Nikola Tesla: Adeiladodd soser hedfan

513123x 01. 02. 2017 Darllenydd 1

Priodir Nikol Tesla i gynifer o ddarganfyddiadau o dechnoleg yr ydym yn dal i elwa o hyn. Nid yw'n syndod bod Tesla wedi bod yn gwrthdroi'r byd hedfan a'r defnydd posibl o wrth-ddileu. Roedd Tesla cynllunio i adeiladu soser hedfan gyda gyrru heb y ynni allanol ychwanegol, ac wedi penderfynu i adeiladu cynhwysydd siâp disg ddigon mawr i ddysgl i fyny ac yn caniatáu iddo hedfan.

Dywedodd rhai ysgolheigion yn Ewrop fod Tesla yn adeiladu a phrofi peiriannau hedfan gwrthgridiau rheoledig yn gyfrinachol. Yn y pen draw, gosodwyd y peiriannau arbrofol hyn gan ddefnyddio gyriant electro-gravity mewn lleoliad cudd yn Ne America.

Y cylchgronau a gollwyd Nikola Tesla (Y cylchgronau a gollwyd gan Nikola Tesla).
Roedd patent 1928 diweddaraf Tesla (Rhif 1 655 114) ar gyfer peiriant hedfan a oedd yn debyg i hofrennydd ac awyren.

Y diwrnod pan gafodd y dyfodol ei ddwyn

Helo pawb. Hwn oedd y flwyddyn 1928, y flwyddyn y bu farw ymchwilydd polar Norwyaidd Amundsen. Yn yr un flwyddyn, aeth y Rwsia chwyldroadol Leon Trotsky i mewn i alltud, ac roedd Efrog Newydd gorlifo â brand car bach Model Ford T. eleni yn ddyn arbennig iawn, Nikola Tesla, oedd y targed o genfigen ac ymosodiadau oherwydd eu talent. Patentiodd ei syniad mawr diweddaraf, plât hedfan a thramor. Efallai y byddwn ni hyd yn oed yn ei weld yn hedfan.

Daeth y syniad cyntaf i greu peiriant hedfan o siâp arbennig, ei gysyniad ei hun, ac yn ôl ei sylw ei hun pecyn gwybodaeth wedi'i dderbyn yn ei ben o fyd arall y tu allan i'r Ddaear. Mae hynny'n golygu bod Nikola Tesla yn athrylith, nid yn ffwl.

Roedd Nikola Tesla yn bendant yn ddyn a oedd o flaen ei amser, yn ôl pob tebyg dyn heb ddylanwadu ar y meddyliau cudd cudd sy'n pennu'r patrwm sy'n dal dynoliaeth mewn carchar ddychmygol. Yn ddi-os oedd Nikola Tesla yn yr athrylith 20 mwyaf. ganrif. Ni fyddai ein ffordd o fyw trwy dechnoleg gyfredol yn bosibl heb ei gyfraniad enfawr. Penderfynodd Tesla adeiladu cynhwysydd disg yn ddigon mawr i godi'r plât a gadael iddo hedfan. Byddai cynwysorau llai eraill yn caniatáu rheolaeth mewn unrhyw gyfeiriad, gan gynnwys system alinio llorweddol (gyrosgop) a'r ymgyrch drydan bwriedig.

Dyfeisiadau datblygedig eraill, megis sgrîn fideo a chamerâu awyr agored, i ddangos lleoedd na all y gyrrwr eu gweld (mannau dall). Yn ogystal, mae ei frasluniau'n dangos ffenestri ar gyfer peilot.

Ar ôl iddo gyrraedd yr Unol Daleithiau, bwriadodd Tesla adeiladu'r byd cyntaf Plate Deg (1907) hedfan heb yr egni ychwanegol. Roedd yn bwriadu cyflwyno'r prosiect hwn i Confensiynau Genefa fel ateb i gyflawni heddwch y byd ac i'w rhyddhau a'i ddefnyddio am ddim Energie. Roedd ganddo ddamcaniaethau ffantastig ynglŷn â magnetedd ac anghyfreithlondeb, yn ogystal â ffurfiau eraill ynni am ddim.

Mae stori arall yn datgan hynny eto Enillodd y Natsïaid dechnoleg allfydol ar gyfer adeiladu sawsiau hedfan.
Technoleg Hunan Gyrru a ddyfeisiwyd gan Tesla oedd sylfaen y llongau a weithredir gan ddyn yr ydym nawr yn eu galw sawsiau hedfan. Ond nid yw llywodraeth yr Unol Daleithiau erioed wedi rhoi cyfle i Tesla ei roi ar waith. Fodd bynnag, defnyddiwyd technoleg Tesla gan yr Almaen Natsïaidd yn ei Foo Fighters yn 1920-1930 ac yn ddiweddarach mewn peiriannau hyd yn oed mwy datblygedig.

Gall UFOs hefyd symud o dan y dŵr. Mae'r gyfrinach yn gorwedd yn y ffaith nad oes gan y peiriant ei ffynhonnell ynni ei hun a rhaid ei bweru gan drosglwyddiad ynni di-wifr o'r tyrau sydd wedi datblygu Tesla. Roedd eu gadael yn anghofio. Ond roedd Gwasanaeth Secret yr Unol Daleithiau yn atafaelu holl batentau Tesla hyd ei farwolaeth z rhesymau diogelwch cenedlaethol.

Sueneé: Cyrnol US Army, Philip Corso, a fu'n gweithio mewn adran gyfrinachol Pentagon ar gyfer Materion tramor, yn ei lyfr, dywedodd y cafodd y dogfennau eu atafaelu ar ôl marwolaeth Nicholas Tesla gan asiantau'r FBI cyn eu dychwelyd i gartref Tesla (Serbia). Cafodd hyd yn oed dogfennau'r FBI eu censuro. Corso wedi eu llungopïau gwreiddiol. Cadarnhaodd hynny Tesla yn gweithio ar dechnolegau o'r fath.

Myfyriwr Nikola Tesla Byl Otis Carr. Cydweithiodd gyda Tesla ar ddatblygu sosbrau hedfan. Otis Carr pasio ei wybodaeth Ralph Ring. Ralph Ring yn ffodus, mae ganddo'r cyfle i siarad â'r camera a diolch i hyn mae gennym gyfweliad ag ef: Ralph Ring: Dyn yn hedfan gyda sawsiau hedfan.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 5 ar "Nikola Tesla: Adeiladodd soser hedfan"

 • Standa Standa yn dweud:

  Ychwanegaf y bont aswyn a syniad erthygl efallai:

  Mae'r erthygl yn sôn am farwolaeth Amundsen yn 1928. Efallai y byddai'n dda i cofio bod diflannu heb olrhain pan hedfanodd i helpu i daith begynol Wrecked, y mae ei aelodau hefyd yn un Tsiec - ffisegydd Francis Behounek. Yn ddiweddarach, ysgrifennodd cyfres o lyfrau ffuglen wyddonol, llawer ohonynt yn ymwneud â themâu y safle hwn. I sôn arall: Dod o hyd i dechnoleg estron ar y Lleuad (Action L), gan ddylanwadu ar y tywydd trosglwyddydd radio cyfrinach (Sborion Prosiect), crwydro blaned a'i rhyngweithio orbit (Castaways y bydysawd), y sylfaen gyfrinach Almaen lle nnacisté arbrofi technoleg niwclear (Swanson alldaith).

  • Sueneé yn dweud:

   ad František Běhounek - mae'r teitlau hyn yn ddiddorol iawn. Oeddech chi'n ei ddarllen? A fyddech yn barod i os gwelwch yn dda cywrain fel erthygl yn y byddai ef yn briffio adolygiad o'r cynnwys. Eich bod yn hollol gywir, o leiaf a barnu wrth yr enwau y mae'n ffitio i mewn i'r materion yr ydym yn delio â hwy yma. Gallwn ddadlau i ba raddau yr oedd gan FB ffantasïau yn unig, neu faint oedd yn y llun, fel petai ... byddai hyn yn wrthbwyso mawr i'r erthyglau sydd fel arfer yno.

   • Standa Standa yn dweud:

    Rwy'n ei ddarllen mor fach (maent yn wyddonwyr antur yn bennaf ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau).

    Roedd rhedeg yn wyddonydd sylweddol. Bu'n ddisgybl Marie Curie, yn gyfranogwr mewn dau teithiau i Begwn y Gogledd (y daith Amundsen-Nobile yn unig fel aelod o'r tîm cymorth ddaear, ar y llaw arall mae'n Nobile gofyn yn uniongyrchol fel gwyddonydd ar y bwrdd), yn Tsiecoslofacia, yna bu'n gweithio ar gyfer sefydlu ceisiadau technegol a meddygol ac ymhellach ymchwil ym maes technoleg niwclear.

    Gwyddai lawer am wyddoniaeth a thechnoleg ei amser. Ar y llaw arall, mae ei nofelau yn rhan o don o waith tebyg yr amser, er eu bod yn gwybod llawer mwy o wybodaeth am realiti technegol. Yn ogystal â'r sgifi uchod, ysgrifennodd lyfrau yn unig broffesiynol, poblogaidd neu lyfrau yn unig.

    Byddaf yn ceisio ysgrifennu rhywbeth amdano am ychydig.

 • Standa Standa yn dweud:

  Gadewch nifer o sylwadau:

  - Prin y bu'n rhaid i Tesla a Marconi wneud unrhyw beth gyda'i gilydd pan oeddent yn galed am farnu primacy dyfais y radio (a gopïwyd gan Tesla, Marwolaeth, mae'n debyg)

  - Mae'r patent a enwir yn fwy tebyg i hofrennydd (gan gynnwys dadansoddiad damcaniaethol o beiriannau atmosfferig) na soser hedfan. Felly, byddai'n dda rhoi cyfeirnod yma at y patent a ddylai nodi'r plât hedfan hwnnw gan ei fod yn ceisio hawlio'r pennawd.

Ad a Ateb