Mudras: Ioga bys sy'n lleddfu ac yn gwella

16018x 01. 08. 2019 Darllenydd 1

Mudry. Maen nhw'n rhan o ioga, ond faint ydych chi wir yn gwybod amdanyn nhw? Yn enwedig os byddwch chi'n dechrau gyda ioga, efallai na fyddwch chi'n gwybod ar unwaith pryd a pha mudra i'w ddefnyddio. Pa bryd a sut mae'n effeithio ar ein corff a'n meddwl.

Ystyr Mudra yn Sansgrit yw "sêl". Defnyddir yr ystumiau hyn yn bennaf yn ystod myfyrdod neu i reoli llif egni yn y corff. Mae gwahanol rannau o'r dwylo a'r bysedd yn gysylltiedig â gwahanol rannau o'r corff a'r ymennydd. Felly trwy roi eich dwylo mewn mwdra penodol, gallwch ysgogi rhan benodol o'n corff trwy greu cylched egni benodol. Felly gall yr egni llifog hwn ein helpu i gefnogi neu hyd yn oed greu meddwl penodol.

Mudras - pum elfen

Mae'r bydysawd yn cynnwys pum elfen, a chynrychiolir pob un o'r pum bys gan un o'r elfennau hyn.

  1. Mae'r bawd yn cynrychioli ymwybyddiaeth tân ac ymwybyddiaeth fyd-eang
  2. Mae'r bys mynegai yn cynrychioli ymwybyddiaeth aer ac unigol
  3. Mae'r bys canol yn cynrychioli akashu, neu gysylltiad
  4. Mae'r cylch yn cynrychioli'r ddaear
  5. Dŵr pinc

Os nad yw'r elfennau 5 hyn yn gytbwys, efallai y byddwn yn teimlo poen, salwch neu signalau eraill o'n corff. Mae Mudras yn un ffordd i gyfrannu at y cydbwysedd rhwng elfennau 5, rhwng ein corff a'n hysbryd. Gadewch i ni ddychmygu'r llaid 5.

Gyana Mudra

Yn y saets hwn mae blaen y bawd yn cyffwrdd â blaen y bys mynegai, mae'r bysedd eraill yn aros gyda'i gilydd. Mae'n un o'r lladron a ddefnyddir fwyaf erioed. Mae'n symbol o undod tân ac aer. Undod ymwybyddiaeth gyffredinol ac unigol.

Mae Gyana mudra yn cynyddu crynodiad a chreadigrwydd.

Gyana Mudra

Shuni Mudra

Yn y doeth hwn, mae blaen y bawd yn cyffwrdd â blaen y bys canol. Bydd hyn yn cyfuno pŵer tân a chysylltiad.

Mae'r mudra hwn yn symbol o amynedd ac ymdeimlad o sefydlogrwydd. Mae'n helpu i gynnal disgyblaeth. Defnyddiwch y mudra hwn pan fyddwch chi'n teimlo bod angen cryfder a disgyblaeth arnoch i gwblhau tasg neu ddatrysiad.

Shuni Mudra

Surya Ravi Mudra

Yn y saets hwn mae blaen y bawd yn cyffwrdd â blaen y bys cylch. Bydd hyn yn cyfuno pŵer tân a'r ddaear.

Mae'r mudra hwn yn ein helpu i gael ymdeimlad o gydbwysedd. Mae hefyd yn helpu i ddod â newidiadau cadarnhaol yn fyw.

Surya Ravi Mudra

Bwdha Bwdha

Yn y doeth hwn mae blaen y bawd yn cyffwrdd â blaen y bys bach.

Mae'r mudra hwn yn ein helpu i wella greddf a chyfathrebu. Mae'r cyfuniad o dân a dŵr hefyd yn hyrwyddo didwylledd.

Bwdha Bwdha

Prana Mudra

Yn y doeth hwn, mae blaen y bawd yn cyffwrdd â blaenau'r bys cylch a'r bys pinc.

Mae'r mudra hwn yn actifadu'r egni cysgu yn y corff. Mae'n helpu i'w deffro a chynhyrfu yn ein corff. Diolch i'r doeth hwn gallwch deimlo mewnlifiad egni a grym bywyd newydd.

Prana Mudra

Dhyana Mudra

Yn y doethineb hwn, rhoddir un palmwydd ar ben ei gilydd, y cledrau'n pwyntio tuag i fyny, blaenau'r bodiau'n cyffwrdd.

Mae'r mudra hwn yn darparu egni lleddfol. Mae'n addas ar gyfer myfyrdod. Gall hefyd fod yn ddewis arall addas ar gyfer lleddfu cyflym mewn cyflyrau pryder.

Dhyana Mudra

Anjali Mudra

Yn y doethineb hwn, mae cledrau'r dwylo ger canol y galon yn ymuno.

Mae'r mudra hwn yn symbol o anrhydedd a pharch tuag atoch chi'ch hun a'r bydysawd. Mae hefyd yn mynegi cariad a diolchgarwch.

Anjali Mudra

Pryd i ddefnyddio mudras

Defnyddiwch mudras yn reddfol neu'n bwrpasol, yn dibynnu ar ba ddoeth yr ydych chi'n teimlo bod gennych gysylltiad ag ef ar hyn o bryd. Mae'r corff a'r enaid yn aml yn dweud wrth eu hunain. Mae'n ddelfrydol defnyddio mudras mewn myfyrdod. Daliwch y mudra am o leiaf 2 am hyd at 3 munud neu fwy.

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Kalashatra Govinda: Atlas chakras

Mae'r saith chakras - y canolfannau egni ac ymwybyddiaeth yn y corff dynol - yn effeithio ar iechyd a lles o'n hochr gorfforol a meddyliol.

Yn yr Atlas rydym yn dod o hyd i wybodaeth fel:
- pa rannau o'n corff sy'n cael eu neilltuo i'r chakras unigol
- sut y gallwn ail-gydbwyso'r olwynion ynni hyn a dileu aflonyddwch yn fwriadol.
- Sut i ddod o hyd i aseiniad chakras i chwarennau, lliwiau, cyflyrau meddyliol, mantras, anifeiliaid, planedau ac arlliwiau unigol.

Ar gyfer pob chakra mae profion rhestredig, ymarferion i'w actifadu, meddyginiaethau ysgafn o fferyllfa naturiol, datganiadau, myfyrdod a mwy.

Kalashatra Govinda: Atlas Chakra

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb