Diflannodd wyth milwr ar ôl i 5000 ddod o hyd i'r hen beiriant hedfan

114004x 17. 10. 2013 Darllenydd 1

Beth oedd yr aflonyddwch sydyn ymysg arweinwyr mwyaf dylanwadol byd y Gorllewin, a oedd wedi syrthio i Affganistan? Mae'r adroddiad yn parhau i ddweud bod gwyddonwyr dan nawdd y Fyddin yr UD wedi gwneud darganfyddiadau o'r hyn a ddisgrifir mewn testunau hanesyddol fel Vimana.

Roedd y peth wedi'i osod mewn rhywbeth y gellid ei ddisgrifio fel porth amser. Mae'r giât hwn wedi bod yn achos sôn am 8 o filwyr yr Unol Daleithiau sydd wedi ceisio Vimana ewch allan o'r ogof, lle mae wedi'i llusgo yn ôl amcangyfrifon diweddar yn fwy na 5000 mlynedd.

Cofnodwch ran o'r darllediad radio o'r rhaglen Coast to Coast yn EN lle trafodir y pwnc hwn:

Ffynhonnell: Youtube

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Diflannodd wyth milwr ar ôl i 5000 ddod o hyd i'r hen beiriant hedfan"

ysgrifennu sylw