NASA: Roedd llynnoedd dŵr ar y blaned Mawrth. A oedd bywyd ynddynt?

6401x 01. 07. 2019 Darllenydd 1

Mae gwyddonwyr NASA wedi gwneud llwyddiant gwyddonol o bwys yn hanes Martian. Canfuwyd tystiolaeth bod yna gyrff dŵr - llynnoedd ac afonydd yn y gorffennol. Efallai y môr cyfan.

Mae'r darganfyddiad hwn yn newid gwyddonol sylfaenol, gan ei fod yn codi cwestiwn: "Pe bai dŵr yno roedd bywyd?"

Yn ôl tîm ymchwil ym Mhrifysgol Colorado, roedd wyneb dŵr y llyn sych bellach yn meddiannu tua 150 km2 ac roedd y dyfnder hyd at 500 metr. Mewn adroddiad ymchwil a gyhoeddwyd gan Geophysical Research Letters: "Dyma'r dystiolaeth glir gyntaf o fodolaeth clawdd wyneb ar y blaned Mawrth."

Mae gwyddonwyr wedi dod i'r casgliad hwn drwy edrych yn fanwl ar y ffotograffau o arwyneb y blaned Mawrth a dod o hyd i ardaloedd y ffin rhwng y lan a'r mannau lle gallai dŵr fod. Yn y rhanbarthau hyn, fe wnaethant nodi ardaloedd o waddodi a dadelfennu creigiau, a oedd yn gorfod codi o effaith hirdymor dŵr, yn y drefn honno. wyneb y dŵr.

"Mae'r darganfyddiad hwn yn cadarnhau bod yn rhaid bod cyfnod hir wedi bod ar y blaned Mawrth, gyda system gyfan o lynnoedd, afonydd, a hyd yn oed moroedd ar ei wyneb. ”

Mae gwyddonwyr yn gobeithio dod o hyd i dystiolaeth o bresenoldeb bywyd cyntefig ar y blaned Mawrth mewn gwaddodion.

Edrych trwy archeoastronauts
Yn ei sgyrsiau, mae Richard C. Hoagland wedi hawlio mwy na 10 o flynyddoedd yn ôl bod ffotograffau llongau gofod NASA yn dangos powlen sy'n debyg i arwynebau dŵr bach a mawr, yn y drefn honno. llyn ac afon. Gwrthododd NASA y farn hon fel lol heb dystiolaeth gadarn.

Ond mae NASA yn rhyddhau gwybodaeth allweddol yn araf i gyfryngau prif ffrwd. Mae darganfyddiadau diweddar wedi cadarnhau bod dŵr hylif yn rhedeg i lawr y llethrau yn ystod misoedd yr haf. Felly, ym myd gwyddoniaeth, roedd yn drobwynt mawr. (Er bod gwyddonwyr yn atgoffa rhywun o ddarganfod y darganfyddiad.)

Felly beth sydd ar ôl i wyddonwyr NASA ymddangos? Yn y delweddau a lwythwyd i lawr yn uniongyrchol o archifau NASA, gallwn eisoes arsylwi ar strwythurau sy'n debyg i goed enfawr sy'n bwrw cysgodion ar dirwedd Martian. Mae'n anodd barnu a ydynt yn fyw neu ddim ond am ffosiliau. Yn yr un modd, mae ffotograffau yn dangos presenoldeb lefelau dŵr ac afonydd. Ni allwn ond dyfalu pa mor hir y bydd yn ei gymryd i rywun wneud darganfyddiad gwyrthiol eto yn NASA: "Ahaa…!"

Pwy yw ein Cymdogion Gofod?

Mae Seth Shostak yn seryddwr Americanaidd ac uwch-gydymaith Sefydliad SETI. Mae'n arbenigo mewn ymchwil cudd-wybodaeth allfydol. Yn y llyfr hwn mae'n cyflwyno'ch dadansoddiadau i chi, yn trafod ymdrechion i gysylltu â gwareiddiadau eraill ac yn rhannu ei ddamcaniaethau am allfydweithiau.

Mae'r awdur yn archwilio posibiliadau bywyd yn y bydysawd a'r tebygolrwydd o ddod ar draws dynoliaeth gyda bodau allfydol deallus nid yn unig yn y cosmos, ond yn enwedig yn ein gwlad. Yn gwerthuso'n feirniadol adroddiadau a herwgipio UFO, yn delio ag ymddygiad a moesoldeb disgwyliedig allfydolion damcaniaethol, eu hatgynhyrchu a'u cudd-wybodaeth, ond hefyd yn dadansoddi'r peryglon posibl y gallai cyfarfod â nhw ddod â hwy. Mae'n asesu'n wrthrychol holl ymdrechion gorffennol a phresennol gwyddoniaeth fodern i gysylltu â gwareiddiadau eraill, a gynrychiolir, er enghraifft, trwy anfon signalau radio gan ddefnyddio telesgop radio Arecib i'r grŵp M13 neu gofnodion sy'n cael eu storio ar y stiliwr gofod Pioneer. Mae'n tynnu sylw at arbrofion radio Drake a rhaglenni chwilio SETI, lle mae'r telesgopau anferth yn cael eu defnyddio i ddal signalau sy'n dod o alaethau, quasars, a pulsars. Mae hefyd yn dwyn i gof weithgareddau NASA, a oedd yn rhoi ei dechneg ar waith i grwydro'n ddwfn mewn dyfnderoedd gofod diddiwedd.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb