Dydd Gwener anffodus 13. - A ofergoeliaeth yn unig ydyw?

9811x 02. 10. 2019 Darllenydd 1

Os gofynnwch i unrhyw un a ydyn nhw'n credu mewn ofergoelion, mae'n debyg y byddan nhw'n dweud hynny wrthych chi wrth gwrs. Ond ofergoeledd am ddydd Gwener 13. yw un o'r rhai mwyaf eang. Y rhan fwyaf o'r amser mae pobl yn ystyried y diwrnod hwn yn anlwcus. Bob dydd rydyn ni'n dod ar draws y diwrnod hwn sawl gwaith. Felly pam mae pobl mor ofergoelus?

Dydd Gwener 13.

Nid oes unrhyw un yn gwybod yn iawn ble a phryd y crëwyd y ffobia hon o ddydd Gwener 13. Ers 1800, bu llawer o ddamcaniaethau a damcaniaethau.

Cafodd Iesu ei groeshoelio ddydd Gwener

  • Yn ôl rhai adroddiadau, mae popeth wedi cychwyn Mytholeg Norwypan 13. Torrodd Guest Loki a dinistrio'r cinio cysegredig.
  • Ofergoeliaeth arall yw bod dydd Gwener 13. yn dyddio'n ôl i Swper olafpan ymunodd Jwdas, yr 13.host heb wahoddiad a'r apostol, â chinio. Heddiw mae Cristnogion yn dathlu Dydd Gwener y Groglith.
  • Mae un arall o'r terrariums yn seiliedig ar Dydd Dienyddio Iesu Grist.
  • Yn ddiweddarach, cydnabuwyd dydd Gwener yn gyffredinol fel diwrnod y dienyddiadau.
  • Mae rhai esboniadau yn edrych am y ffaith mai dim ond dydd Gwener Fe wnaeth Eve roi cynnig ar Adam gydag afal.
  • Dydd Gwener oedd y diwrnod hefyd Lladdodd Cain Abel.

Yn raddol, daeth pobl yn fwy a mwy yn ddarostyngedig i'r ofergoeledd hwn. Cafodd 13.patro ei hepgor yn fwriadol mewn adeiladau uchel. Mae rhai meysydd awyr hefyd yn hepgor giât 13. Gelwir tai yn 13 12 / 1 yn lle 2. Roedd yr Arlywydd Roosevelt hefyd yn credu ym myth y rhif 13, gan wahodd pobl 12 neu 14 i ginio. Yn bendant nid 13.

Dydd Gwener 13.

A beth am y ffilm Alive, lle mae'r awyren yn cwympo i'r Andes. Dim ond ychydig o unigolion sy'n cael eu gorfodi i fwydo ar gnawd dynol sydd wedi goroesi. Mae'r ffilm hon hefyd wedi'i hysbrydoli gan ddigwyddiad go iawn. Fe ddigwyddodd ddydd Gwener 13. Hydref 1972. Cyd-ddigwyddiad?

Pa ddydd Gwener 13. dal i aros amdanom?

Os bydd y mis yn cychwyn ddydd Sul, rydych yn sicr o fod yn ddydd Gwener 13. dočkáte. Dydd Gwener 13. cawsom 2019 yma ym mis Medi, mae disgwyl un arall yn 2019 ym mis Rhagfyr. Mae'n union wythnosau 13 yn olynol. Ac yn ystod yr wythnosau 13 nesaf bydd gennym ddydd Gwener 13 arall. - y tro hwn 13. Mawrth 2020.

Dydd Gwener 13.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb