Ardal gyfriniol Patagonia - dinas ymerawdwyr coll

4569x 10. 08. 2018 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Dinas emperwyr, a elwir hefyd Dinas hudolog Patagonia, The Blind Town, neu Trapalanda. Dylai'r ddinas golledig hon gael ei lleoli yn rhywle ym mhen deheuol De America, a adroddir yn nyffryn y Kordiller / Ac yn y Patagonia rhwng Chile a'r Ariannin.

Ardal Mystic Patagonia

Bu llawer o ymchwilwyr ac anturwyr yn chwilio am Ddinas y Cyferwyr, yn ogystal ag Atlantis, Lemuria ac eraill. Mae nifer o ysgolheigion wedi dod i ddod o hyd i'r ddinas golledig hon, er mai dim ond mewn chwedlau. Mae adroddiadau ei fodolaeth wedi lledaenu am fwy na dwy gant o flynyddoedd, er na chafwyd hyd i dystiolaeth ddiriaethol erioed.

Cafodd y Ddinas Jesuitiaid ymweliad aflwyddiannus gan y Tad Jesuitiaid José García Alsue yn 1766. Rwyf wedi astudio'r ardal sydd bellach yn rhan ohono Parc Cenedlaethol Queulat yn rhanbarth Aysén o Chile.

Mae chwedlau yn sôn bod y ddinas yn llawn cyfoeth anhygoel, yn enwedig aur ac arian. Mae fersiynau gwahanol yn nodi cyfnodau gwahanol a fersiynau o'r sylfaen. Yn ôl rhai, sefydlwyd y ddinas gan Sbaenwyr (llongddrylliad neu ddiarddeliad), neu gan Inca wedi eu dadleoli, neu a sefydlwyd gyda'i gilydd.

Mae ei leoliad hefyd yn ddirgelwch. Mae o leiaf un o lawer o ddisgrifiadau yn gosod y ddinas ddirgel rywle yn A, rhwng dwy fynydd, un o aur a'r llall o ddiamwntau. Yn ôl y chwedl, mae'r ddinas yn dal i gael ei hamgylchynu gan niwl annerbyniol sy'n ei guddio o olwg pererinion, archwilwyr, ac unrhyw un sy'n ceisio ei ddarganfod. Mae'n parhau i fod yn gudd tan ddiwedd yr oesoedd, pan fydd yn troi at anghredinwyr ac amheuwyr.

Fersiwn pedair stori y ddinas o'r ddinas

Mae un fersiwn o darddiad y ddinas yn seiliedig ar bedwar stori annibynnol. Mae'r cyntaf yn ymwneud â theithiau Capten Francis César yn 1528 yn ystod yr awyren o Sebastian Gabot, yn chwilio am y chwedloniaeth Sierra de la Plata. Gadawodd Gaboto yr hen gyfandir yn 1526 gyda genhadaeth wreiddiol i gyrraedd Molucca trwy groesi Afon Magellan. Fodd bynnag, yn ystod y cyfnod diddymu ym Mhernambuco (Brasil), clywodd yr alltaith y fersiwn gyntaf o stori lle cyfoethog yn newndirol De America, lle'r oedd modd cael ceg fawr yn y de. Mae gan gyfoeth aur ac anhygoel ymchwilwyr ac anturwyr ymennydd.

Yn Santa Catarina, mae Gaboto wedi ymuno â Melchor Ramirez ac Enrique Montes o Alltudiad Xanum methu Juan Díaz de Solís i Río de la Plata yn 1516. Cadarnhaodd y sibrydion hyn a dangosodd Gabot nifer o fetelau gwerthfawr. Siaradodd Ramirez a Montes am daith arall a oedd wedi llongddrylliad llongddrylliad Solis Alej García, a honnodd ei fod yn fentro'n ddyfnach i'r cyfandir i diroedd y Brenin Gwyn (yr Ymerodraeth Inca). Roedd Sierra de la Plata (Cerro Rico de Potosí). Yn ôl y stori hon, canfu Garcia gyfoeth mawr yn ardal Plateau Bolivian heddiw, er iddo gael ei ladd yn olaf gan yr Indiaid Payaguas ar eu ffordd yn ôl i arfordir yr Iwerydd.

Mae'r holl straeon hyn (a metelau gwerthfawr) wedi perswadio Gabot i roi'r gorau i'r alltaith wreiddiol i gyfoeth Sierra de la Plata De America. Mae'n werth sôn nad oedd y Sbaenwyr yn sylweddoli bodolaeth yr ymerodraeth Inca a ddarganfuwyd gan Francisco Pizarro yn 1528.

Darganfod anweledig

Ar ôl mynediad Gabo i Río de la Plata, daeth yr alltaith i gysylltiad â dyn o'r enw Francisco del Puerto. Francesco oedd unig goroeswr criw Solis i gyrraedd y tir mawr yn 1516. Cadarnhaodd Del Puerto, a gysylltodd â'r Indiaid gyntaf, ei enw da am Sierra de la Plata a ymunodd â theithiau Sbaen fel canllaw a dehonglydd. Yn erbyn Afon Parana, yng nghyffiniau Afon Carcaraña, penderfynodd Gaboto adeiladu fortferth Sancti Spiritus (1527). Daeth yn yr anheddiad Ewropeaidd cyntaf yn nhalawd Rio de la Plata i wasanaethu fel sail ar gyfer gweddill y rhanbarth.

Mae taith Sebastiano Gabot i Sierra de la Plata wedi dod i'r afael â'r rhwystrau cyntaf pan roddodd pŵer y nant ar wyneb uwch Afon Paraguay atal yr alltaith rhag parhau â'i daith. Penderfynwyd anfon blaendal o dan orchymyn Miguel de Rifosa. Fe'i ymosodwyd gan Indiaid yn y mynyddoedd ar hyd Afon Pilcomayo.

Yn wyneb rhwystrau heb eu datrys, penderfynodd Gaboto ddychwelyd i Sancti Spiritus i ad-drefnu ei rymoedd. Wrth baratoi i ddychwelyd i'r gogledd o Afon Paraná, derbyniodd y Capten Francisco César y caniatâd i gynnal ei ymchwiliad ei hun. Gyda nifer o ddynion fe deithiodd o Sancti Spiritus i'r gorllewin, a dechreuodd chwedl Dinas y Ymerawdwr. Yn fuan wedi hynny, dinistriodd y brodorion lleol y gaer Sbaeneg a gorfododd Gabor i dderbyn ei drechu a'i ddychwelyd i Sbaen. Yn ogystal â dysgu am y chwedlau niferus o gyfoeth anferth yn y gwledydd deheuol, maent wedi gwasanaethu fel teithiau i gryfhau chwedl Sierra de la Plata yn Ewrop. Maent hefyd yn ymestyn y sibryd bod rhywle gerllaw dinas a gollwyd yn llawn cyfoeth a elwir Dinas y Cyferwyr.

Mae hanes César wedi ymestyn Ruy Díaz de Guzmán i'w storïau gwych ei hun. Daeth myth o Ddinas y Emperwyr yn ysbrydoliaeth ar gyfer gwaith llenyddol.

Pan gyfunir gwahanol straeon

Dros y blynyddoedd, mae'r fersiynau gwahanol hyn wedi uno i fod yn un stori anhygoel. Ymhelaethodd y myth o dinas enfawr gyfoethog, lle'r oedd ei drigolion, o'r enw Emperors a'r bobl brodorol a oedd yn cyd-fynd â'u cyndeidiau, wedi sefydlu'r ddinas hynafol hon ar y cyd yn anhysbys. Yn y pen draw, cyfunodd nifer o straeon chwedlonol yn y pen draw at chwedl dinas chwedlonol mewn ardal anhysbys a guddiwyd yng Nghwm Kordiller Patagonia (Andes Patagonia) rhwng Chile a'r Ariannin.

Ac felly daeth chwedl dinas chwedlonol y Emperwyr yn rhan o fytholeg South America a daeth i ddinasoedd eraill â chyfoeth di-ri fel "El Dorado" a "Paititi".

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb