Aliens: Mae'r llyfr wedi'i gyfieithu o'r diwedd ac yn paratoi ar gyfer y wasg

18410x 16. 02. 2019 Darllenydd 1

MarHor: Llyfr arbennig. Stevena Greera - Aliens: yn datgelu dirgelwch fwyaf y byd yn bendant yn cael ei gyfieithu a pharatoi ar gyfer argraffu! Rwy'n credu nad yw unrhyw beth mor bwysig yn Bohemia a Slofacia cwestiwn alllifol nid oedd yn gweithio, felly gall pobl yn sicr edrych ymlaen at ffeithiau sy'n agor eu llygaid a'u meddyliau unwaith ac am byth.

Rydym wedi adnabod ein gilydd ers blynyddoedd lawer, felly un cwestiwn hollbwysig: "Ydych chi'n credu bod popeth yn wahanol i sut mae pobl yn dal i gael eu beichiogi? ?"

Sueneé: Y brawd cosmig, yr ydych chi yn un o'r rhai a oedd yn sefyll ar enedigaeth Suenee Bydysawd yn 2013. Rwy'n gwerthfawrogi'n fawr ein bod yn dal mewn cysylltiad! :)

Llyfr CANLYNIAD yn bendant yn ddarn eithriadol o waith ac rwy'n teimlo'n wir nad oes tebygrwydd yn Tsiecoslofacia, yn cynnwys ffeithiol ac yn fanwl am y disgrifiad o'r digwyddiadau a ddigwyddodd yn UDA, Rwsia a'r Almaen.

I mi, y crynodeb gorau o ffeithiau allweddol y mae Dr Steven Greer o'r prosiect Datgeliad Syrius gyda'i gilydd. Yn yr ysbryd hwn, rwy'n hynod o hwyl ac yn dal fy ngoelod i barhau yn fy ngwaith.

Erich von Daniken wedi'i osod ar ddiwedd 50. y cannoedd o gwestiynau sylfaenol (Cofion y Dyfodol) am ein hanes hynafol a dylanwad y gwareiddiadau cosmig arno, a thrwy hynny ennill nifer o ddilynwyr dim llai chwilfrydig. Dr. Steven Greer Mae hefyd yn un o gyfres o ysgolheigion arwyddocaol sydd wedi dod yn ddarganfodwyr hanes cuddiedig 20 yn systematig. a 21. ganrif. Ac yn llythrennol. Yn ei ysbryd, dechreuodd cenhedlaeth newydd fel antur. Felly, mae'r ddau yn arloeswyr o'u hamser.

Straeon sy'n cael eu cyflwyno yn y ffurf Hollywood o'r gyfres newydd eu rhyddhau Prosiect Blue Book, dim ond haen wan o farnais, yn erbyn yr hyn y byddwch chi'n ei ddweud wrthym am natur y prosiect yn y llyfr Aliens. Fe welwch lawer o gysylltiadau sydd wedi ysgrifennu bywyd yn y blynyddoedd 70 diwethaf, ac roeddent yn ofni siarad hyd yn hyn, oherwydd eu bod yn ofni eu bywydau a bywydau eu hanwyliaid.

Mae yna amser gwahanol, ac mae llawer ohonom yn llawer mwy ymwybodol o hynny nid ydym ni yn y bydysawd yn unig, ond rydym yn dal i fod o dan bwysau enfawr y brif ffrwd sy'n sgrechion o'r cyfryngau: "Ble mae gennych dystiolaeth weddadwy ??? !!!!" a dywedaf: "Edrychwch! Mae'n iawn dros eich pennau! Bob dydd, bob munud. Nid ydym byth yn unig. Maent ymhlith ni, yn union fel yr ydym ni yn eu plith. :) "

Llyfr CANLYNIAD os gwelwch yn dda archebwch ar ein gwefan. Pennwyd y pris manwerthu yn 399 KC a byddai'n well gan y rhai sy'n ei orchymyn gyda ni ar dro Mawrth / Ebrill 2019. Bydd dosbarthiad i gyn-gynigwyr yn dechrau yn yr wythnos o 25.03.2019. Yn y siopau adrannol yn Tsiecoslofacia, bydd y gwerthiannau'n dechrau ...

Steven Greer: Aliens

Archebu Llyfr (399 CZK / 16 €)

Bedydd y llyfr fydd 27.03.2019 o 12: 00 yn Prague. Pennir lleoliad a thelerau cyfranogiad.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb