Darganfyddwch Sphinx arall a gladdwyd!

7668x 26. 09. 2018 Darllenydd 1

Yn ôl Weinyddiaeth Henebion yr Aifft, darganfuwyd un arall Sphinx Tywodfaen. Fe'i darganfuwyd gan archeolegwyr yr Aifft sy'n gweithio ar brosiect lleihau dŵr daear yn Kom Ombo yn Aswan.

Mae'r darganfyddiad yn syndod mawr. Yn ystod y misoedd diwethaf, mae archeolegwyr wedi datgelu olion y ddwy sffins arall.

Sphinx

Yn ddiweddar, mae gweithwyr adeiladu sy'n gweithio ger y Cymhleth Temple yn Luxor wedi dod o hyd i weddillion cerflun y Sphinx. Mae'r adroddiadau cyntaf gan Weinyddiaeth Henebion yr Aifft yn dangos bod sffinx Luxor yn edrychiad tebyg i'r Sphinx Fawr yn Giza: corff y llew a phennaeth dyn. Mae'r sffinx hwn, a leolir ar y llwyfandir yn Giza, yn sicr yn y sffincs mwyaf enwog yn yr Aifft.

Great Sffincs Giza ei ystyried yn un o ryfeddodau hynafol, nid yn unig oherwydd ei faint ac yn ddryslyd golwg, ond hefyd oherwydd y myrdd o ddirgelwch o gwmpas yr adeilad hynafol hwn.

Ynghyd â'r tri pyramidiau yw'r Sffincs Mawr, a geir ar y llwyfandir o Giza (sydd tua 500 km o'r man lle mae hi'n dod o hyd cerflun newydd), ystyrir yn un o'r henebion pwysicaf yr Aifft.

Sphinx yn Aswan

Mae archeolegwyr yn Aswan bellach yn wallgof am ddarganfyddiad syfrdanol arall - Sphinx arall.

Sphinx Newydd yn Aswan

Esboniodd Mostafa Waziri, Ysgrifennydd Cyffredinol y Cyngor Goruchaf Hynafiaethau Eifftaidd bod y canfyddiad yn debygol o ddod o'r llinach Ptolemaic, gan fod y cerflun y Sffincs Daethpwyd o hyd ar ochr dde-ddwyreiniol yr eglwys, yr un man lle yr oedd dau Rhyddhad tywodfaen y Brenin Ptolemy V, a ddarganfuwyd dau fis yn ôl .

Temple Kom Ombo ei adeiladu yn ystod y Brenin Ptolemaic, a ddyfarnodd yn yr Aifft ar gyfer 275 o flynyddoedd, o 305 i X.30 BC, a dyna oedd llyn olaf yr hen Aifft.

Cym Ombo Temple

Ptolemaius V. oedd pumed rheolwr y Brenin Ptolemaic o 204 i 181 BC. Etifeddodd yr orsedd yn bump oed ac o dan reolaeth nifer o reintiau, parhawyd y deyrnas. Dylid nodi bod enwog Ganwyd ei albwm Rosetta ar ôl ei deyrnasiad i oedolion.

Cerflun ddarganfuwyd yn y Deml Kom Ombo yn Aswan dwyn ysgrifau hieroglyphic a demotic, ac wedi cael ei gludo i'r Amgueddfa Genedlaethol Gwareiddiad Aifft yn Fustatu lle bydd yn cael ei harchwilio a'u hadfer yn ofalus gan archaeolegwyr i roi rhagor o wybodaeth am ei darddiad. Ar ôl y gwaith o adfer y newfound Sffincs yn agored i'r cyhoedd.

Rydym yn argymell gwrando ar ddarlithoedd ar y pwnc: Hanes Dosbarthedig yr Aifft

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb