A wnaeth Nikola Tesla ddarganfod cyfrinachau gwrth-ddifrifoldeb?

35380x 12. 03. 2020 Darllenydd 1

Nikola Tesla yn cael ei ystyried yn un o'r bobl fwyaf dyfeisgar a dirgelsydd erioed wedi ymddangos yn y byd. Pe na bai wedi dyfeisio a darganfod popeth y gallai yn ei fywyd, byddai ein technolegau heddiw wedi bod yn dlotach o lawer. Ond a oes unrhyw beth arall nad ydym yn ei wybod am Tesla? A oedd mewn gwirionedd mewn cysylltiad ag allfydolion, fel y dywedodd yn gyhoeddus? Roedd yn un o ddyfeiswyr mwyaf rhyfeddol ein gwareiddiad i ymddangos erioed ac roedd ei wybodaeth a'i syniadau yn llawer uwch na'r hyn a oedd yn hysbys ac yn cael ei dderbyn yn ystod ei oes.

Nikola Tesla

Priodir Nikol Tesla i gynifer o ddarganfyddiadau o dechnoleg yr ydym yn eu hystyried heddiw yn amlwg. Heb ei syniadau a'i ddyfeisiau anhygoel, ni fyddem ni'n cael radio, teledu, el arall. cyfredol, Tesla coil, fflworoleuedd a golau neon, offerynnau radio a reolir, robotiaid, pelydrau-X, radar, microdon a dwsinau o ddyfeisiadau gwych eraill sy'n gwneud ein bywyd yn wych.

Ond nid oedd Tesla stopio yno, a oedd hefyd yn ddirgelwch anhygoel y tu ôl darganfod y defnydd o gwrth-disgyrchiant yn hedfan yn ystod y flwyddyn. 1928 yn gadael i chi gofrestru patent. 1 655 144 y peiriant hedfan a oedd yn debyg y ddau hofrennydd ac awyren. Cyn ei farwolaeth, a ddatblygwyd Tesla gynlluniau i yrru ei beiriant hedfan. Galwodd ei fod "DRIVE GOFOD" (Gofod Drive) neu'r system gyriad hefyd dan effaith meysydd electromagnetig (y gwrth-electromagnetig Field System Gyriad). Llyfrau gan William R. Lyne "Ocwlt Ffiseg arallfydol" (Ocwlt Ether Ffiseg) got Nikola Tesla 12. Mai 1938 yn y gynhadledd, a baratowyd ar gyfer y Sefydliad (Institute Lles Mudol) mewnfudwyr a'u darparu darlith "Dynamic Theori Disgyrchiant" (Dynamic Theori Disgyrchiant).

chwilio Lyne ymhellach ac yn archwilio gwaith a darlithoedd Tesla, yn ymddangos ddatganiadau ynglŷn â rhai o'r darganfyddiadau Tesla, ond ffynonellau a thestunau yn gyfyngedig iawn oherwydd dogfennau Tesla yn cael eu dal yn storio mewn claddgelloedd y llywodraeth am resymau diogelwch gwladol. Pan ofynnwyd Lyne yn y flwyddyn. 1979 yn benodol ar gyfer y dogfennau hyn Canolfan Ymchwil Ddiogelwch (Canolfan Genedlaethol Ymchwil Diogelwch), sydd bellach yn ail-enwi mynediad i'r Ganolfan Ymchwil J. Robert Oppenheimer (Canolfan Ymchwil J. Robert Oppenheimer), ei fod yn gwrthod oherwydd bod y dogfennau yn dal i gael eu dosbarthu. (Nodwch gyfieithwyr: hy 36 mlynedd ar ôl marwolaeth Tesla!)

Roedd gan Tesla syniadau gwych a damcaniaethau datblygedig iawn

Yn 1938 gwnaeth ddau ddarganfyddiad anhygoel.

  1. Theori deinamig o Disgyrchiant - sy'n ei gwneud yn ofynnol y maes ynni sy'n angenrheidiol ar gyfer symud cyrff yn y gofod: nid yw hyn rhagdybiaeth maes hwn yn gorfodi y cysyniad o ofod crymedd (yn ôl Einstein) - a ether mae ganddo swyddogaeth hanfodol yn y ffenomen hon (disgyrchiant cyffredinol, torque -klidový a mudiant celestial cyrff yn ogystal â symud gronynnau atomig a moleciwlaidd o fater). Ac ymhellach:
  2. Amgylchedd Ynni - Darganfod Gwirionedd Corfforol Newydd: Nid oes unrhyw egni arall mewn mater na'r un a geir o'r amgylchedd cyfagos. Pa un sy'n anghyson â theori Einstein E = mc2.

Yn "The Greatest Discovery of Humanity," mae Tesla yn disgrifio ei Theori Dynamig Disgyrchiant ar ffurf farddonol:

Mae golau sy'n dwyn Ether yn llenwi'r bydysawd cyfan. Mae Ether yn rhan o egni sy'n creu bywyd. Pan fyddwn yn gorfodi'r ether i mewn i fudiant microcircular (microspiral) ar gyflymder sy'n agos at gyflymder y golau, mae swm canfyddadwy o fater yn ymddangos. Pan ddaw'r grym i ben a bydd y symudiad yn dod i ben, bydd mater yn dychwelyd i ffurf ether (ffurf pydredd atomig). Yna gall rhywun ddefnyddio'r broses hon i gael mater yn gyflym o'r ether, i greu beth bynnag mae rhywun eisiau gyda'r mater a'r egni a gaffaelwyd, i newid maint y Ddaear, i reoli a rheoli tywydd a thymhorau'r ddaear, i arwain taith y Ddaear trwy'r Bydysawd fel llong ofod, planedau i greu Haul a sêr newydd, gwres a golau, i greu a datblygu bywyd mewn ffurfiau anfeidrol.

Nikola Tesla - pan gliciwch ar y llun cewch eich ailgyfeirio i Sueneé Universe

Ether

Rwyf wedi gwneud hyn ym mhob un o'r manylion, a gobeithiaf ei roi i'r byd yn fuan iawn. Mae'n esbonio achosion y pŵer hwn a symudiad cyrff nefol o dan ei ddylanwad mor llwyddiannus ei fod yn gorffen pob damcaniaeth gas a chysyniadau ffug, megis y bydysawd crwm. Dim ond bodolaeth y lluoedd sydd wedi ymuno yn gallu esbonio symudiadau'r cyrff fel y'u gwelwn, ac mae'r rhagdybiaeth hon yn mynd y tu hwnt i theori cyrn y bydysawd. Mae'r holl lenyddiaeth ar y pwnc hwn yn ddiwerth ac fe'i condemnir i gael ei anghofio. Yn yr un modd, mae pob ymdrech i esbonio gweithrediad y bydysawd heb dderbyn bodolaeth ether a'r swyddogaeth anhepgor sydd ganddi yn y ffenomen hon.

Yr hyn a siaradodd Tesla yma oedd ynni anghyfyngedig, yr ynni rhad ac am ddim sy'n dod yn uniongyrchol o'r amgylchedd. Rhyfedd, pob un o'r darganfyddiadau anhygoel hyn sy'n gysylltiedig â ynni rhad ac am ddim, yn eiddo i'r llywodraeth, sy'n amlwg yn sicrhau na fydd y dogfennau hyn yn cael eu syrthio i ddwylo y cyhoedd a'r cyfryngau. Tesla mewn gwirionedd yn siarad ac yn trosi egni i mewn i rywbeth llawer mwy ... .. "gyrru trydan" a ddefnyddir i dra-arglwyddiaethu disgyrchiant llai, cael mwy o waith yn yr un cyfnod amser, ond yn cynhyrchu mwy.

Ond yn ôl at Tesla ac antigravity a’i UFO anhygoel (“Gwrthrychau Hedfan anhysbys”) neu IFO (“Gwrthrychau Hedfan Dynodedig”). Darganfu Tesla y bydd arwyneb y dargludydd â gwefr electrostatig yn pelydru fwyaf ac y bydd wedi'i ganoli fwyaf lle mae'r dargludydd yn grwm neu os oes ganddo ymyl (cornel). Po fwyaf yw'r crymedd neu'r plygu, yr uchaf yw allyriad (allyriad) yr electronau. Canfu Tesla hefyd y byddai'r gwefr electrostatig yn "arnofio" ar wyneb y dargludydd yn hytrach na mynd trwyddo. Mae hyn yn cyfeirio at effaith Faraday neu hefyd yr effaith ar y croen a ddarganfuwyd gan Michael Faraday.

Cawell Faraday

Mae hyn hefyd yn esbonio egwyddorion cawell Faraday, a ddefnyddir mewn labordai ymchwil uchel-foltedd i ddiogelu pobl a dyfeisiau sensitif rhag difrod.

Yn ôl adroddiad UFO, mae tu mewn i'r "cerbydau" hyn yn cynnwys camlesi neu golofnau cylch sy'n mynd trwy ganol y llong. Mae'r rhain yn gorff fel gweddill y gwrthrych disg ac yn cario coil uchel-foltedd ac amlder uchel. Tybir ei fod yn drawsnewidydd resonant sy'n cynhyrchu tâl electrostatig ac electromagnetig y llong a'i polardeb. Y coil y tu mewn i'r llong yw'r hyn yr ydym yn ei galw heddiw y coil Tesla a ddyfeisiwyd gan Nikola Tesla yn 1891.

Tybir pan fydd gwactod yn cael ei greu mewn un hemisffer o'r llong, mae llifau pwysau atmosfferig drwy'r tiwb ac yn gyrru rhyw fath o dyrbin generadur trydan. Mae rhai adroddiadau'n dweud eu bod yn cynhyrchu ynni estron mewn planhigion pŵer estynedig ar eu planedau.

Oeddech chi'n gwybod y byddai gallu Tesla i gynhyrchu folteddau uchel iawn yn ddefnyddiol iawn yn y dasg o “dorri atomig”? Mae gwyddonwyr eraill, hyd yn oed heddiw, yn ei chael hi'n anodd cynhyrchu 5 miliwn folt o gerrynt, lle mae Tesla ddeugain mlynedd yn ôl wedi creu potensial o 135 miliwn folt. A gwnaeth Tesla hyn i gyd!

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb