Adeiladodd y Natsïaid eu platiau hedfan eu hunain

39022x 21. 01. 2017 Darllenydd 1

Mae hwn yn hen ffotograff gyfrinachol o'r un o'r sawsiau hedfan Natsïaidd a ddaeth i'r amlwg ar ddechrau'r 2il. Yr Ail Ryfel Byd (2WW) gyda chymorth estroniaid. Y rhai hynny, pan ddarganfod beth oedd y Natsïaid am ddefnyddio'r platiau ynddynt ymgynnull elfennau a oedd yn atal platiau rhag gweithredu fel arfau cyd-banel.

Dywedir bod bomio cynhenid ​​yn ystod yr 2WW, pan anfonwyd y Cyrnol Wendell Stevens i'r frwydr am fomio 800. Sefydlodd y Natsïaid ddau soseri hedfan yn eu herbyn. Llwyddasant i ddinistrio mwy na bomwyr 200 cysylltiedig mewn cyfnod byr iawn.

Maria Orsic

Maria Orsic

Ymddengys fod hyn wedi digwydd ar ffurf cysylltiad telepathig - heddiw, byddai'n well gennym ni ddweud sianelu. Mae'r Society Secret Vril yn ddiweddarach dan nawdd y Natsïaid SS yn defnyddio'r cyfryngau i gofnodi adroddiadau a chynlluniau technegol ar gyfer adeiladu llongau allgyrsiol. Fe wasanaethodd y cyfryngau Maria Oršić a menyw arall o'r enw Sigrun.

Mae yna fersiynau gwahanol o'r un sy'n sefyll ar ochr yr estroniaid:

  1. Dylai'r ffynhonnell fod yn bobl sy'n ymlusgiaid sy'n byw yn y tymor hir ar ein planed Ddaear mewn dinasoedd o dan y ddaear. Yn ôl Willie Tompkins, roedden nhw eisiau defnyddio'r cymhlethdod milwrol-ddiwydiannol yr Almaen ar gyfer datblygu sawsau a mamau hedfan i ganiatáu iddynt ddianc rhag ein planed.
  2. Dylai ffynhonnell y signal fod yn Alienbaran aliens sy'n dymuno cychwyn cyswllt cyfeillgar rhwng Earthlings a phobl Aldebaran. Yn ôl Billy Meyer, roedd yr estroniaid wedi meddwl yn wreiddiol y byddai'r Almaenwyr yn datblygu ac yn defnyddio'r llongau hyn i sefydlu byd mwy heddychlon. Tybir y defnyddwyr estroniaid ynni am ddim a bydd y technolegau a adeiladwyd arno, yn arwain at drawsnewid gwleidyddol economaidd lle bydd unrhyw ymgyrch ryfel yn ddiystyr.

Ar ôl 2WW, goroesodd rhai o'r sawsiau hedfan hyn. Mewn rhai platiau, fe wnaeth yr Almaenwyr ffoi i Dde America ac Antarctica (gweler yr erthygl: Antarctica: Wedi dod o hyd i ddinas sydd wedi'i golli. Byddai hynny'n Atlantis). Mae cynlluniau ar gyfer adeiladu'r disgiau hyn wedi dod i ddwylo gwahanol wledydd megis UDA, Canada, Rwsia a Lloegr. Yn dilyn hynny, ceisiodd Tsieina a Ffrainc ail-greu adeiladu'r fersiwn Natsïaidd o'r soser hedfan, nad oedd gan y fersiwn wreiddiol alluoedd hedfan rhynglanetaraidd neu ryngstelol.

Heddiw, mae'n gwasanaethu yn bennaf ar gyfer ysbïo ac fel offeryn o ddychryn a thriniaeth ar gyfer y bwriad gweithredu dan faner ffug, y mae Wernher von Braun eisoes wedi tynnu sylw ato Carol Rosin. Ymdrechion i gychwyn rhyfel byd-eang yn erbyn estroniaid.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 3 ar "Adeiladodd y Natsïaid eu platiau hedfan eu hunain"

Ad a Ateb