Grid y Ddaear a Choed Bywyd II.

4823x 30. 04. 2017 Darllenydd 1

Pan rydym yn gallu gwahaniaethu rhwng goleuni a thywyllwch, ac rydym yn gweld rhai pobl sydd yn ddu, yn parhau i fod y cam olaf, ac mae'n goeden o fywyd. Byddwn yn aros am gyflawniad o'r mis, byddwn yn mynd i mewn i'r cysegr, bydd gennym fwy o egni byrstio, er enghraifft. Dwy awr, felly roedd rhaid i gael iddo symudiad cyflym yn cael ei drosglwyddo i'r goedwig ac rydym yn chwilio am derw cryf, iach, trwchus, er mwyn peidio â chau ffensys maes magnetig, a'r tebyg. Rhowch y pen ar y boncyff a llif sudd sy'n cynhyrchu maes grym fertigol, ac y maes hwn mewn ychydig funudau, trowch ar y chwith uchaf y pen, h.y. y ffynhonnau a chlywed y lled cysylltiadau fflic / lled eu cyfuno - relays yn unig yw hwn yn enghraifft /, yna akokeby y roedd y twll wedi'i ddrilio i mewn i'r pen, ac yna ymddangosodd grawn o hadau pabi tebyg i bapl. Bydd y pennaeth cyffro, akokeby rydym yn rhoi ei ben allan o'r twnnel Rychlik, yn raddol yn tyfu pwynt grawn, megis y pys, yna, fel afal ac yna y rhan uchaf cyfan y pen fel y plwm, ac fel pe bai'r prelievala. Bydd yn cymryd tua blwyddyn a mwy o boen bach. Ac un diwrnod wedi'r cyfan, dim poen, dim dagrau, dim plwm. Yn y cyfamser, yn y nos, pan fydd y siop i gysgu yn hirach weld awra gyda llygaid ar gau, ond y naws yn yr ystafell gyfan. diagnosteg naws enaid fel y diwrnod hwnnw, fel yr oedd y gwaith, emosiynau, naws o'r fath pan bleserus naws diwrnod hyfryd yn fawr, bydd yn cael lliw hardd sylweddol pan fydd y diwrnod arferol, naws bob dydd yn wan, nondescript. Enghraifft lai. Cyrhaeddodd Bwdha goleuo gyda'r coed ffug ar ddiwedd y mis.

Parhad i'r Dyfodol: Runa Dyn.

Grymoedd cudd y Fam Ddaear

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb