Mae NASA yn dangos yr hyn yr ydym yn ei anadlu - cymylau llwch enfawr!

15269x 05. 09. 2018 Darllenydd 1

Mae'r map lliw hwn o'r Ddaear yn llun o'r hyn yr ydym yn ei anadlu. Mae'n map o fwg, llwch ac aerosolau eraill ar draws y blaned. Creodd NASA delweddu gan ddefnyddio data o loerennau'r Ddaear a synwyryddion daear, ac yna ychwanegu lliwiau ffug i ddynodi'r mathau o aerosolau a ddangosir.

Rydym yn byw ein bywyd cyfan o un cwmwl o lwch i un arall. Mae'r aer yn cael ei llenwi â dŵr hallt yn dod o'r môr, huddygl du carbonig o danau ac allyriadau llwch o bob ddiwydiant trwm. Fel rheol, mae popeth sy'n brwnt mewn aerosolau yn anweledig i ni - ond nid ar gyfer satelitiau NASA a synwyryddion daear!

Ar ddarlunio syfrdanol, mae NASA yn dangos gronynnau bach anweledig yn troi o gwmpas ni. NASA cyfuno data o synwyryddion lluosog ar loerennau, megis datrys synhwyrydd o'r modern - Canolig Datrys Delweddu Spectroradiometer (MODIS) ar y dyfroedd a thiriogaeth, yn ogystal â synwyryddion ar y ddaear i greu criw delwedd lliw aerosol.

Map Llwch Golau (© Arsyllfa Ddaear NASA)

Sut mae cymylau llwch yn datblygu?

Mae rhai o'r cymylau llwch hyn yn ganlyniad i ddigwyddiadau tywydd. Hurricane Lane ger Hawaii, typhoon Soulik a Cimaron ger Japan yn taflu mwy o halen i'r atmosffer. Yn yr anialwch y Sahara yng ngogledd-orllewin Affrica a Taklamakan Anialwch yng ngogledd-orllewin Tsieina creu tir a ffurfiwyd gan wyntoedd, fel cymylau o ronynnau mân. Western Gogledd America a De Canolbarth Affrica datgelu llofnodion o fath gwahanol o aerosol: Mwg o'r tân, a oedd yn aml yn cael eu sefydlu gan bobl - boed yn fwriadol, fel rhan o'r cylch amaethyddol blynyddol yn Affrica, neu'n ddi-hid fel yng Ngogledd America. Ymddengys bod rhai o'r mwg o Ogledd America yn diflannu i'r dwyrain o'r Cefnfor Iwerydd fel y dangosir.

Map Llwch Golau (© Arsyllfa Ddaear NASA)

Nododd NASA na chafodd y llun hwn ei saethu â chamera sengl. Fe'i crëwyd trwy gyfuno data o sawl ffynhonnell i ganfod lleoedd sydd â'r crynodiad dwysaf o ronynnau rhad ac am ddim yn yr atmosffer.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb