Yr Almaen: Arteffactau disg mewn cylchoedd cnwd

5206x 16. 08. 2017 Darllenydd 1

Un o'r mwyaf ac ar y pryd oedd y ffigurau mwyaf cymhleth yn yr Almaen yn 23.07.1991. Y siâp oedd 100 metr o hyd a 55 metr o led. Roedd yn Grasdorf ger Hildesheim (Saxony Isaf, yr Almaen). Roedd y patrwm yn cwmpasu ardal o oddeutu 5500 m2 ac roedd yn cynnwys symbolau 7 a chylchoedd 13 yn y canol a oedd yn edrych fel symbolau hynafol yr haul. Yn gyffredinol, roedd y symbolau yn debyg i baentiadau creigiau Llychlyn, y thema ganolog oedd wagen haul - symbol sanctaidd y Teutons Llychlyn a Nordig.

Mae'r lleoliad ei hun yn safle archaeolegol arwyddocaol wrth droed y Thieberg, gan fod yna anheddiad Almaenol hynafol. Mae hefyd Wuldenberg - safle cysegredig Almaeneg hynafol arall yn Wotan, lle adeiladwyd Eglwys Charlemange a Teuton's Heilige Holz.

Dr. Disgrifiodd Newothing (Novotý?), Archaeoleg Hannovers, yr ardal fel yr ardal ddiwylliannol fwyaf cynhanesyddol yn Ewrop.

Felly y cwestiwn yw: A oedd yn batrwm go iawn neu'n ffug? Y gwir yw'r ffaith nad oedd dim byd arbennig am y maes pan oedd pobl yn cerdded o amgylch yr 23: 00. Yn fuan ar ôl hanner nos, gwelodd y peintiad lleol Grasdorf y goleuadau oren-pulsed sy'n symud dros faes y cae.

Y diwrnod canlynol, ymwelodd y dorf â miloedd o bobl, a dechreuodd perchennog y cae, ffermwr lleol Harenberg, fynediad i'r cae, yn dilyn patrwm ei gydweithwyr ym Mhrydain.

Ysgrifennodd Michael Hesemann am y canfyddiadau a'r dadansoddiadau dilynol. Yn y maes - roedd tri platyn cylch - pob un o'r deunyddiau eraill - efydd, aur ac arian - i'w gweld yn siâp y ffigwr. Roedd y platiau yn cynnwys symbolau yr un fath a ddarganfuwyd yn y maes. Mae'r pwyntiau coch yn nodi union leoliad y byrddau unigol.

Cyflwynwyd y byrddau mewn cynhadledd ryngwladol UFO: Deialog gyda'r bydysawd yn Düsseldorf (yr Almaen) ym mis Hydref 1992. Roedd y byrddau hefyd yn rhan o raglen deledu a oedd yn ymwneud yn rhannol ag achos Grasdorf yn y cynhyrchiad teledu yr Unol Daleithiau ym mis Ebrill 1994. Yn dilyn hynny, cyfreithiwr o Tugingen, Dr. Roemer-Blum, wedi ariannu dadansoddiad gwyddonol yn Sefydliad Ffederal yr Almaen ar gyfer Ymchwil Deunydd. Eu casgliad oedd: Roedd y plât arian yn cynnwys arian pur gyda dim ond 0,1% o gynhwysion tramor. Pwysau'r bwrdd oedd 4,98kg. Gwnaed y plât efydd o aloi copr a tun (15%), nicel a olrhain haearn (llai na 0,1%).

Mae dadansoddiad sbectrographig wedi dangos bod y deunydd a ddefnyddiwyd yn ôl pob tebyg yn cael ei dynnu yn y goedwig Harz yn yr Almaen ger Grasdorf. Yna, cynhyrchwyd y platiau eu hunain trwy wresogi'r metelau i'r pwynt toddi neu mewn amgylchedd difrifoldeb isel.

Gadewch i ni sôn am blât aur y mynegwyd ei ansawdd gan bris bron 2 miliwn CZK. Yna cafodd y platiau arian ac efydd eu gwerthfawrogi ar 650,000 CZK yr uned.

Gan feddwl am filiwnwr milwr brwd, aeth mor bell â buddsoddi llawer o arian wrth gael metelau glân o'r fath ac yna roedd yn meddwl am y cyhoeddusrwydd anuniongyrchol, mae'n eithaf annhebygol.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb