Cyrhaeddodd estron enwocaf y byd ym Mhrega ddoe

312043x 13. 10. 2016 Darllenydd 1

Mae'n swnio'n wallgof, ond mae'n wir. Cyrhaeddodd creadur amldimensiynol o'r enw Bashar, estron enwocaf y byd, i brifddinas y Weriniaeth Tsiec ddoe. Mae wedi ennill enw da ledled y byd trwy gyfrwng 33 i gyfathrebu â dynolryw, gan y gwneuthurwr ffilmiau Americanaidd Darryl Anka. Mae Bashar yn bwriadu darganfod ymhlith pethau eraill ym Mhrega, pan fydd ei wareiddiad yn cysylltu â dynoliaeth yn swyddogol.

Mae holl gariadon Ewrop o wareiddiadau extraterrestrol ac UFOs ar eu traed. Am y tro cyntaf mewn hanes, mae Darryl Anka, y mae Bashar yn siarad â dynoliaeth, yw'r creadur aml-dimensiwn y cyfeirir ato fel yr estron enwocaf ar y blaned Ddaear. Lle'r ymweliad fydd Prague, lle y cyntaf ddydd Gwener 14. Bydd Hydref, yn Lucerna, yn cyflwyno ei ffilm Cyswllt Cyntaf yn y gyngerdd cyntaf i roi ei gefnogwyr ddiwrnod yn ddiweddarach yn Zofin yn y seminar. "Rydw i wedi bod yn gweithio i Bashar a Darryl ar gyfer Ewrop ac yn enwedig ar gyfer Prague ers sawl blwyddyn. Mae'r ffaith fy mod yn rheoli yn awr yn beth anhygoel i mi. Rydw i wedi bod yn gefnogwr Bashar fy hun ers dros ugain mlynedd, ac mae ei stori yn fyd unigryw, "meddai entrepreneur llwyddiannus Tsiec, Milan Friedrich, sydd hefyd yn ddosbarthwr Cyswllt Cyntaf ledled y byd. "Mae Bashar wedi dod yn estron enwocaf, yn enwedig gan nad yw erioed wedi gallu argyhoeddi unrhyw un o Darryl Ank a Bashar trwy eu neges, gan gynnwys dwsinau o wyddonwyr, i euogfarnu celwydd. Mae'r holl bethau a gyfathrebwyd i ddynoliaeth ar gyfer blynyddoedd 33 yn cyd-fynd yn berffaith gyda'i gilydd. Yn ogystal â hynny, mae arweinwyr niwrowyddoniaethwyr Americanaidd yn cyfaddef na all yr hyn sy'n digwydd yn yr ymennydd Darryl yn ystod gwladwriaeth lle mae Bashar yn siarad drosto ef yn gallu egluro'r wyddoniaeth gyfredol yn ddigon da, "ychwanegodd Friedrich.

Am y tro cyntaf mewn hanes, dylai Bashar roi cyfweliad i gyfryngau Tsiec dethol. Fel arall, nid yw newyddiadurwyr yn cyfathrebu o gwbl ac yn anfon eu negeseuon at eu cefnogwyr trwy eu fideos a'u gweithdai.

Ar gyfer ei gefnogwyr Ewropeaidd, mae Bashar eisoes wedi gwneud fideo:

Pwy yw Bashar? Mae'n greadur aml-ddibyniaeth aml-ddwys sydd eisoes wedi cyfathrebu 33 â dynoliaeth trwy Darryl Anka. Mae'n dweud am ei hun ei fod yn arbenigwr cyfathrebu ar gyfer y cyswllt cyntaf. Ymhlith pethau eraill, mae dynoliaeth yn esbonio'n fanwl sut mae'r bydysawd yn gweithio a sut y gall un greu ei realiti ei hun.

Gweithiodd Darryl Anka ers y saithdegau fel crëwr effeithiau gweledol ac arbennig i lawer o ffilmiau Hollywood, megis cyfres ffilm Star Trek a phrosiectau ffilm arall (nid yn unig) mewn genre ffuglen wyddonol (I Robot, Iron Man, ond hefyd ar gyfer Pirates of the Caribbean, angheuol gorffennol). Yn ei waith, fel arfer ei fod yn cael ei ddefnyddio fel gwybodaeth a gafwyd wrth gyfathrebu â gwareiddiadau allfydol. Y ffordd y mae'n ei sefydlu gyda chyswllt estron yn cael ei ganfod ac esboniodd union yn ei ddogfen Cyswllt Cyntaf.

Does dim rhaid i chi gredu unrhyw beth. Weithiau mae'n rhaid i mi gredu bod rhywbeth fel hyn yn digwydd i mi ...

Does dim rhaid i chi gredu unrhyw beth. Weithiau mae'n rhaid i mi gredu bod rhywbeth fel hyn yn digwydd i mi ...

Darryl Anka yw'r sianel fwyaf poblogaidd a mwyaf adnabyddus heddiw ac mae'n cynnal seminarau gyda Bashar am gannoedd o filoedd o bobl â diddordeb. Mae eu cyfathrebu wedi dod yn destun llawer o ymchwil wyddonol. Nid yw unrhyw un o'r gwyddonwyr wedi gallu darparu unrhyw esboniad arall am y wybodaeth a ddarperir gan Bashar trwy Darryl Anka. Diolch i hyn, mae eu sefyllfa yn y gymuned uffoleg yn unigryw. Nid yn unig y mae stori Bashar a Darryl Anka wedi'i chynnwys yn y Cyswllt Cyntaf. Yn Bashar, mae'r ddynoliaeth am y tro cyntaf yn ymgorffori gweithrediad y bydysawd, hanes ei wareiddiad, ond hefyd yn disgrifio sut a phryd y bydd cyswllt swyddogol cyntaf gwareiddiad alltreiddiol â dynoliaeth yn digwydd.

Tocynnau ar gyfer Ffilm Gyntaf Cyswllt Cyntaf yn Neuadd Fawr Lucerne yn 14. Hydref y gallwch archebu ymlaen www.vstupenkov.cz a thocynnau i Seminar Bashar yn Žofín ar 15. Hydref gallwch chi archebu yn: www.basharineurope.com/en.

PORTAL Suenee Bydysawd yn ohebydd achrededig y ddau ddigwyddiad. Felly gallwch edrych ymlaen at adroddiadau. :)

[hr]

Am ysbrydoliaeth, rydym yn ychwanegu un o'r darlithoedd blaenorol gydag isdeitlau Tsiec.

Diweddarwyd: 16.07.2017, 01: 51

Y Bashar estron mwyaf ofnadwy

Mwy o rannau o'r gyfres

Sylwadau 3 ar "Cyrhaeddodd estron enwocaf y byd ym Mhrega ddoe"

 • ffero yn dweud:

  A pham y gelyn ar y llong?
  Ar y llaw arall, unwaith y byddant yn cyhoeddi gwarant arestio, mae'n sicr y bydd yn diflannu gyda chyflymder golau. Hyd yn oed gyda llwch, wrth gwrs.

  • Tino yn dweud:

   ffug o'r fath kontakterov rhedeg o gwmpas y Ddaear a llinell llawn i angen o'r fath i siwr o fod ymddygiad yn ofalus iawn ac mae eu subversion nid yn unig yn twyll yn dda ar gyfer y elw bach ac enwogrwydd ac edmygedd pobl anymwybodol na hynny roedd yn braf Benda a ffon priodol.

 • ffero yn dweud:

  Alien gyda chyfrif banc. Tybiaeth gref.

Ad a Ateb