Mae NASA yn bwriadu cyfathrebu â gofodwyr trwy laserau

1831x 17. 02. 2020 Darllenydd 1

Dylai'r dechnoleg newydd fod yn amrywiad llawer gwell a chyflymach o gyfathrebu gofod. Gyda'r genhadaeth Mars sydd ar ddod wedi'i hamserlennu ar gyfer 2030, mae NASA yn bwriadu defnyddio laserau. Am ddegawdau, bu NASA yn defnyddio tonnau radio i gyfathrebu â gofodwyr. Fodd bynnag, mae bellach yn gweithio ar sianel gyfathrebu gyflym. Bydd yn amhrisiadwy i ofodwyr a'r criw yma ar y Ddaear. Mae NASA yn credu'n gryf y bydd trawstiau laser yn gweithio'n wych ac yn gallu newid llawer o bethau.

Mae trawstiau laser yn llawer cyflymach

Mae trawstiau laser is-goch yn hynod gryf a gallant deithio pellteroedd llawer hirach gyda llawer mwy o egni na thonnau radio. Mae hynny'n drawiadol, onid ydych chi'n meddwl?

Dywed Rheolwr y Rhaglen, Suzanne Dodd:

"Gall laserau gynyddu'r gyfradd trosglwyddo data o'r blaned Mawrth i'r Ddaear tua 10 gwaith cyfradd y tonnau radio a ddefnyddir yn gyffredin."

Mae'r paratoadau cychwynnol eisoes wedi cychwyn yn GoldStone, California, felly cyn bo hir bydd DSN yn llinell ffôn boeth rhwng y Ddaear a llongau gofod.

Twitter - Marina Jurica

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Erwin Laszlo: Deallusrwydd y Cosmos

Pam ein bod ni fel dynoliaeth wedi cyrraedd pwynt tyngedfennol anghysondeb? A oes ffordd i fynd i'ch cyfeiriad eich hun? Mae e ar ein un ni ymwybyddiaeth dylanwad bydysawd? A all dynoliaeth achub ein hunain o hyd? Nid yn unig ydych chi'n dod o hyd i atebion neu ddamcaniaethau ac esboniadau o'r fath yn y cyhoeddiad gafaelgar hwn o Erwina Laszla.

Erwin Laszlo: Deallusrwydd y Cosmos

Gwrandewch ar sgwrs am Mars ar ein sianel YouTube

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb