Canfu Oport weddillion dwr yfed ar y Mars

87364x 01. 07. 2013 Darllenydd 1

Mae cerbyd NASA Oportunity wedi gwneud darganfyddiad anhygoel i Mars: mae wedi profi bod dŵr yfed yn y gorffennol ar y blaned goch. Yn ôl y darganfyddiadau diweddaraf a gynhaliwyd gan yr hedfan 9 hir, mae'n debyg fod y dŵr ar Mars yn sur.

O'r paneli solar 2011, fe wnaeth y cerbyd trydan Oportunity chwe-olwyn archwilio'r crater Endeavour. Dyma'r mwyaf o'r pum carthwr sydd eisoes wedi archwilio'r cerbyd.

Yn y crater Endeavour, mae'r cerbyd wedi canfod mwynau, yn dyddio'n ôl i biliwn mlynedd gyntaf hanes daearegol Martian. Pan dreuliodd y cerbyd ar ôl ychydig o ymdrechion ar y lloriau uchaf o greigiau lliw ysgafn. Yma gwelodd olion deunyddiau clai sy'n cynnwys alwminiwm. Gellir tybio eu bod wedi eu creu trwy ryngweithio â dŵr pH-niwtral.

Mae cerrig eraill y mae Oportunity wedi bod yn eu profi ers blynyddoedd lawer wedi cadarnhau bod y dŵr yn sicr yn bresennol ar Mars. Fodd bynnag, mae gwyddonwyr yn tybio ei fod yn sur ac yn anaddas ar gyfer bywyd cynaliadwy.

Mae'n debyg bod cynnwys y sylffwr a meddal uchel y graig yn dystiolaeth o newid yn y gorffennol yn ôl dŵr. Credyd Delwedd: NASA / JPL / Cornell

"Dyna'r dŵr y gallwch ei yfed," meddai Steve Squyares, pennaeth cenhadaeth Oportunity.

Yn 2004, mae cadeiriau olwyn ewinedd Oportunity ac Ysbryd yn glanio pob un ar hanner polion arall y Planet Coch. Tybir y byddent yn gweithredu yn nhrefn tri mis. Mewn gwirionedd, maent wedi dioddef ers blynyddoedd lawer.

Gweithiodd Ysbryd tan 2010 pan oedd yn sownd yn y tywod ac yna'n rhoi'r gorau i gyfathrebu â rheolaeth cenhadaeth. Mae Oportunity yn parhau i gasglu gwybodaeth werthfawr wrth iddo symud ar hyd Mars. Er bod ei chaledwedd yn oedran, mae'n brofiad gwerthfawr. Y broblem cof fflachia ddiweddaraf, ond yn ffodus, llwyddwyd i ailgychwyn y system.

Mae Exploration Mars NASA Rover Opportunity yn defnyddio ei chamera panoramig (Pancam) i gaffael y golygfa hon o Bwynt Solander yn ystod 3,325th Day Martian or mission (June 1, 2013). Credyd: NASA / JPL-Caltech / Cornell Univ. / Arizona State Univ.

Rhyfeddod, trydydd NASA a'r cludwr NASA diweddaraf ar Mars, wedi glanio ar Red Planet 5. Awst 2012. Mae hefyd yn weithredol ac mae'n paratoi ar gyfer cenhadaeth allweddol ym Mynyddoedd Martaidd. Yn gynharach eleni, cadarnhaodd y Cywilydd fod dwr yfed wedi bodoli ar ôl Mars unwaith.

Yn 2010, cyhoeddodd grŵp o wyddonwyr ym Mhrifysgol Colorado erthygl yn y cylchgrawn Natur Geoscience yn nodi bod tair biliwn o biliynau o flynyddoedd yn ôl roedd tua thraean o'r wyneb yn gorchuddio â dŵr. Roedd y casgliadau hyn yn seiliedig ar ddata a gafwyd o lorïau NASA a lloerennau orbitol ESA. Mae daearegwyr o'r farn bod gan Mars afonydd, llynnoedd a'r môr.

Roedd y môr yn gorchuddio oddeutu 36% o wyneb y Planet Coch, a oedd yn y pen draw yn golygu 124 miliwn o filltiroedd o ddŵr ciwbig. Mae hyn yn cynrychioli cyfaint 1 / 10 o ddŵr ar wyneb y Ddaear (sydd â 1386 miliwn cilomedr ciwbig). Mae hyn yn cyfateb i'r ffaith bod Mars tua hanner maint ein planed Ddaear.

Mae cysyniad artist yn portreadu a NASA Mars Exploration Rover ar wyneb Mars. Credyd delwedd: NASA / JPL / Cornell University

Ffynhonnell: rt.com

Erthyglau tebyg

Sylwadau 8 ar "Canfu Oport weddillion dwr yfed ar y Mars"

Ad a Ateb