Grid y Ddaear a Choed Bywyd I.

5223x 16. 04. 2017 Darllenydd 1

Defnydd pellach o grid y ddaear mewn cyfuniad â choeden bywyd, hy y llwyn cysegredig. Mae ein hynafiaid wedi sefydlu llwyni mewn mannau lle mae ynni cadarnhaol yn llifo o'r ddaear. Mae'r egni hwn yn creu llifoedd dŵr yn ôl fformiwla'r meander sy'n galw grid o ddaear. Mewn mannau o'r fath, mae ein hynafiaid yn plannu llynnoedd derw. Ebrill ddewis oherwydd ei fod yn goeden nerthol gryf, gall fod yn y bydd yn ymddangos yn rhyfedd, ond mae gan goeden hon llif cryf o sudd, ac mae wedi bod yn bwysig i'n hynafiaid. Nid yw dyn heddiw yn deall ystyr hyn. Ynni cadarnhaol. Mae'r egni mewn dognau bach neu yn y cam cyntaf yn gyffur, ond os bydd ynni hwn cymryd mwy o amser Dechreuwch troi sianeli canfyddiad. Pan gymerwyd pŵer dynol y gall hyn ddigwydd, bydd yr effeithiau canlynol gysgu yn y nos, i fod yn siriol, bydd yn teimlo'n iachach, yn fwy egnïol, cryfach, llai blinedig, ni fydd yn brifo y llygaid ac yn y blaen.

Aros mewn gwlad dellten lle mae gan y ynni yn densified symptomau o'r fath: gall pinnau bach ar y corff yn teimlo tonnau takéakoby, sy'n mynd o'r ddaear ac yn gwthio yn erbyn y corff, yn profi wal iâ. Mae'n haf poeth, ac mae'n arferol i deimlo'n ffisegol y bydd y rhew yn ffonio. Yn nodweddiadol safleoedd o'r fath yn gweithredu Tawel i bobl y mae i deimlo heddwch o'r fath, ystafell, gorffwys yn yr enaid, ond nid oes angen iddynt fod y rheol. Nid oes gan grid y Ddaear egni sefydlog, mae'n codi tâl ac yn rhyddhau'n gyson - mae'n pwyso. Ac efallai y bydd llai o broblem yma y byddwn yn ail-lenwi ein hegni, ac nid oes gan y grid ychydig o egni. Mae'n broblem i daro, pan fo pŵer mwyaf, ond pan fyddwn wedi newid sianeli, byddwn yn gwybod pryd mae ganddo'r egni uchaf. Yr arwydd cyntaf o droi ar sianel y canfyddiad yw bod un yn dechrau gweld goleuni a thywyllwch. Byddant yn gweld eu gweithredoedd da, eu hemosiynau a'u drwg. Yn y nos, pan fydd rhywun yn cael ei gysgu, byddant yn gweld eu aura. Gallwn hefyd ei alw'n gyflwr yr enaid.

Parhad y Dyfodol: Cyflwr yr Enaid.

Grymoedd cudd y Fam Ddaear

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb