Mythau am Americanwyr Hopi a'u cysylltiad â'r Anunnaki

141475x 24. 09. 2019 Darllenydd 1

Po fwyaf yr edrychwn ar hen destunau a straeon o bedwar ban byd, y mwyaf o batrymau syndod a welwn. Mae rhai yn brathu eu llygaid gymaint nes eu bod yn dod yn wrthrych ein hanwybodaeth. Un enghraifft o'r fath yw llwyth Hopi - mae'r Hopi yn frodorol i dde-orllewin America. Cyfeirir atynt hyd yn oed fel y bobl hynaf gan lwythau brodorol eraill yn America.

Creaduriaid a ddaeth o'r sêr

Mae gwareiddiadau hynafol yn aml yn gysylltiedig â thestunau Sumeriaidd hynafol ar Anunnaki. Nid oes unrhyw beth i ddarganfod bod y gwareiddiadau hyn yn credu mewn gwahanol dduwdodau. Roedd eu ffydd yn gysylltiedig â bodau allfydol a ddaeth o'r sêr.

Credwyd yn aml y byddai'r bodau hyn yn dychwelyd un diwrnod. Mae anifeiliaid hynafol yn aml wedi cael eu darlunio mewn celf hynafol. Roedd yr anifeiliaid hyn yn symbolaidd o ffydd y gwareiddiadau hyn. Mae'r morgrug Hopi yn addoli morgrug, yn union fel roedd yr Eifftiaid a'r Sumeriaid yn anrhydeddu gwartheg.

Gadewch inni edrych yn awr ar drosiadau’r anifeiliaid hyn. Gallai'r gwartheg fynegi'r Llwybr Llaethog, mae'r morgrug Hopi i fod i fynegi bodau a ddaeth o'r sêr.

Dolen uniongyrchol i Anunnaki

Mae'r gair am forgrug neu ffrindiau morgrugyn yn y Hopi Anu Sinom, gan greu cyfeiriad uniongyrchol at yr Anunnaki. Yn sicr nid yw'n gyd-ddigwyddiad, oherwydd enwyd duw Babilonaidd yr awyr yn Anu - a dyna'r gair am forgrug yn yr Hopi. Mae Naki yn air y gellid ei gyfieithu fel ffrindiau.

Felly, yn achos yr Hopi, mae Anu-Naki yn cyfieithu i'r gair morgrugyn, neu gellir defnyddio cyfieithu ffrindiau morgrugyn. Er bod yr Anu-Naki yn cael eu disgrifio fel bodau allfydol, yn ôl yr Hopi, daeth y morgrug hyn o ddyfnderoedd y tanddaear.

Gair arall sy'n bwysig ei grybwyll yw cerflun, sy'n golygu seren. Yn yr Aifft, ystyr y gair cerflun yw sêr Orion. Fel y gwyddoch, mae hwn yn gytser sydd i'w weld ledled y byd. Mae seryddwyr hynafol Orion a chytserau eraill fel y Pleiades wedi bod yn gwylio ers amser yn anfoesol. Yn sicr nid yw'n gyd-ddigwyddiad na all arsylwi arnynt ddianc rhag trefniant sêr gyda phyramidiau ac adeiladau hynafol eraill.

Morgrug fel gwaredwr chwedlonol

Yn y chwedlau Hopi, cyfeirir at forgrug fel cynilwyr. Yn ôl pob sôn, cymerwyd gwareiddiad Hopi o dan y ddaear, lle gwnaethon nhw eu dysgu i oroesi trychinebau trychinebus, ac felly gwnaeth hynny mewn gwirionedd. Yn sydyn, rydyn ni unwaith eto yn agor straeon am lifogydd enfawr, fel y llifogydd a ddisgrifir yn y testunau Sumerian a'r Beibl.

Yn ôl y chwedl, llwyddodd yr Hopi i oroesi o dan y ddaear, lle dysgodd morgrug iddynt dyfu bwyd, gweithio heb lawer o ddŵr, ac adeiladu tai mewn creigiau. Fe wnaethant ennill gwybodaeth werthfawr am sêr a mathemateg, a oedd wedyn yn adeiladu ac yn gwawrio gwareiddiad newydd.

Anthill hynafol go iawn

Gan ei bod yn ddiogel dychwelyd i'r wyneb, adeiladodd yr Hopi strwythur dinas anhygoel o gymhleth, a allai o'r brig ymddangos fel anthill enfawr. Cuddiodd strwythur y ddinas Kivas - mae'r Hopi yn air am ystafelloedd seremonïol crwn yn y tanddaear, a arweiniodd ysgolion o'r wyneb. Yn union mae dinas o'r fath wedi'i lleoli yn y Chaco Canyon - canyon un ar bymtheg cilomedr, wedi'i leoli yng nghornel ogledd-orllewinol New Mexico.

Mae straeon am fodau tanddaearol wedi'u lledaenu ledled y byd. Yn ôl yr Hopi, roedd eu gwaredwr yn eu helpu ar eu traul eu hunain.

Mae canfyddiadau DNA yn y Chaco Canyon yn nodi llinach famol bosibl sydd wedi dyfarnu ers cannoedd o flynyddoedd (800 - 1250 AD). Yn 2017 ysgrifennodd borth amdano Gwyddonol Americanaidd ar ôl i wyddonwyr archwilio gweddillion dynol 14 yn y crypt claddu. Mae'r gweddillion yn cael eu harddangos yn yr Amgueddfa Hanes Naturiol yn Efrog Newydd.

Roedd dinas Chaco Canyon yn wynebu trasiedi anhysbys a barodd i'w thrigolion ddiflannu. Roedd tua mil o Anasazi yn y ddinas. Credai'r Anasazi mewn amddiffyn y Fam Ddaear. Roedd integreiddio â llwythau Hopi a Zuni ac eraill.

Mae gwyddonwyr heddiw yn credu bod trigolion y ddinas wedi cael eu gyrru gan newid yn yr hinsawdd, tra bod y boblogaeth wedi methu â chynnal poblogaeth sy'n tyfu. Gallwn hefyd gymryd llawer o hyn. Mae'n bosibl bod ein gwareiddiad yn anelu am yr un trychineb. Yn y straeon hyn gallwn ddod o hyd i ddigwyddiadau a straeon gwerthfawr, ond ohonynt, gallwn eu hysbrydoli neu eu dehongli fel rhybudd.

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Mythau am Americanwyr Hopi a'u cysylltiad â'r Anunnaki"

  • mer yn dweud:

    “Gwybodaeth uniongyrchol am y gwareiddiad hyperborean a oedd yn bodoli ar y Ddaear ar un adeg. Oddi yno daeth holl ddynolryw planedol. Dyma ardal yr Arctig, lle daeth y Slafiaid yn gyntaf - Rwsiaid, Persiaid, Sumeriaid. Mae'r rhain i gyd yn olion gwareiddiad yr Arctig. Mae gwareiddiad, gan gynnwys iaith, wedi dylanwadu'n gryf ar India, oherwydd yn India yr iaith sylfaenol yw Sansgrit. Mae arfordir cyfan Cefnfor yr Arctig hefyd yn siarad ieithoedd sy'n seiliedig ar Sansgrit. Hyd yn hyn mae popeth yn cael ei storio. Mae tarddiad y gwareiddiad planedol cyfan mewn gwlad ogleddol o'r enw Hyperborea. Ond mae Hyperborea yn fwy o archdeip, mae rhai yn cynllunio, ond yn yr ymgnawdoliad daearol yr Arctig ydoedd. ”

Ad a Ateb