Ar y blaned Mawrth, cynhyrchir methan ac nid ydym yn gwybod y ffynhonnell

11719x 30. 04. 2019 Darllenydd 1

Mae'r lloeren Ewropeaidd wedi canfod mewn darganfyddiad arloesol diweddar fod hynny Mae Mars yn cynhyrchu methan. Os nad yw canlyniadau'r darganfyddiad hwn yn glir i chi, yn sicr nid chi yw'r unig rai.

Darganfu gwyddonwyr sy'n gweithio gyda lloeren yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd, Mars, fod methan ar y blaned, y New York Times. Cofnododd Curiosity Rover NASA hefyd gynnydd deufis mewn cynhyrchu methan ar yr un safle yn ystod haf 2013.

Felly beth mae'n ei olygu?

Er gwaethaf y ddelwedd arferol o wyddonydd unig, gwallgof, mae gwyddoniaeth yn waith ar y cyd. Un o agweddau pwysicaf y dull gwyddonol yw dyblygu - gan sicrhau bod rhywun yn gallu darganfod yn annibynnol beth rydych chi wedi'i ddarganfod eisoes. Efallai na fydd canfod methan yn ddarganfyddiad sylfaenol cymaint ar gyfer crwydryn neu loeren, ond ar gyfer y ddau ohonynt y mae.

Ysgrifennodd Marco Giuranna, gwyddonydd o Sefydliad Cenedlaethol Astroffiseg yr Eidal:

"Ein darganfyddiad yw'r cadarnhad annibynnol cyntaf o ganfod methan."

Dr. Mae Giuranna yn uwch ymchwilydd yn Mars Express sydd wedi cynnal y mesuriadau hyn. Y cwestiwn sy'n arwain yn naturiol at ddangos presenoldeb methan ar y blaned Mawrth yw'r hyn a'i achosodd. Yn ôl yr adroddiad hwn, nid yw moleciwlau methan wedi'u cynnal am gyfnod amhenodol;

Mae'r canfyddiadau hefyd yn cyfeirio at ffynhonnell bosibl o fethan, rhai 300 cilomedr i ffwrdd o Gale Crater, a allai nawr fod yn safle glanio dymunol ar gyfer crwydrwr 2020 NASA. Dyfalu arall yw bod ffynhonnell methan yn fwy biolegol na ffynhonnell ddaearegol. Mae un fuwch cyffredin yn cynhyrchu 70 i fethan kg bob blwyddyn. Gallai ffynhonnell biolegol o fethan gefnogi damcaniaethau cynllwynio am fywyd ar y blaned Mawrth.

Ar hyn o bryd, does neb yn meiddio cadarnhau bod yna fywyd ar y blaned Mawrth. Ond mae darganfyddiad diweddar yn dangos bod y ddamcaniaeth hon yn bell o fod yn annibynadwy.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb