Mrs Elche fel y Frenhines Anunnaki

8334x 11. 04. 2018 Darllenydd 1

Mae wraig Elche yn un o wynebau mwyaf dirgel hanes dynol sy'n dyddio'n ôl i'r diwylliant Iberiaidd. Er gwaethaf ei dillad, nid yw ei hunaniaeth yn hysbys. Fodd bynnag, wrth i'r blynyddoedd fynd heibio, mae syniadau a rhagdybiaethau newydd o leiaf yn syndod.

Medal a Mrs. Elche

Mae gan y fedal a ddarganfuwyd yn 1966 yn Utah ddynes engrafedig fel Elche. Mae'r ffurflen yn bennaf mewn clustdlysau a mwclis defodol. Credir bod y ddau olwg yma'n datgelu'r cysylltiad er gwaethaf y pellteroedd mawr rhwng Utah ac Elkh.

Yn Bolivia, Periw a'r Andes roedd bob amser yn lwybr o Atlantis, yn ôl pob tebyg brifddinas Llyn Titicaca. Mae'r llyn yn y mynyddoedd ac mae ganddo olion Anunnaki. Mae chwedlau yn dweud bod pobl o Fenis yn ymweld â'r ardal a bod ganddynt y math hwn o glustffonau.

Gyda chyfuniad diddorol o fedalau a cherfluniau, mae cyfrinachau ond yn dyfnhau ...

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb