Nid yw NASA ar y Lleuad erioed wedi glanio!

10411x 10. 01. 2019 Darllenydd 1

Mae hon yn anghydfod tragwyddol, mae Stephen Curry yn honni nad yw NASA erioed wedi glanio ar y lleuad!

Beth yw'r fersiwn swyddogol? Dugain naw mlynedd yn ôl, llongau gofod NASA, trosglwyddodd Apollo 11 y llewyryddion cyntaf i wyneb y lleuad yn llwyddiannus. Gadawodd Buzz Aldrin y traciau cyntaf ar y pridd llun. Gadawodd Apollo 11 lawer o arteffactau, yn union fel teithiau eraill Apollo NASA a ddilynodd yn ddiweddarach.

Er gwaethaf y ffaith bod ystod eang o luniau a fideos ar-lein yn dangos bod dynoliaeth wedi cyrraedd y lleuad, mae miliynau o bobl ledled y byd yn credu nad yw NASA erioed wedi gallu tir ar wyneb y lleuad a bod popeth yn sgam enfawr. Mae'r farn hon hefyd yn cael ei ddal gan rywun sy'n cyhuddo NASA o ysgogi glanio ar y lleuad. Y dyn hwn yw'r NBA superstar (y Cymdeithas Pêl-fasged Genedlaethol *) Stephen Curry, sy'n honni hynny Nid oedd NASA byth yn sefyll ar y lleuad.

Ar y ffordd i'r lleuad, lluniodd criw Apollo 17 y darlun hwn o'r Ddaear o'r enw Blue Marble (© NASA)

Cyfweliad

Gwnaeth Stephen Curry, pencampwr NBA, ddatganiad syndod mewn cyfweliad podlediad o'r enw "Winging It" (gwneud rhywbeth heb baratoi a gwybodaeth *). Roedd chwaraewyr NBA hefyd yn Vince Carter a Kent Bazemor. Mewn sgwrs ymlacio a arweiniodd at rai cwestiynau existentialiaeth a ffug-ddwfn y tu hwnt i'r pwnc. Yn y pen draw, symudodd Curry y llestri gêr pan ofynnodd i weddill y bobl i gredu bod y droed dynol yn cyffwrdd â wyneb y lleuad.

Gofynnodd i Vince Carter, Kent Bazemore, Annie Finberg, a chydweithiwr Andre Iguodal a oedden nhw'n meddwl ein bod ni erioed wedi bod i'r lleuad. Dywed pawb yn gytûn nad oeddent wedi gwneud hynny.

Dywedodd Curry:

"Maen nhw ar fin dod â ni ac i ufuddhau. Mae'n ddrwg gennyf, nid wyf am ddechrau gyda nhw conspiracies."

Ymateb NASA

Atebodd pobl NASA yn olaf. Gwahoddwyd Curry, sy'n chwarae ar gyfer y Golden State Warriors, i ymweld â'i labordy llwyd. Roeddent am edrych ar y creigiau.

Dywedodd llefarydd NASA, Allard Beutel:

"Fe hoffem weld Mr Curry yn mynychu labordy cinio yn ein Canolfan Space Johnson yn Houston, efallai y tro nesaf bydd Warriors yn chwarae Rockets yn y dref. Mae gennym gannoedd o gogogramau o greigiau lleuad ac uned reoli Apollo. Yn ystod ei ymweliad, gall weld yr hyn a wnaethom cyn hedfan 50, yn ogystal â'r hyn yr ydym yn ei wneud nawr i ddychwelyd i'r lleuad yn y blynyddoedd i ddod, ond y tro hwn i aros yno. "

Llwyddodd NASA, yn ystod y blynyddoedd 1969 i 1972, chwe llwybr yn llwyr ar y lleuad, pan osododd 12 o garregwyr Americanaidd eu traed ar wyneb y lleuad. Nid Curry ar ei ben ei hun sydd ddim yn credu bod NASA weithiau wedi pwyso ar y lleuad.

Fodd bynnag, fel y mae'r asiantaeth yn esbonio:

"Ni atebir yr holl gwestiynau a godir gan y rhai nad ydynt yn credu. Un o'r dadleuon cryfaf, fodd bynnag, yw bod yr holl deithiau Apollo wedi olrhain yn annibynnol Lloegr a Rwsia (ein cynghreiriaid a'n gelynion), a'r ddau, ar ôl glanio ar y Lleuad, yn anfon llythyrau llongyfarch. Byddai Rwsia yn adrodd yn gyflym iawn am ein methiant pe na bai'r glanio yn digwydd. "

Ar gais yr Arlywydd Trump, mae NASA bellach yn gweithio ar gynllun arall i ddychwelyd i'r Lleuad.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb