Neifion - planed yn y cyfnos

14634x 01. 10. 2019 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Mae llawer o bobl yn cyfaddef nad ydyn nhw erioed wedi gweld Mercury, y "negesydd dwyfol" cyflym sy'n cylchdroi'r Haul ar frys iawn. Ac rydym yn hollol siŵr bod hyn yn wir gyda Neifion - bellach yn swyddogol y blaned fwyaf pell yng nghysawd yr haul. Mae hefyd yn un o'r planedau na ellir eu dal gan y llygad dynol - fel arall roedd ym mis Medi eleni.

Neifion

Neifion yw'r unig blaned a ddarganfuwyd gan fathemateg. Ar ôl i Wranws ​​y Flwyddyn ddarganfod 1781 gan William Herschel, mae seryddwyr wedi sylwi bod y byd sydd newydd ei ddarganfod yn cael ei dynnu i ffwrdd gan rywbeth - planed fawr fwy pell efallai. Dechreuodd dau wyddonydd eu cyfrifiadau. Lluniodd y seryddwr Ffrengig Urbain Le Verrier a myfyriwr o Gaergrawnt John Couch Adams ragfynegiad bron yn union yr un fath o leoliad y blaned goll. Ceisiodd Adams argyhoeddi Syr George Air o'r byd heb ei ddarganfod. Ond mynnodd Aira gyfrifiadau manylach, ac roedd Adams yn adnabyddus am gyflymder gwaith ei falwen.

Yn y diwedd, fodd bynnag, enillodd Le Verrier. 23. Medi 1846, mae'r seryddwr Almaeneg Johann Galle yn cofnodi planed sydd ar goll ger y lleoliad amcangyfrifedig. I fod yn hanesyddol gywir, mae'r gydnabyddiaeth am y darganfyddiad hwn yn eiddo i'r ddau fathemategydd.

Neifion a'i ymddangosiad

Gan ei fod yn gweddu i'w ymddangosiad glas-wyrdd, roedd Neifion Enwyd ar ôl duw Rhufeinig y môr. Yn yr un modd â Iau, Sadwrn, ac Wranws, mae'n gawr nwy - byd ymhell o'r Haul i allu gorchuddio'i hun yn y nwyon sy'n deillio o'n seren. Ychydig yn llai na Wranws, ond 17x yn drymach na'r Ddaear. Orbiting the Sun mewn blynyddoedd anhygoel 165.

Mae gan y blaned hon bum cylch tenau a theulu o leuadau 14. Y mwyaf anghredadwy yw Triton, lleuad â dimensiwn 2 700 km, sy'n rhyfeddol o weithredol yn ddaearegol i'r byd mor bell o'r haul. Pan oeddem yn rheoli NASA yn 1989 yn ystod gwrthdaro’r Voyager 2 a Neifion, dangosodd ein sgriniau teledu lun o Triton. “Beth ydyw?” Gofynasom i'r gwyddonwyr. Yr ateb oedd "nid ydym yn gwybod bod eich amcangyfrif mor debygol â'n un ni". Trodd allan fod gan Triton gymylau folcanig sy'n taflu cymylau o nitrogen a llwch i'r gofod.

Nid yw Neifion ei hun yn ddiflas. O'i gymharu â Wranws ​​diflas, mae'r blaned hon yn gymharol cŵl. Mae ei graidd yn cyrraedd tymereddau hyd at 5 000 ° C, sydd bron yr un fath ag arwyneb yr Haul. Mae'r aelwyd fewnol hon yn achosi stormydd dramatig a smotiau tywyll. Mae hefyd yn cynhyrchu cyflymderau gwynt o hyd at 2 000 km / h (y cyflymaf yn ein system solar).

Ond mae Neifion yn fyd sy'n cyfuno tân a rhew. Mae'r rhan fwyaf o'r blaned yn cynnwys dŵr wedi'i gymysgu ag amonia a methan. Mae gwyddonwyr o California wedi creu amodau yn strwythur mewnol Neifion, lle mae pwysau aruthrol. A'r casgliad? Gallai'r blaned gywasgu methan i lympiau o garbon solet - mor ddwfn yn Neifion mae'n bwrw diemwntau.

Sut oedd Neifion ym mis Medi 2019?

Ar hyn o bryd mae'r Iau gwych, a oleuodd yr awyr ddeheuol trwy'r haf, yn mynd i'r gorllewin ac yn disgyn o dan y gorwel o amgylch 21: 30 (a dyna pam y diflannodd o'r awyr gyda'r nos). I'r chwith o Iau mae Saturn, sy'n aros uchod am beth amser. Gallwch weld y blaned gylch ar ôl hanner nos yn y de-orllewin.

Neifion

Y seren goch yn y gorllewin, uwchben Iau a Saturn, Arcturus, yw'r seren fwyaf disglair yn y cytser Boötes. Yn Groeg, mae Arcturus yn golygu "marciwr arth" oherwydd, wrth i'r Ddaear gylchdroi, mae'r seren hon yn dilyn y cytser Ursa Major.

Yn uchel yn y de, gallwch ddod o hyd i'r sêr disgleiriaf - Vega, Deneb, ac Altair - yn ffurfio Triongl Haf enfawr. I'r chwith, uwchben y dwyrain, mae sgwâr anferth o sêr yn ffurfio corff ceffyl hedfan, Pegasus. Mae sgwariau seren dde yn pwyntio i lawr i batrwm bach: tair seren lem wedi'u trefnu o amgylch y bedwaredd. Yn atgoffa rhywun o Mercedes, mae seryddwyr yn eu galw'n Glass of Water oherwydd eu bod yn darlunio llif o hylif sy'n llifo y mae Aquarius yn ei allyrru.

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Seth Shostak: Cymdogion Gofod

Mae Seth Shostak yn seryddwr Americanaidd ac uwch-gydymaith Sefydliad SETI. Mae'n arbenigo mewn ymchwil cudd-wybodaeth allfydol. Yn y llyfr hwn mae'n cyflwyno'ch dadansoddiadau i chi, yn trafod ymdrechion i gysylltu â gwareiddiadau eraill ac yn rhannu ei ddamcaniaethau am allfydweithiau.

Cymdogion gofod (gan glicio ar y ddelwedd byddwch chi'n cael eich ailgyfeirio i Sueneé Universe)

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb