Lleuad newydd yn ein system solar

4704x 12. 03. 2019 Darllenydd 1

Mae gan y lleuad newydd, a enwyd yn swyddogol ar ôl creadur môr o chwedloniaeth glasurol, ddiamedr o 34 cilometr ac mae mewn orbit Neptune. Yn wir, nid yw hwn yn ddarganfyddiad newydd sbon (wedi'i ganolbwyntio gyntaf yn 2013), ond dim ond nawr, ar ôl adolygu'r data mesuredig, y cafodd ei ddosbarthu'n swyddogol fel lleuad newydd.

Darganfyddiad newydd

Yn ystod haf 2013, astudiodd y seryddwr Mark Showalter ddelweddau yn rhanbarth Neptune, a dynnwyd gan Hubble Telescope. Dadansoddodd M. Showalter y bwâu bach mewn cylch tenau yn y system cawr anferth, gan ddod yn un o'r seryddwyr cyntaf i oruchwylio'r segment hwn. Darganfu bwynt mor fach yn fwy na chilometrau 100 000 o'r blaned a sylweddolodd yn fuan fod y speck bach, sydd wedi'i leoli rhwng orbitau lleuadau Larisa a Proteus, yn ymddangos yn fwy na delweddau telesgop 150 Hubble rhwng 2004 a 2009 newydd. Yr haf diwethaf, rhyddhawyd y cyhoeddiad cyntaf am ddarganfod y lleuad newydd, ond roedd M.Showalter yn aros am y breuddwydion diweddaraf o 2016 i gadarnhau ei fodolaeth.

Enw'r lleuad newydd oedd Hippocamp - anghenfil chwedloniaeth Groegaidd sydd â phen ceffyl a chynffon bysgod. "Mae'n cael ei enwi'n swyddogol ar ôl anghenfil chwedloniaeth Groegaidd," meddai M.Showalter ar Space.com, "ond ar yr un pryd mae'n fwy o geffyl môr i mi," meddai M. showhow.

Cyhoeddwyd yr astudiaeth Hippocamp gyntaf hon gyntaf yn "Nature" (20.2.2018). Gwnaed hyn yn bosibl trwy dechneg gallach y gallai M.Showalter a'i dîm ddarganfod lleuad newydd ynddi. Roedd yr ymchwil wedi'i seilio ar wyth dilyniant munud Hubble Telescope 5 a oedd yn canolbwyntio ar y system Neptune. Gan gyfuno lluniau, trawsnewid, ac aildrefnu picsel unigol o luniau, fe'i nodwyd er gwaethaf symudiad y lleuad newydd. Yn ei hanfod, cynhyrchodd un o'r wyth dilyniant unigol un 40 - llun un funud.

Hippocamp

Hyd yn hyn, nid ydym yn gwybod fawr ddim am y lleuad newydd, ond mae hyd yn oed ychydig yn ein helpu i ddeall Neptune a'i system yn well. Mae orbit yr Hippocampus yn agos iawn at orbit un arall, Neptune moon, Protea. Mae'r ffaith hon, ynghyd â maint bach yr Hippocampus, yn arwydd i seryddwyr mai darn o leuad arall yw hon fwy na thebyg, yn yr achos hwn y darn Protea. Yn wir, mae seryddwyr yn credu bod Proteus wedi cael ei daro gan filiynau eraill o flynyddoedd yn ôl i greu crater enfawr ar ei wyneb. Mae gwyddonwyr yn credu bod Hippocamp hefyd yn ganlyniad i'r gwrthdrawiad hwn.

Ond mae'r ddamcaniaeth hon yn dal i aros am gadarnhad. Ond p'un a oes gan Proteus a Hippocamp yr un tarddiad, neu nid ydynt, am y tro, yw cyfansoddiad y lleuad newydd, mae seryddwyr yn credu ei bod yn debygol iawn. Yn anffodus, mae'r lleuad sydd newydd ei darganfod mor fach a thywyll bod y system Neptune yn anodd ei harolygu.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb