Nikola Tesla a 3, 6 a Rhifau 9: Yr Allwedd Gyfrinachol i Ynni Diderfyn?

7530x 02. 07. 2019 Darllenwyr 2

Nikola Tesla - Bywgraffiad a Dyfeisiadau

Gan wybod pa mor bwysig yw 3, 6, a 9, mae gennych yr allwedd i'r bydysawd cyfan. - Nikola Tesla

Er bod llawer o bobl yn cysylltu Tesla yn enwedig â thrydan, y gwir yw bod ei ddyfeisiadau'n mynd ymhellach. Yn wir, mae wedi gwneud darganfyddiadau arloesol megis cyfathrebu radio di-wifr, peiriant tyrbin, hofrennydd (er bod syniad cyntaf Da Vinci eisoes ar y gweill), golau fflworolau a neon, torpido neu belydr-x. Mae Tesla wedi derbyn bron i 700 batentau byd-eang am ei fywyd.

Yn ogystal â'i ddyfeisiadau di-rif a'i ddyluniadau dyfodolaidd, roedd Nikola Tesla hefyd yn adnabyddus am ei hynodrwydd. Roedd yn rhaid i niferoedd ei ystafelloedd gwesty fod yn rhanadwy â 3, roedd y platiau bob amser yn cael eu glanhau gyda hancesi 18, ac roedd y 3x bob amser wedi osgoi'r bloc cyn mynd i mewn i'r adeilad. Nid oes neb yn gwybod y rheswm dros yr ymddygiad dirgel hyd heddiw.

Yn ddiddorol, disgrifiodd Tesla fflachiadau dwys o olau ar sawl achlysur, ac yna eiliadau o greadigrwydd a dealltwriaeth ddwys. Yn ystod y "foment o eglurder" hwn, gallai Tesla ddychmygu'r ddyfais yn ei fanylion holistig bron yn ei feddwl. Honnodd y gallai hyd yn oed ddeall y delweddau hyn, eu cylchdroi, eu dadansoddi'n fanwl, a gwybod yn union sut i lunio eu dyfeisiadau yn ôl y gweledigaethau hyn.

Yn ogystal â llawer o nodweddion eraill, cyfrifodd Nikola Tesla y pwyntiau nodedig a ledaenwyd ar draws y blaned. Mae'n debyg bod y pwyntiau hyn yn gysylltiedig â 3, 6, a 9, ac roeddent yn hynod o bwysig, yn ôl Tesla.

Video1

Roedd Tesla yn obsesiwn â 3, 6, a 9. Roedd yn deall y ffaith sylfaenol nad yw'n hysbys i lawer o bobl - iaith gyffredinol mathemateg. Gwyddoniaeth a ddarganfuwyd gan ddyn, heb ei ddyfeisio gan Tesla.

Cymerodd i ystyriaeth y patrymau rhifiadol sy'n digwydd o ran natur ac yn y bydysawd, megis ffurfio seren, datblygu celloedd embryonig, a llawer o ffenomena eraill, a elwir hefyd yn “gynllun Duw.” Mae'n ymddangos bod natur yn ymateb i'r system sylfaenol: Mae pŵer system ddeuaidd yn dechrau o rif un ac mae pob cam nesaf ddwywaith yr un â'r un blaenorol. Felly, er enghraifft, caiff celloedd ac embryonau eu ffurfio gan y fformiwla ganlynol 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, ac ati.

Yna, canfu Marko Rodin fod fformiwla ailadroddol yn y Mathemateg Vortex fel y'i gelwir - Gwyddoniaeth o Torus Anatomi: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2 , 4, 8, ac yn y blaen i anfeidredd. Nid yw'r rhifau 7, 5, a 1 yn ymddangos yma o gwbl, ac mae hyn oherwydd y Teulu oherwydd bod y rhifau hyn yn cynrychioli fector o'r trydydd i'r pedwerydd dimensiwn, a elwir hefyd yn "faes llif." Mae'r maes hwn yn egni dimensiwn uwch, sy'n effeithio ar gylched ynni'r chwe rhif arall. Dywed Randy Powell, Myfyriwr Teulu Mark, mai hwn yw'r allwedd gyfrinachol i'r egni di-dâl y mae Tesla wedi bod yn ymchwilio iddo tan ddyddiau olaf ei fywyd.

Hyd yn oed os byddwn yn gadael Tesla, efallai y byddwn yn sylwi bod rhif tri yn hollbresennol ac yn hynod bwysig mewn unrhyw ddiwylliant.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb