Wedi dod o hyd i feddrod gyfrinachol Duis Osiris

7431x 30. 11. 2018 Darllenydd 1

Roedd yn frenin brenhinoedd, Duw Duwiau. Nawr mae archeolegwyr yn credu bod "bedd" yr Osiris uchaf wedi ei ganfod. Dywedodd cyfryngau yr Aifft fod dau beddr newydd yn cael eu cyhoeddi yn ystod y penwythnos, roedd un ohonynt yn perthyn i frenhines anhysbys.

Mewn gwirionedd, nid yw'n bedd! Mae'n angladd symbolaidd, a ddefnyddir mewn defodau. Yn y defodau sy'n cysylltu y duwiau anfarwol gyda'r pharaohs.

Beddrod Secret

Dywedodd Mamdouh al-DamAcaty yr adeiladwaith ei ysbrydoli gan bedd go iawn gyda sawl echelin. Mae'n cynnwys neuadd drawsnewid gyda chefnogaeth pum piler. Mae yna grisiau hefyd sy'n disgyn i lawr y graig yn gymhleth sy'n ymroddedig i Osiris.

Yn ddwfn yn y graig mae cerflun Osiris a dwy ystafell yn llawn malurion. Yr ystafell sy'n wynebu'r gorllewin oedd y man lle'r oedd y sarcophagus yn berchennog y bedd. Ei brif nodwedd yw ystafell fawr gyda chefnogaeth pum piler.

Mae'r grisiau yn arwain at siambr angladdau sy'n cynnwys cerflun o dduw marw wedi'i cherfio. Mae'r ystafell gyfagos yn cynnwys rhyddhad y eogiaid sy'n dal y cyllyll ac y mae'r archeolegydd wedi ei ddisgrifio fel "gwarchodwr".

Mae dyfnder dyfnder 9 m yn arwain at y siambr ganolog. Isod mae coridor arall yn arwain at ddau safle mwy digyffwrdd sy'n llawn o gro. Credir bod y bedd yn cael ei hadeiladu yn union yn ôl deml hynafol Osirion yn Abydos.

Mae'r lle hwn eisoes wedi'i archwilio yn y gorffennol. darganfuwyd bedd yn 80. blynyddoedd 20. archaeolegydd y ganrif Philippe Virey. Hyd yn hyn, mae rhai cyfrinachau wedi'u datgelu. Mae eraill yn dal i aros am eu datguddiadau ...

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb