Am ddim y pinnau benywaidd

8722x 08. 07. 2015 Darllenydd 1

Pam mae hype o'r fath yn ymwneud â nipples benywaidd? Pam ddylai menywod eu cuddio a'u gadael yn unig yn yr ystafell wely? Yr wyf yn golygu, prif bwrpas y nipples benywaidd yw bwydo ar y fron. Nid yn unig mae'n bwydo'r babi ond mae hefyd yn creu bond rhwng mam a phlentyn. Ar y llaw arall, nid yw nipples gwryw yn gwasanaethu dim pwrpas ac yn cael eu hamlygu ym mhobman.

Pam y gall dynion gerdded yn rhydd heb grys-T wrth edrych ar fenyw o'r uchod, hyd yn oed os mai hi'n unig sy'n bwydo ar y fron i'w babi. Mae Bradavek yn llawn hysbysebu rhywiol a theledu, ond ni allwn ei ddangos ar Instagram. A oes unrhyw beth arall am hynny?

Am ddim Y Nipple!

Ac felly ar y Rhyngrwyd oedd yr ymdrech i ryddhau'r nwd. Yn 2014, rhyddhawyd dogfen o'r enw "Free The Nipple". Nod fideo 90minute a gyfarwyddir gan Lino Esco yw tynnu sylw nid yn unig i beidio yn yr Unol Daleithiau ond hefyd i gydraddoldeb rhywiol yn gyfreithiol ac yn ddiwylliannol. Ar draws Dinas Efrog Newydd, tynnodd y menywod noeth sylw'r cyhoedd.

free-the-nipple-2

Rhan enwog o'r ymgyrch

Keira Knightley, Madonna, Miley Cyrus, Cara Delevingne, neu Scout Willis. Cymerodd y merched dewr hyn a llawer o bobl eraill ran yn yr ymgyrch.

Yn arbennig, roedd llawer o sylw gan Scout Willis, merch Demi Moore a Bruce Willis, pan oedd hi'n mynd trwy Efrog Newydd heb grys-T drwy'r dydd. Yn ddiweddarach, roedd hi'n cyfaddef bod Instagram wedi'i ddileu oddi wrthi.

Yna cyhoeddodd ddatganiad:

"Yn 30. flynyddoedd yn ôl, roedd y nipples yn yr un tabŵ, felly fe ddaeth dynion dewr 4 yn 1930 i Coney Island heb grys-T ac fe'u arestiwyd. Parhaodd digwyddiadau tebyg hyd nes y derbynnwyd y frest a ddatgelwyd yn y frest yn y safon 1936.

Felly pam ei fod yn broblem mor gyffredin i gyflawni'r un peth ar gyfer menywod hyd yn oed ar 80 mlynedd yn ddiweddarach? Pam na all fy mam fwydo'i phlentyn yn fwyd yn gyhoeddus? Pam mae'n rhaid i ferch 17 adael ei hysgol prom oherwydd ei bod yn edrych mor ysgogol? Pam na fyddwn ni'n teimlo yn ein croen pan fyddwn yn mynd allan heb fra? Pam nad yw Instagram yn caniatáu ffotograffau o'r frest agored? "

Cyflwynodd y Sgowtiaid ddadleuon da iawn a chododd y mater y dylai dynion ei drin yn ogystal â menywod.

scout-willis

Yn ddiweddar, rhyddhaodd Instagram eu telerau hwylusrwydd wedi'u diweddaru:

"Rydym yn sylweddoli y byddai rhai pobl yn hoffi cyhoeddi eu lluniau noeth yn yr Instagram, sy'n artistig a chreadigol eu natur, ond am lawer o resymau nid ydym yn ei ganiatáu. Mae hyn yn cynnwys lluniau, fideos, a chynnwys wedi'u creadu'n ddigidol sy'n dangos cyfathrach rywiol, genitalia, neu gefndir noeth. Hefyd mae rhai ffotograffau o nipples menywod wedi'u cynnwys, er y caniateir ffotograffau o amsugno'r fron neu fenywod sy'n bwydo ar y fron. Mae lluniau anethus o waith celf cain a cherfluniau i gyd yn iawn hefyd. "

Beth ydych chi'n ei feddwl am hynny? A wnewch chi rannu swydd gyda #freethenipple, neu a ydych chi'n meddwl y dylai'r nipples barhau i guddio am byth?

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb