder y ddinas dan ddaear yn amrywio o bedwar i ddeunaw metr.

Hyd heddiw, ni all archeolegwyr gytuno'n unfrydol pam a phwy a adeiladodd y ddinas hynafol hon. Mae un o'r damcaniaethau mwyaf derbyniol yn awgrymu bod ei adeiladwyr wedi creu dinas dan y ddaear i osgoi'r rhyfel. Sasanid oedd y cyfnod clasurol olaf yn y rhanbarth, ac roedd yn bwerus pwerus, yn gystadleuydd i'r Rhufeiniaid. Cafodd yr Ymerodraeth lawer o ryfeloedd. šáhanšáh olaf, brenin y brenhinoedd a enwir Yazgerd (632 651-) succumbed at y goresgyniad Islamaidd ar ôl gwrthdaro enfawr a barodd 14 mlynedd. Ni fyddai'n syndod bod llawer o bobl yn chwilio am amddiffyniad yn ystod y rhyfel o dan y ddaear. A chynigiodd dinas daearol Nušabad amddiffyniad digynsail. Mae'r rhan fwyaf o'r fynedfa i'r ddinas o dan y ddaear yn fach, dim ond ar gyfer mynedfa un person, sy'n golygu y byddai'r fyddin ymosodol yn cael trafferth i ymgynnull y ddinas.

Fodd bynnag, os ydym yn rhoi theori rhyfel a thymereddau eithafol yn neilltuol fel y rheswm pam y cafodd y ddinas hynafol ei hadeiladu, y cynnig mwy dadleuol yw bod pobl yn yr hen amser yn ceisio lloches rhag ffrwydradau "niwclear" sy'n taro'r rhanbarth. O gofio nad yw hyn yn unig ddinas o dan y ddaear, nifer o awduron a chefnogwyr y ddamcaniaeth gofodwr hynafol cymryd yn ganiataol bod pobl hynafol a adeiladwyd nifer o ddinasoedd o dan y ddaear i ddianc rhag y "rhyfeloedd niwclear" fod yn cael ei ddehongli yn anghywir fel duwiau, daeth yr hil ddynol. Mae damcaniaethau sy'n awgrymu bod yn Mohenjo-Daru yng Ngorllewin Pacistan yn arbenigwyr canfod tystiolaeth o ffrwydrad niwclear a ddigwyddodd filoedd o flynyddoedd yn ôl, a arweiniodd nifer o awduron ac ymchwilwyr i wedi awgrymu bod y Ddaear yn bodoli gwareiddiad cynhanesyddol cyn hanes ysgrifenedig ac mae gennym dechnolegau mwy datblygedig nag y gallem ddychmygu. Mae'r ddinas hynafol Mohenjo-Daro ei ddinistrio, ac ymhlith ei adfeilion canfuwyd reportedly lefelau uchel o ymbelydredd. Adeiladau wedi'u toddi gan wres a oedd yn uwch na 1500 gradd Celsius.

Dyna pam mae llawer o awduron yn honni bod y dinasoedd hynafol yr ydym yn eu gweld ar draws y byd yn rhan o hen ddiwylliannau sy'n dianc rhag y digwyddiadau hynod o dreisgar a ddaeth i'n planed filoedd o flynyddoedd yn ôl.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb