Dathlu'r corff benywaidd

10528x 03. 08. 2015 Darllenydd 1

Dathlu menywod yn ddathliad o'r corff a'i dderbyniad diamod a'i gariad. Mae llawer ohonom gyda ei gorff yn dal i fethu dod i'r casgliad eu cytundebau a'u meddyliau cythryblus ef mewn cymhariaeth, cymharu, a sied ein cyrff ac yn beirniadu y dioddefaint yn fawr. Po fwyaf y byddwn yn ei gondemnio, po fwyaf y mae'n syml, mae'n symud oddi wrth ein delwedd o harddwch, ond ni all. Dyna ni. Ni yw crewyr ein cyrff ar bob lefel, p'un a ydym yn sylweddoli hynny ai peidio.

Nid oes gwahaniaeth a ydych yn mynd bob dydd i wneud ymarfer corff a bwyta iach a golau, yna pan edrychodd ei gorff yn y drych ac yn derbyn brifo cymaint bod drwy'r broses hon yn gwaethygu ac yn ein barn o'r byd ac ansawdd ein bywyd.

corff-300x203Gadewch inni garu, merched annwyl.

Gadewch inni garu ein hunain, er nad ydym yn cwrdd â'r gweledigaethau yr hoffem eu cyflawni gyda'n cyrff yn ein llygaid. Dim ond trwy dderbyn a chariad eich hun a'n cyrff perffaith a chariadus Gall ddechrau ffordd i gywiro popeth o gwmpas.

Gall yr hyn sy'n apelio at un fod yn llai deniadol i'r llall ac i'r gwrthwyneb. cylchgronau ffasiwn wedi aflunio ffurf y corff benywaidd yn Unig version a bachgen hyfryd yn llawn o ferched - y fam nodweddiadol, felly yn ddiarwybod efallai yn teimlo'n annigonol ac nezasluhující sylw, edmygedd a chariad, er yn allanol yn aml yn wynebu gryf ac yn gyson. Yr hyn nad ydym yn gwybod sut i roi y tu mewn, ond rydym ni ein hunain, neu gael oddi wrth eu hamgylchedd, gan fod popeth yn adlewyrchiad ohonom ni, felly gadewch i ni ddechrau.

obr3

Ar hyn o bryd yw'r amser

Dewch i ni NAWR NAWRYn hyn o bryd hardd pryd y gallwn wireddu ei lawn botensial, y perffeithrwydd y corff a'i swyddogaethau - y rhodd aruthrol trwy y gallwn brofi, profiad, archwilio a chreu.

Nawr, gadewch i ni ddiolch i'ch corff am eich amynedd a'ch cariady mae ef yn dioddef yr holl ddarnau, cyhuddiadau, a gofal annigonol yr ydym yn ei roi yn aml iddo ac yn gofyn iddo am faddeuant. Dewch i siarad â'ch corff fel eich ffrind gorau - ffrind. Gadewch i ni gymryd pob rhan ohono a sylweddoli, edrych, gweld a dod i adnabod.

NAWR yw'r fomentPryd y gall un ohonom a'n rhodd ddwyfol yn dod yn cynghreiriaid, bydis a chroes cynorthwywyr ar y ffordd, a oedd y ffordd yn arwain yn unrhyw le. Gall ein corff ein helpu nid yn unig yn teimlo'n wych ac gyhuddo ar ôl yn brofiad corfforol pleserus, a oedd yn trwytholchi i mewn i'r hormonau gwaed llawer o llawen, ond mae'n ein cyfryngwr ar y ffordd y greadigaeth ac ysbryd y ffordd, oherwydd trwyddo ef yr ydym yn gwybod beth yw eich byd mewnol o emosiynau, profiadau a theimladau.

Oherwydd salwch a phoen posibl yn dangos i ni ein gwyro oddi ei lwybr ei hun i hyn, gallwn ddeall y newid mewn ymwybyddiaeth a dychwelyd yn ôl i undeb â hun, ei enaid - Duw ynom ac yn y cydbwysedd o fater ac ysbryd, bod bywyd ar y Ddaear .

292897_502575179795618_2098671112_n-199x30073910_491910387528764_1443741414_n-200x300

Beth yw hi'n hyfryd i fod?

Nid yw bod yn brydferth, deniadol, cariadus ac annwyl yn ymwneud â maint ein corff, ond o'r cariad a'r sylw a roddwn i ni ein hunain. Yna, un ohonom, annwyl wraig, Medi i ardal eang, lifftiau yn ein hunan-barch ein menywod a rhoi'r holl rhywioldeb gwrywaidd ac awydd, gan nad yw corff difywyd "berffaith", ond mae'r pizzazz ac disgleirdeb, sy'n rhoi enaid iddo, gan achosi i'r plant egin, perthynas hapus ac mae ein bywyd hardd.

269118_427743597261849_1808511803_n-300x295P'un a ydym ni'n famau neu beidio, yn tyfu ynddo'i hun y greddf mamol, sydd mor ddiffygiol yn ein hamser ni a'r Fam Ddaear ei hun.

Gadewch i ni gwrdd â'n mamau drostynt eu hunain, am eu plant "estron", ar gyfer eu dynion, eu ffrindiau, a phopeth. Gadewch inni fod yn wragedd go iawn - mamau - doeth, cariadus a chleifion, a byddwn ni a phob un ohonom yn byw'n hyfryd. Byddwn yn codi ein meibion ​​ein hunain i ddatblygu dynion go iawn a datblygu gwrywaidd ein dynion sydd angen cymaint yn ein purdeb, ein hyfedredd a'n pŵer duwies y byddai'r rhanbarth yn mynd ati.

Addurnwch

Gwisgwch arogl cynnil o ddŵr, blodau neu sbeisys eich bod yn ymdrin â ffrogiau hardd, sgarffiau neu sgertiau, addurniadau, clustdlysau, a modrwyau a mwclis i breichledau, diddymu eich gwallt neu gael blodau maglu iddynt, edrych bochau Rose a gwefusau, hug, gwên a cluniau ac ymadroddion donnog i wneud strydoedd, dolydd a choedwigoedd lle mwy prydferth i fyw gyda'i anrhegion.

969045_501611083225361_1338856480_n-253x300Dim ond gyda merched ymwybodol a'i ddathlu, gwahoddwn i'n tiroedd y dyn a fydd yn un go iawn i ni. Llenwi eu natur, bydd merched yn effeithio ar gyflawni ei gwrywaidd hanfod - gwarchod, diogelu, cryf, annibynnol, dewr, cariadus, ymroddedig ac yn ostyngedig.

Joy a pherthynas ofalgar gyda ei chorff benywaidd ac enaid i zvědomíme berthynas gyda'ch dyn a'r bydysawd, fel yr ydym ni ein hunain yn cael pob un bydysawd rhyfeddol, Duw yn cynnwys yr un egwyddorion â'r gorffennol.

Rwyf wrth fy modd yr holl newidiadau eich corff, yr holl camau y lleuad, sy'n mynd drwy bob un o'r ddeialog cain, sydd i ni yn ein corff yn siarad ac mae'n ein dysgu ni i adnabod ein hunain, cyfreithiau achos ac effaith a holl gysylltiadau.

NAWR yw'r foment

Ni fyddwn byth yn iau neu'n fwy prydferth, NAWR NOD YDYCH CHI, Mwynhewch hyd nes yr ydym wedi ei ac nid oes ots os ydym yn 7, 20 70 neu! Os oes gennym y maint XS, L neu 3XL os oes gennym yr holl aelodau yn moel-headed, freckle, plygu, gyda gwelyau ewinedd byr neu ymwthio allan llabedau clust. Still, mae'n ein bod - y rhoddwr bywyd, tylwyth teg a siaman, morynion a neiniau, creadigaeth Duw hardd.

Dymunaf i gyd ohonom sparkle glow y tu mewn ein hunain, symudliw drwy ein croen, llygaid, gwallt, ewinedd, gwallt, amrannau a'r holl plygiadau y corff allanol i bobl, anifeiliaid, coed, gweiriau, perlysiau, blodau, gwynt, dŵr, yr haul, sêr a'r awyr eraill.

544790_485749514811518_1258970550_n-199x300

Rwy'n dathlu harddwch yr holl fenywod - ac felly rydym yn dod yn holl ffrindiau - duwies, yn hytrach na gwrachod - gwrachod.

Awdur: Mila Weissová

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb