Llygod mymog, cathod ac adar a geir mewn bedd Aifft

21489x 26. 04. 2019 Darllenydd 1

Mae archeolegwyr o'r Aifft wedi darganfod beddrod hynafol, wedi'i beintio'n fân, sy'n cynnwys adar wedi'u mumio, cathod a llygod, ac un mymryn dynol. Ystyrir bod lle sydd wedi'i gadw'n dda yn dyddio o'r cyfnod Ptolemaig cynnar ac fe'i cafwyd ger dinas Sohag. Roedd rheol Ptolemaig yn cynnwys tua thair canrif o tua 323 pK i goncwest Rhufeinig yr Aifft yn 30 pK

Beddrod hardd

Dywed Mostafa Waziri, Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngor Hynafiaethau'r Aifft (SCA):

"Mae'n un o ddarganfyddiadau mwyaf cyffrous yr ardal."

Disgrifiodd y tir claddu fel "bedd hardd, lliwgar". Y tu mewn, darganfuwyd "casgliad digynsail" o fwy na llygod mympiedig 50, hebogau, a chathod. Disgrifiodd SCA ei fod yn ganfyddiad "gwych". Mae'n credu bod y tir claddu yn eiddo i swyddog o'r enw Tutu a'i wraig. Dyw hi ddim yn glir ble mae'r mam yn fenyw.

Mae'n un o saith safle tebyg a ddarganfuwyd gan awdurdodau yn yr ardal fis Hydref diwethaf, pan ddarganfu swyddogion fod smyglwyr yn cicio arteffactau'n anghyfreithlon.

Dywed Mr. Waziri:

“Mae'r bedd yn cynnwys neuadd ganolog a neuadd angladdau gyda dau eirch carreg. Rhennir y lobi yn ddwy ran. ”

Paentiadau wedi'u cadw

Dywedodd swyddogion fod y waliau wedi'u paentio y tu mewn i'r safle yn dangos gorymdeithiau a delweddau claddu o'r perchennog sy'n gweithio yn y maes, yn ogystal â'i achyddiaeth deuluol a ysgrifennwyd mewn hieroglyffau.

Dywed Mr. Waziri:

“Mae'n dangos delweddau o berchennog cartref angladd, Tutu, yn rhoi ac yn derbyn rhoddion gan wahanol dduwiau a duwiesau. Rydym yn gweld yr un peth ar gyfer ei wraig, Ta-Shirit-Iziz, ac eithrio hynny (gweler) penillion o'r llyfr, llyfr y bywyd ar ôl hynny. ”

Dywedodd llefarydd ar ran SCA fod yr arysgrifau y tu mewn "yn cadw eu lliw am filoedd o flynyddoedd." Mae hen safleoedd Eifftaidd yn atyniad i dwristiaid ac awdurdodau, gobeithio y gall darganfyddiadau newydd helpu i adfywio'r diwydiant, sy'n gwella ar ôl i estroniaid gael eu dychryn gan y gwrthryfel poblogaidd yng Ngogledd Affrica yn 2011 a'r dryswch a'r ansicrwydd o ganlyniad.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb