Myth slefrod môr yn y byd modern

5549x 16. 10. 2019 Darllenydd 1

Un o'r cymeriadau mwyaf brawychus a geir mewn mytholeg yw Medusa, y mwyaf adnabyddus o'r tair chwaer a elwir y Gorgons. Mae slefrod môr yn ymddangos am y tro cyntaf yn ysgrifau Hedi, yn union yn y gwaith o'r enw On the Origin of the Gods, sy'n adrodd hanes tair chwaer - Sthenó, Euryalé a Jellyfish, a oedd yn ferched i Forks a Keta a ddywedodd y byddent yn byw ar ddiwedd y byd. y Cefnfor enwog.

Er bod Hesiod yn ysgrifennu am darddiad Medusa a’i marwolaeth yn nwylo Perseus, er syndod, nid yw’n rhoi unrhyw fanylion pellach inni ac yn ein gadael yn ddibynnol ar Metamorffos Ovid, yn nodi Gwreiddiau Hynafol. Yn ôl Ovid, roedd slefrod môr yn ferch brydferth. Roedd hi mor brydferth nes bod Poseidon wedi ei hudo i gysegrfa Athen a'i melltithio yno. Ond doedd Athena ddim yn ei hoffi, felly trodd wallt Medusa yn nadroedd a gwneud yn siŵr bod pob dyn a edrychodd i'w llygaid yn troi'n garreg.

“Yng nghanol y llun, gallwch weld Sglefrod Môr, anghenfil enfawr y mae ei gyrff neidr yn troi’n geg hisian yn araf; eu llygaid yn syllu’n ominously, ac o dan ei ên mae’r nadroedd yn cael eu clymu eto. ”

Perseus i'r adwy

Yn y pen draw, lladdodd a dinistriodd Perseus y slefrod môr. Ond law yn llaw, roedd ganddo rai manteision dros eraill. Roedd yn fab i Zeus, a chynorthwywyd ei ymdrechion gan y duwiau. Rhoddodd Hades gap o anweledigrwydd iddo, sy'n dod yn ddefnyddiol pan nad oes ond angen i chi sleifio o amgylch Gorgon. Cafodd sandalau asgellog gan Hermes sy'n well na'r rhai heb adenydd. Cafodd gleddyf hefyd gan Hephaestus. Ond efallai mai'r peth pwysicaf oedd y darian a gafodd yn uniongyrchol o Athen, a'i gwnaeth bron yn anorchfygol.

Wrth astudio mytholeg yn yr ysgol, maen nhw'n rhoi amlinelliad sylfaenol i ni o bwy oedd Medusa a sut y cafodd ei dinistrio yn y pen draw, ond mae yna ychydig o fanylion eraill nad ydych chi efallai wedi gwybod amdanyn nhw ac sy'n gwneud Medusa hyd yn oed yn fwy brawychus. Er enghraifft:

  • Pan ddiferodd y gwaed o ben Medusa i wastadeddau Libya, daeth pob diferyn yn neidr wenwynig.
  • Yn ystod cyfarfod gyda'r Titan Atlas, defnyddiodd Perseus ben Medusa oedd wedi torri i droi Atlas yn fynydd.

Pennaeth slefrod môr

Myth parhaus o slefrod môr

Rydyn ni'n dal i wybod y myth hwn, mae'n dal i gael ei naratif, mae'n dal i fod yn un o'r chwedlau a geir mewn gwerslyfrau. Mae pennaeth y slefrod môr hefyd o bwys mawr yn y byd sydd ohoni. Defnyddir ei darlunio yn aml fel amulet amddiffynnolmae hynny'n ein hamddiffyn rhag pob drwg. Efallai mai esboniad hefyd yw bod yr enw Medusa yn dod o'r ferf Roegaidd hynafol amddiffyn, gwarchod.

Gallwch weld y pen medusa ar lawer o arteffactau Groegaidd a Rhufeinig, megis tariannau, arfwisg a brithwaith.

Mae pennaeth y slefrod môr hyd yn oed yn cael ei ddefnyddio gan y cwmni ffasiwn adnabyddus o'r Eidal. Mae etifeddiaeth y slefrod môr yn parhau felly.

'n fideo

Awgrym ar gyfer eshop Sueneé Universe

Marion Giebel: Cyfrinach Cults Hynafol

Amrywiol cyltiau dechreuodd darddu yn yr hen amser. Roedden nhw ynddynt duwiau addoliedig mewn gwahanol ffyrdd. Dewch i adnabod cyltiau hud y duwiau Dionysus, Cybers neu Isis yn y llyfr The Secret of Ancient Cults.

Marion Giebel: Cyfrinach Cults Hynafol

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb