Mae pyramidau bron yr Aifft wedi darganfod dwsinau o gymdeithasau

8784x 05. 02. 2019 Darllenydd 1

Gweinidog Aifft o Hanes a Henebion Cyhoeddodd Khaled El-Enany y cyntaf darganfod 2019. Yn safle archeolegol Tuna El-Gebel ger yr Aifft pyramid Mae siambrau angladdau Ptolematig wedi'u darganfod. Fe'u cwblhawyd â llawer iawn o gymysgeddau o wahanol feintiau a rhywiau.

Claddu ger pyramid

Adroddir bod y safle claddu yn dyddio o gyfnod Ptolemaic yr hen Aifft (yn fras i 323 BC i 30 BC). Y tu mewn i'r claddfa canfuwyd Mummies 40 wedi'u cadw'n dda.

Roedd y lle gorffwys tragwyddol hwn ger Pyramid Mawr Giza yn cuddio mumïau dynion, menywod a phlant. Mae'n debyg bod pob un ohonynt yn perthyn i deulu cyfoethog mawr. Claddwyd rhai mummies o fewn sarcophag carreg neu bren, canfuwyd eraill ar eu pennau eu hunain ar y llawr.

El-Gebel

Darganfuwyd safle archeolegol Tuna El-Gebel ym mis Chwefror 2018, pan sylwiodd grŵp o archeolegwyr beddrodau wedi'u engrafio yn y graig. Mae'r bedd yn cynnwys coridor sy'n arwain at grisiau llethr, y mae'n mynd i mewn i siambr hirsgwar sy'n llawn o gymeriadau. Yn ddiweddarach, roedd neuadd gladdedigaeth arall a thrydydd siambr lle cafwyd hyd i mumïau eraill. Cafodd oed y mummies ei fireinio gan oed papyrws.

Darganfyddiadau newydd yn yr Aifft

Yn ystod y misoedd diwethaf, cafwyd sawl darganfyddiad archeolegol yn yr Aifft. Y llynedd roedd gan ddatgelu yr ail Sphinxmil mil oed.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb