Nairam Insider: New Age Chronology (4.): Hollow Earth a ET Technology

220600x 18. 04. 2017 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Un ddamcaniaeth yw bod yr haul o'r blaen cylchdroi ar gyflymder uwch ac mae'n vylétávala deunydd fod gan y ddau gyfeiriad ac yn raddol oeri, y blaned a ffurfiwyd, a oedd yn nwy craidd poeth. Drwy wneud y craidd yn boeth, ac mae wyneb oeri a daeth yn gadarn, yn wreiddiol gan bwysau a gwres a nwyon rhag dianc o'r craidd tuag allan i'r wyneb. Ffurfiwyd pore, craciau, pocedi a chadiau. Mae pocedi a chavities o sawl cilomedr neu fwy wedi'u cysylltu trwy sianeli y mae ynni wedi treiddio ynddo. Dyma sut y mae'r cyn- Daear Ddaear.

Mae'r Ddaear yn organeb fyw fel planedau a sêr eraill. Mae gan y blaned ei anadl ei hun ac exhale mewn cylchoedd 20-year. Mae'r datblygiadau diweddaraf rhwng y cyffwrdd a'r exhalation bob amser yn amgylchynu 11. i 17. Awst unwaith yn 20 mlynedd. Sylwch fod rhai digwyddiadau hanesyddol allweddol yn digwydd yn y cyfnodau a'r dyddiau hyn - 1943, 1963, 1983, 2003 ...

Rydym eisoes maent yn ysgrifennu yn 2. gweithiobod yr Haul unwaith yn anfon 12 mil o flynyddoedd i'r System Solar pwls magnetig ynni (EMP). Yn flaenorol, roedd pobl yn gweld y cylch hwn, ac felly roedd rhai yn gallu paratoi ar ei gyfer. Cyn y pwls olaf roedd tonnau mudo 3:

 1. aeth tonnau'r trigolion i'r tanddaear a daeth yn eu plith Aghartians
 2. mae'r don ymfudol wedi setlo ar leoliadau hinsoddol ffafriol y cyfandiroedd cyfandirol
 3. mae'r ton mudo wedi mynd y tu allan i'r Ddaear

Archa Gabrielova

Ar y cyd 33,3 ° N a 33,3 ° E mae yna gatiau gofod. Mae'r lleoedd hyn wedi'u lleoli, er enghraifft Gogledd Affrica, Syria, Gogledd Corea, .... Dyma hefyd system amddiffyn fwy cymhleth Perimedr Ddaear. Fe'i gelwir Archa Gabrielova.

Mae'r system yn cael ei ffurfio llywio a offer amddiffynnol. Dyfeisiau llywio yn debyg i giwb cerrig o faint o fetrau. (Gwelwyd dyfais o'r fath yn ddiweddar ger Mecca.) Os canfyddir bygythiad, mae'r adran hon yn pasio gwybodaeth offer amddiffyn. (Mae un wedi'i leoli yn ardal Tiger Tiger.) Mae colofn (ysgwydd) yn cael ei esgusodi o'r ddaear o ddyfnder o sawl metr, ar ei ben ei hun yn gromen - fel sbwng a'i daro gan darged.

Y system AG yn fwyaf tebygol o fod yn gyfrifol amdano Digwyddiad Tungus o 30.06.1908, yn ogystal â'r digwyddiad o 11.10.2015, pan osodwyd craen taro gan streic mellt o'r Ddaear i'r Nefoedd yn Mecca.

Technoleg amddiffynnol o fath Archa Gabrielova wedi'i ddarganfod o fewn y perimedr amddiffynnol ehangach hefyd ar 33 ° N a 33 ° E Mars a rhai misoedd Systemau solar.

Pyramidau

Rhoddodd awduron y dechnoleg hon wybodaeth a gwybodaeth i Ddaearyddau dethol er mwyn gallu atgyweirio ac adeiladu eraill mewn achos o ddifrod pyramid.

Mae'r Pyramidau'n gwasanaethu fel antenâu cyfathrebu ar sail crisialau, fel agreg ynni, sydd yn ddi-rym ac heb ddargludyddion yn ysgogi gosodiadau pŵer Archa Gabrielova ac eraill.

Diddymu Aifft a Wareiddiad Maya a chychwynnwyd eraill a ddefnyddiwyd ochr yn ochr â 33 ° gan ysgogi rasys allfydolA ddechreuodd ar ôl cwymp adeiladu GMS gorchymyn byd newydd, sy'n gweithredu hyd heddiw. Gyda diflannu cwymp civilizations hyn hefyd gwybodaeth a pyramid sgiliau strwythurau, ond hefyd y natur o ynni'r blaned gyda defnydd dilynol eu potensial, gan fod yr holl hyn yn seiliedig ar wybodaeth a gwybodaeth datblygu ac esblygiad y planedau yng nghysawd yr haul.

Mae'r GMS yn ymwybodol o'r lluoedd a'r technolegau sydd wedi'u lleoli yn y coridor a ddiffinnir gan 33 ° cyfochrog ac yn ceisio eu cuddio gan y ddynoliaeth. Meddyliwch amdano - pam, pryd Fyddin America yn syrthio i diriogaeth y gwladwriaethau sydd o gwmpas y paralel hwn, â diddordeb cyntaf ynddo adeiladau hanesyddol, amgueddfa a lleoedd sanctaidd? Beth maen nhw'n ei wneud mewn mannau o'r fath unedau fyddin arbennigpan ddaeth i mi yma yn bennaf atal terfysgaeth? Mae'n bosib chwilio am fideos a lluniau yn union ar ôl i Fyddin yr UD ymosod ar yr amgueddfa, lle cafodd archifau, yn enwedig y rhai sy'n ymwneud ag Anunnaki, eu rhyddhau.

Llyfrgell ddata yn Bucegi a thwneli tanddaearol

Yn y 2003 yn Rwmania, yn y Carpathians, yn Mynyddoedd Bucegi (GPS 25 ° 28'12 "E 45 ° 24'24" N) darganfod cromen enfawr. Llyfrgell ddata yw hon y mae ei oedran yn cael ei amcangyfrif yn 4-6 am filiynau o flynyddoedd. O'r gromen hwn, mae twneli 4 yn rhan o system fawr twnnel rhyng-gyfandirol y blaned. Mae'r mynydd yn dylanwadu'n egniol ar y gromen hwn Kailas (Tibet). Mount Kailas wedi'i addasu'n artiffisial ac mae'n dal yn debyg ei siâp fel pyramid sy'n gwasanaethu fel system antena.

Y twneli eu hunain Bucegi arwain at gymhlethdodau tanddaearol eraill ar y Ddaear:

 1. twnnel yn arwain at Irac (y rheswm dros y rhyfel yn Irac yn 2003? - mae yna system arf extraterrestrol, efallai hyd yn oed dechnoleg sy'n caniatáu agor pyllau gofod amser). Mae hefyd yn arwain dros Dwrci a Syria. Yma i mewn Syria yw'r siafft eilaidd lle mae rhannau wedi'u lleoli i redeg y system yn Irac. Mae hyn Lleolir y siafft 80 o dref Alepo. Unwaith eto, y cwestiwn a yw gwrthdaro rhyfel yn Syria ac yn enwedig yn ardal y ddinas Aleppo ei ddefnyddio fel symudiad cudd i gael mynediad i dechnoleg allfydol?
 2. twnnel yn arwain trwy Môr Du yn Crimea-Simferopol, lle mae ogof marmor. Yna mae'r twnnel yn arwain at Rwsia do Cawcasws.
 3. twnnel yn arwain at Ewrop-Slofacia (Mae mynedfa amser Babí ar ochr Pwylaidd), ČR ffin ogleddol, Yr Almaen ac yna drosodd Lloegr do Canada ac yn cysylltu yno i'r twnnel rhyng-gyfandirol.
 4. twnnel yn arwain at Yr Aifft a De Affrica.

Aghartians

Mae bydoedd eraill yn nhaear y Ddaear. Mae'r gwareiddiadau hynafol (cyfanswm o grwpiau 16) Aghartians. Gellir dweud ei fod yn bobl enetig pur (gwyn, du, asian, ac ati). Eu DNA o leiaf o 98% yr un peth â ni ni. Aghrartiaid technoleg allgyrsiol ei hun. Maent yn teithio drwy'r modd lle gallant dreiddio strwythur bilen y creigiau.

Darperir amodau ar gyfer bywyd a golau gan facteria arbennig sy'n cynhyrchu goleuni biolegol lliw gwyrdd ac amledd sain penodol sy'n ehangu'r golau. Mae'r tymheredd yn agosach at ganol y Ddaear yn sefydlog ac mae hinsawdd gyson a dymunol.

Yn gynharach Aghartians yn cynrychioli dynoliaeth ar yr wyneb mewn rhai cylchoedd fel duwiau, yn ddiweddarach fel estroniaid. Ar hyn o bryd mae'n delio â nhw yn ddwys Cynghrair Sfér gwenyn gyda Glas Awian.

Eich llyfrgell ddata ar hanes y Ddaear ac am y Bydysawd. Mae'n gwybod beth sy'n digwydd Ddaear. Mae rhai pobl yn cyfathrebu trwy sianelu.

Kolský vrt

Yn 1989 gan y tîm Rwseg a gwyddonwyr Norwyaidd y twll bore dwfn tuag at ganol y Ddaear. Tua dyfnder 12 km o dan lefel yr arwyneb, roedd yn cloddio i mewn i'r mannau lle roedd synau uchel yn debyg i'r hustle fel rhywle yn yr uffern.

Gallwn ddyfalu y gallai fod sŵn dinas Aghart o dan y ddaear, neu rywun oedd yn edrych ar yr ystafell fyw ar gyfer ffilm arswyd. Y syniad iawn bod yr ogof yn ysgwyd ac yn sydyn mae set drilio yn ymddangos ynddo, mae'n edrych yn eithaf brawychus. Mae'r ffaith yn parhau ar ôl y cyfarfod gyda Arlywydd Rwsia Putin cafodd yr ymchwil ei stopio'n swyddogol.

System twnnel Intercontinental a seiliau tir cyfrinachol

Mae'r rhwydwaith o dwneli rhyng-gyfandirol ledled y byd yn cysylltu nifer o archifau a chanolfannau gwybodaeth dan ddaear. Mae'r twneli yn naturiol yn bennaf, mae rhai wedi eu haddasu gan dechnoleg allfydol, yn gwrthsefyll daeargryn, ac mae ganddynt diamedr o tua cilomedr. Gallant deithio arnynt ar gyflymder mawr.

Cangen gwlad ar radd 33,3 °. Sail i mewn Ffres a'r cromen i mewn Bucegi. Twnelu oddeutu ar draws y cyfandiroedd

Chronoleg newydd o oedrannau

Mwy o rannau o'r gyfres

Sylwadau 2 ar "Nairam Insider: New Age Chronology (4.): Hollow Earth a ET Technology"

 • Merlin yn dweud:

  twnnel yn arwain at Ewrop-Slofacia (Mae mynedfa fynydd Babi ar yr ochr Bwylaidd)…. Mae'n union gyferbyn, mae'r twnnel yn arwain i Wlad Pwyl ac mae'r fynedfa ar ochr Slofacia. :-)

 • Standa Standa yn dweud:

  Mae'r llinellau cyfochrog 33.3 yn cael eu mapio'n anghywir ar y map. Mae'r erthygl yn ysgrifennu ei fod yn mynd trwy Ogledd Affrica a Syria, ond mae'n mynd trwy Sbaen a Thwrci yn y llun.

  Mae'n debyg mai 40 sy'n gyfochrog yw beth sy'n glas yn y map.

Ad a Ateb