A wnaeth Nikola Tesla ddarganfod cyfrinachau gwrth-ddifrifoldeb?

28346x 10. 02. 2017 Darllenydd 1

Ystyrir mai Nikola Tesla yw un o'r bobl fwyaf talentog a thalentog erioed i ymddangos yn y byd. Oni bai ei fod yn dyfeisio ac nad oedd yn darganfod popeth a gafodd yn ei fywyd, byddai ein technoleg yn llawer tlotach heddiw. Ond a oes unrhyw beth arall nad ydym yn ei wybod am Tesla? A oedd mewn gwirionedd mewn cysylltiad ag estroniaid, fel y dywedodd yn gyhoeddus? Ef oedd un o'r dyfeiswyr mwyaf anhygoel o'n gwareiddiad a ymddangosodd erioed, ac roedd ei wybodaeth a'i syniadau'n llawer mwy na'r hyn a oedd yn hysbys ac yn ei dderbyn yn ei fywyd.

Priodir Nikol Tesla i gynifer o ddarganfyddiadau o dechnoleg yr ydym yn eu hystyried heddiw yn amlwg. Heb ei syniadau a'i ddyfeisiau anhygoel, ni fyddem ni'n cael radio, teledu, el arall. cyfredol, Tesla coil, fflworoleuedd a golau neon, offerynnau radio a reolir, robotiaid, pelydrau-X, radar, microdon a dwsinau o ddyfeisiadau gwych eraill sy'n gwneud ein bywyd yn wych.

Ond nid oedd Tesla stopio yno, a oedd hefyd yn ddirgelwch anhygoel y tu ôl darganfod y defnydd o gwrth-disgyrchiant yn hedfan yn ystod y flwyddyn. 1928 yn gadael i chi gofrestru patent. 1 655 144 y peiriant hedfan a oedd yn debyg y ddau hofrennydd ac awyren. Cyn ei farwolaeth, a ddatblygwyd Tesla gynlluniau i yrru ei beiriant hedfan. Galwodd ei fod "DRIVE GOFOD" (Gofod Drive) neu'r system gyriad hefyd dan effaith meysydd electromagnetig (y gwrth-electromagnetig Field System Gyriad). Llyfrau gan William R. Lyne "Ocwlt Ffiseg arallfydol" (Ocwlt Ether Ffiseg) got Nikola Tesla 12. Mai 1938 yn y gynhadledd, a baratowyd ar gyfer y Sefydliad (Institute Lles Mudol) mewnfudwyr a'u darparu darlith "Dynamic Theori Disgyrchiant" (Dynamic Theori Disgyrchiant).

chwilio Lyne ymhellach ac yn archwilio gwaith a darlithoedd Tesla, yn ymddangos ddatganiadau ynglŷn â rhai o'r darganfyddiadau Tesla, ond ffynonellau a thestunau yn gyfyngedig iawn oherwydd dogfennau Tesla yn cael eu dal yn storio mewn claddgelloedd y llywodraeth am resymau diogelwch gwladol. Pan ofynnwyd Lyne yn y flwyddyn. 1979 yn benodol ar gyfer y dogfennau hyn Canolfan Ymchwil Ddiogelwch (Canolfan Genedlaethol Ymchwil Diogelwch), sydd bellach yn ail-enwi mynediad i'r Ganolfan Ymchwil J. Robert Oppenheimer (Canolfan Ymchwil J. Robert Oppenheimer), ei fod yn gwrthod oherwydd bod y dogfennau yn dal i gael eu dosbarthu. (Nodwch gyfieithwyr: hy 36 mlynedd ar ôl marwolaeth Tesla!)

Roedd gan Tesla syniadau gwych a theorïau datblygedig iawn. Yn 1938 perfformiodd gyda dau ddarganfyddiad anhygoel.

  1. Theori deinamig o Disgyrchiant - sy'n ei gwneud yn ofynnol y maes ynni sy'n angenrheidiol ar gyfer symud cyrff yn y gofod: nid yw hyn rhagdybiaeth maes hwn yn gorfodi y cysyniad o ofod crymedd (yn ôl Einstein) - a ether mae ganddo swyddogaeth hanfodol yn y ffenomen hon (disgyrchiant cyffredinol, torque -klidový a mudiant celestial cyrff yn ogystal â symud gronynnau atomig a moleciwlaidd o fater). Ac ymhellach:
  2. Amgylchedd Ynni - Darganfod Gwirionedd Corfforol Newydd: Nid oes unrhyw egni arall mewn mater na'r un a geir o'r amgylchedd cyfagos. Pa un sy'n anghyson â theori Einstein E = mc2.

Yn yr erthygl "The Greatest Discovery of Humanity," mae Tesla yn disgrifio ei Theori Ddynamig o Ddigyrchiant mewn ffurf farddonol

Mae'r golau sy'n cario'r ether yn llanw'r bydysawd cyfan

Mae Ether yn rhan o'r egni sy'n creu bywyd

Pan fyddwn yn gorfodi'r ether i mewn i symudiad microdind (microspiral) o gyflymder cyflymdra, mae maint y gellir ei ganfod

Pan fydd yr heddlu'n stopio a symud yn stopio, mae'r màs yn dychwelyd i ffurf ether (ffurf pydredd atomig)

Yna gall un ddefnyddio'r broses hon i:

Rhowch y màs yn gyflym o'r ether

Creu unrhyw beth rydych chi ei eisiau gyda'r màs a'r ynni a gewch

Newid Maint y Ddaear

Rheoli a rheoli tywydd a thymhorau'r Ddaear

Arwain planed y Ddaear blaned fel llong ofod

Achos gwrthdrawiad gwrthdrawiadau o'r planedau i greu'r haul a'r sêr, gwres a golau newydd

Creu a datblygu bywyd mewn ffurfiau anfeidrol

Rwyf wedi gwneud hyn ym mhob un o'r manylion, a gobeithiaf ei roi i'r byd yn fuan iawn. Mae'n esbonio achosion y pŵer hwn a symudiad cyrff nefol o dan ei ddylanwad mor llwyddiannus ei fod yn gorffen pob damcaniaeth gas a chysyniadau ffug, megis y bydysawd crwm. Dim ond bodolaeth y lluoedd sydd wedi ymuno yn gallu esbonio symudiadau'r cyrff fel y'u gwelwn, ac mae'r rhagdybiaeth hon yn mynd y tu hwnt i theori cyrn y bydysawd. Mae'r holl lenyddiaeth ar y pwnc hwn yn ddiwerth ac fe'i condemnir i gael ei anghofio. Yn yr un modd, mae pob ymdrech i esbonio gweithrediad y bydysawd heb dderbyn bodolaeth ether a'r swyddogaeth anhepgor sydd ganddi yn y ffenomen hon.

Yr hyn a siaradodd Tesla yma oedd ynni anghyfyngedig, yr ynni rhad ac am ddim sy'n dod yn uniongyrchol o'r amgylchedd. Rhyfedd, pob un o'r darganfyddiadau anhygoel hyn sy'n gysylltiedig â ynni rhad ac am ddim, yn eiddo i'r llywodraeth, sy'n amlwg yn sicrhau na fydd y dogfennau hyn yn cael eu syrthio i ddwylo y cyhoedd a'r cyfryngau. Tesla mewn gwirionedd yn siarad ac yn trosi egni i mewn i rywbeth llawer mwy ... .. "gyrru trydan" a ddefnyddir i dra-arglwyddiaethu disgyrchiant llai, cael mwy o waith yn yr un cyfnod amser, ond yn cynhyrchu mwy.

Ond yn ôl at Tesla a'r Antigravity a'i UFO anhygoel ( "Gwrthrychau Deg anhysbys" -neidentifikované gwrthrychau hedfan) a IFO ( "Nodwyd Gwrthrychau Deg" -identifikované gwrthrychau hedfan). darganfod Tesla y bydd yr arwyneb a godir electrostatically y dargludydd radiate a mwyaf canolbwyntio bydd y rhan fwyaf bob amser lle mae'r wifren yn grwm neu sydd â mantais (cornel). Po fwyaf y crymedd neu plygu yw, yr ymbelydredd (allyriadau) o electronau uwch. Darganfuwyd Tesla hefyd fod tâl electrostatig yn fwy "arnofio" ar wyneb y dargludydd, yn hytrach na pasio drwyddo. Mae hyn yn cyfeirio at effaith Faraday neu effaith arwynebol, a ddarganfuwyd gan Michael Faraday.

Mae hyn hefyd yn esbonio egwyddorion cawell Faraday, a ddefnyddir mewn labordai ymchwil uchel-foltedd i ddiogelu pobl a dyfeisiau sensitif rhag difrod.

Yn ôl adroddiad UFO, mae tu mewn i'r "cerbydau" hyn yn cynnwys camlesi neu golofnau cylch sy'n mynd trwy ganol y llong. Mae'r rhain yn gorff fel gweddill y gwrthrych disg ac yn cario coil uchel-foltedd ac amlder uchel. Tybir ei fod yn drawsnewidydd resonant sy'n cynhyrchu tâl electrostatig ac electromagnetig y llong a'i polardeb. Y coil y tu mewn i'r llong yw'r hyn yr ydym yn ei galw heddiw y coil Tesla a ddyfeisiwyd gan Nikola Tesla yn 1891.

Tybir pan fydd gwactod yn cael ei greu mewn un hemisffer o'r llong, mae llifau pwysau atmosfferig drwy'r tiwb ac yn gyrru rhyw fath o dyrbin generadur trydan. Mae rhai adroddiadau'n dweud eu bod yn cynhyrchu ynni estron mewn planhigion pŵer estynedig ar eu planedau.

A wyddoch chi y byddai gallu Tesla i gynhyrchu folteddau uchel iawn yn ddefnyddiol iawn yn y dasg o "dorri'r atom"?

Mae gwyddonwyr eraill, hyd yn oed heddiw, yn cael trafferth i gynhyrchu foltedd o 5 o filiynau o folt, lle mae Tesla wedi gwneud potensial 135 miliwn foltedd ddeugain mlynedd yn ôl.

A gallai Tesla wneud unrhyw beth i'w gracio!

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb