Nid oes rhaid i wastraff organig o fwytai fynd i finiau

2778x 18. 07. 2019 Darllenydd 1

Eu cenhadaeth yw rhoi diwedd ar losgi bio-fwyd. Yn Nantes, yng ngorllewin Ffrainc, mae aelodau o feic La Tricyclerie yn teithio o gwmpas trideg o fwytai a busnesau ac yn casglu cilogramau o lysiau, tir coffi a gwastraff organig arall y maent yn ei gompostio. Mae gan y Cenhedloedd Unedig ddiddordeb hefyd yn y fenter amgylcheddol hon, mae AFP yn ysgrifennu.

Ar ei feic trydan, tynnu bwcedi a chynwysyddion sbwriel, mae Valentine Vilboux, cydlynydd La Tricyclerie, yn teithio o'r gegin i'r gegin yng nghanol y ddinas a'r ardal gyfagos ar arfordir yr Iwerydd.

La Tricyclerie

"Mae'n syml, rydym yn cymryd popeth, gan gynnwys cregyn wyau, ffrwythau sitrws, yn enwedig cig, pysgod a bara, ”Yn egluro'r ferch ifanc wrth iddi ystyried daliad olaf y dydd. Mae'n fwy na chilogramau 20 o dir tatws, llysiau a choffi.

Lansiwyd y fenter hon ar ddiwedd 2015. Ar ôl y cyfnod arbrofol cyntaf yn cynnwys wyth bwyty, lledaenodd i fwytai 23 a naw busnes. Mae'r Cenhedloedd Unedig hefyd wedi nodi'r gweithgaredd hwn. Mae La Tricyclerie a'i sylfaenydd, Coline Billon, 26 oed, yn un o'r 12 ledled y byd a'r unig un a gyrhaeddodd y rownd derfynol ym Mhencampwriaethau Gwlad Ifanc Ffrainc, lle cymerodd ymgeiswyr 2400 ran yn y lle cyntaf. Bydd yr enillydd yn derbyn gwobr 15.000 ddoleri (330.000 CZK) i'w dyfarnu ym mis Tachwedd.

"Mae'n amhosibl ein gwobrwyo, er nad ydym wedi dyfeisio unrhyw beth anghyffredin, ”Meddai Valentine Vilboux.

Mae didoli papur a gwydr eisoes wedi cael ei awtomeiddio, ond fel arfer bydd bioddiradd yn mynd i safle tirlenwi neu losgydd. Fodd bynnag, os caiff ei gompostio, gall y "aur du" hwn fod yn wrtaith i ffermwyr. Mae'n cynrychioli un rhan o dair o'r gwastraff o gartrefi Ffrengig, a bydd ei ddidoli yn ehangu yn 2025 yn unig.

Mae perchennog Colette Marghieri, bwyty sy'n cynnig salad, wedi penderfynu cymryd rhan yn La Tricyclerie, er nad yw didoli gwastraff organig yn orfodol eto. "Mae'n weithred o ymwybyddiaeth ddinesig yn bennaf," mae'n pwysleisio.

Rhaid i ni fod yn sylwgar

"Ar y dechrau roedd gen i rai amheuon yn ei gylch, ond mae'n hawdd ac prin y mae'n ymyrryd â'n gweithgareddau. Mae'n rhaid i ni fod ychydig yn fwy sylwgar. Mae'n syml ac yn effeithiol ar yr un pryd. Rydym yn gwerthfawrogi'r croen tatws ac rydym yn sylweddoli bob dydd yr hyn yr ydym wedi ei daflu allan"Meddai VF Guénolé Clequin, Dirprwy Gyfarwyddwr y Bwyty, sy'n amcangyfrif gwastraff organig ei gegin yn 20 y cant.

Mae La Tricyclerie, sydd â dau aelod o staff parhaol a dwsin o wirfoddolwyr yn cario bwytai o gwmpas, yn cyflenwi cyfarwyddiadau a didoli i bob un ar gyfer 40 ewos y mis (1000 CZK) a chyfraniad blynyddol ewro 50 ar gyfer y gymdeithas .

"Dydyn ni ddim yn dewis crwyn tatws yn unig. Mae bwytai yn sylweddoli sut y byddant yn lleihau faint o wastraff sy'n cael ei daflu i'r biniau a sut maent yn ymddwyn mewn ffordd sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, ”Mae'n pwysleisio un o'r gwirfoddolwyr, Pierre Briand, ac yn cymysgu compost sy'n mudlosgi. Darperir hwn yn rhad ac am ddim i erddi llysiau neu fyfyrwyr Ysgol Amaethyddol Nantes.

Mae La Tricyclerie wedi gosod y nod iddo'i hun o leihau effaith 40 y cant o fwytai Nantian. Heddiw mae'n casglu tunnell a hanner o wastraff y mis. "Mae'n ostyngiad bach, ond dim ond y dechrau yw hynny. Po fwyaf o fwytai y maent yn ymuno â hwy, y mwyaf o fwydydd fydd, ”Mae'n llawenhau. Diolch i'r cysyniad hwn, sy'n hawdd ei ddefnyddio mewn mannau eraill, mae La Tricyclerie eisoes wedi cysylltu â pherchnogion preifat o Perpignan, Brwsel neu adran dramor Ffrengig Réunion.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb