Fy myrapi craniosacral cyntaf yn Edit Tiché

6475x 25. 11. 2018 Darllenydd 1

Therapi craniosacral - i rywun sy'n hysbys, i rywun yn gwbl anhysbys. Rwy'n perthyn i'r ail grŵp. I'r holl bethau esoteric a deallusol sydd heb eu hesbonio, rwyf bob amser yn mynd ati'n ofalus iawn ac yn ddiffyg ymddiriedaeth. Yn gyntaf, gadewch i ni geisio ysgrifennu i lawr pa therapi craniosacral a sut y gallai eich helpu, yn ôl y disgrifiad cyffredinol.

Therapi craniosacral

Mae unrhyw straen, tensiwn, trawma heb ei brosesu yn cronni mewn meinwe'r corff, ac yn y mannau hyn mae tagfeydd a chyfyngiad o symudedd neu amhariadrwydd. Nod therapi craniosacral yw annog ailsefydlu'r berthynas ag Iechyd er mwyn diddymu patrymau straen ac adfer cydbwysedd.

Biodynameg craniosacral yn ddull hynod o ysgafn ac effeithiol sy'n naturiol yn adfer iechyd yng nghorff dyn. Pan roddwn gyfle i'r corff gofio ei egwyddor ffurfio, mae bob amser yn dod o hyd i'r ffordd orau iddo'i hun. Pan nad yw ein system ar y cyd, mae biodynameg craniosacral yn dychwelyd yn gyffredinol, yn feddyliol ac yn gorfforol.

Beth sy'n achosi camau mor fach i gael canlyniadau mor fawr? Mae newidiadau bach ar lefel cyfathrebu, metaboledd a hylifau celloedd yn gryf iawn yn y tymor hir. Yn wahanol i ddulliau ymledol, lle mae newidiadau yn gyflym a mawr, ond nid ydynt yn digwydd ar y lefel gellog. Dyna pam mae popeth yn dod yn ôl yn araf.

Mae ganddi ddiffyg ymddiriedaeth mewn therapi craniosacral

Pan ddarllenais y testun uchod o therapi cranisacral, mae'n gweithredu fel gwellhad ar gyfer yr holl broblemau. Byddwch yn dod yn ddamwain, yn feddyliol yn y gwaelod, byddwch yn mynd â iechyd a harmoni. Holl hyn ar sail cyffwrdd. Wrth gwrs, nid yw mor syml. Nid mater o un ymweliad ydyw, ac yn arbennig, credaf fod angen cydweithrediad cleientiaid y tu allan i'r therapi hefyd. Rhaid iddynt "eisiau" i newid eich statws, nid i aros yno oherwydd yr awydd cudd am sylw neu anwyliaid blaid (megis: pan oeddwn yn sâl, y mwyaf y byddwch yn talu sylw i mi). Un o'r pethau pwysicaf yw dewis canllaw da i'r profiad hwn ac, yn bwysicaf oll, ceisiwch "ymddiried" (sef cnau i mi).

Diolch yn fawr i'ch ffrind a chrewr y safle Sueney Bydysawd Sueneemu Cysylltwyd â mi gan Edit Tichou (www.cranio-terapie.cz), Pa therapi perfformio mewn rhan hyfryd o Prague yn unig craniosacral - Radotín (gyda llaw, mae yna deithiau cerdded gwych, ar ôl triniaeth yn argymell i fynd i'r Berounka a dim ond yn teimlo -! Hardd).

Profiad cyntaf gyda therapi craniosacral yn Edit Tiché - Croeso

Pan es i ar fy therapi cyntaf i Edit, roeddwn i'n poeni a oeddwn yn syrthio i grŵp o bobl sy'n "teimlo rhywbeth" i weld a allant weld unrhyw wahaniaeth. Ac a oes unrhyw wahaniaeth yn fy nghanfyddiad o'm hiechyd a'm seic? Mae gan bawb ein problemau, ac mae gen i nhw, felly dywedais - beth am roi cynnig arni?

Ar ôl i mi gyrraedd swyddfa Editina, cawsom fy synnu gan y tu mewn hardd. Mae'r lliw gwyrdd yn bodoli, sy'n ei gwneud hi'n dawel ac yn daclus. Cefais fy synnu hefyd gan wyneb neis Golygus, a roddodd groeso i mi gydag edrych cynnes a dangosodd i gyd. Cefais y te o'm dewis.

Yn y cyfnod cychwynnol, fe wnaethom setlo i lawr a siarad am sut yr oeddwn yn teimlo beth oedd hi'n ei blino i mi am wella. Yn ystod sgwrs weithiau gofynnodd, beth a ble yn union yr wyf yn teimlo pan fyddaf yn dweud ei fod (pwysau, tyner, palpitations) - rhowch gynnig arni dros chi erioed wedi meddwl yn ystod y dydd. Nid yw hynny'n syml :-). Dilynwyd cyflwyniad i sylfaeniad a chysylltiad â'r Ddaear. Llygaid ar gau, yn gwrando ar lais melys a chanfyddiad corff eich hun.

Profiad cyntaf gyda therapi craniosacral yn Edit Tiché - ar lolfa

Yna symudais i'r gadair deck. Wedi'i wisgo. Roedd gen i padiau ymlacio o dan fy mhen a phen-gliniau, roeddwn wedi gorchuddio â blanced a dim ond mwynhau'r heddwch. Golygodd bob amser yn dweud wrthyf ble roedd hi'n cyffwrdd â hi, cyffwrdd â'm corff gyda dwy law, a dim ond ei gadw. Ychydig funudau. Gan nad oeddwn i'n flinedig, roedd fy meddwl yn llwyr, roedd yn anodd ceisio "diffodd" a pheidio â meddwl am unrhyw beth. Ond am ychydig, y hiraf y cymerodd, y hiraf y llwyddais i "droi". Roeddwn i'n teimlo ei fod yn weddill dymunol.

Mannau bysedd un o'r cleientiaid

Ar ôl peth amser, Golygodd newid arddull cyffwrdd a'r pwynt cyffwrdd. Ar ôl y newid hwn ar ôl ychydig funudau dechreuais deimlo llythrennol yn gorfforol tonnau a pinnau bach a aeth o rannau mwyaf personol o ferched dros y cluniau i flaenau ei fysedd. Roedd yn afreolaidd. Teimlo am pan fyddwch yn cael paned o ac i mewn i'r dŵr diferu (roedd y rhan dawel) a phan gollyngiadau gwaed, y rhan o'r dŵr "ei ddraenio i ffwrdd" (dim ond y don - weithiau mae'n annymunol, ond yn gryf iawn), ac mae'r broses yn cael ei hailadrodd .

I mi, amheuwyr, roedd yn syndod y gallai'r corff ymateb i gyffwrdd. Golygodd wedyn i mi bopeth ac esboniodd imi mai dim ond fel tonnau o ynni a adawodd fy ynni cronedig allan o straen a gofid. Yr un a garcharorwyd yno. Ac mae gen i fy adrannau straen yn ddwfn iawn.

Ar ôl gadael, roeddwn i'n teimlo'n gyfforddus ac yn dawel, yn hapusach. Mae golygu fy mod fel gwaith cartref newydd ei wneud, gan geisio o leiaf ychydig weithiau yn ystod y dydd i feddwl am fy mod yn teimlo a lle rwy'n teimlo. A dim ond ei weld.

Casgliad

Ni fyddaf yn ysgrifennu bod ers i mi mod yn llwyr mewn trefn a lles seicolegol, wrth gwrs, yn gofyn am newid cyfanswm o arddull - llai yr nerfus ac yn fwy fwynhau harddwch bywyd. Mwy o faddau, llai o gondemniad. Mwynhewch y pethau mwyaf cyffredin. Ac rwy'n gweithio arno. Mae'r profiad yn dangos i mi eto (yn fy achos a phrofi) nad yw therapi craniosacral yn unig ffuglen bod y corff mewn gwirionedd yn gorfforol weithgar. Yn ogystal, mae Edit Tichá yn ferch neis iawn gyda llais anhygoel dawel a golwg. Dim ond ei phresenoldeb sy'n effeithio ar y llall yn gytûn. Gadewch yn ddiolchgar ac edrychaf ymlaen at gyfarfod arall.

Doporučení

Os ydych chi wedi'ch diffodd yn feddyliol, wedi blino, mae gennych boen yn eich corff, neu os ydych chi eisiau teimlo'n well, yn sicr therapi craniosacral Ewch a barnu eich hun, p'un ai a ydych chi'n teimlo. Oherwydd nad yw dros ei brofiad ei hun ...

Gallwch gysylltu â Edit Tichou ar eich ffôn 723 298 382 neu drwy wefannau www.cranio-terapie.cz.

V Escape Bydysawd Suenee fe welwch chi hefyd talebauos hoffech chi roi'r profiad hwn i un cariad.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb