Mae signalau radio estron yn cael eu hailadrodd bob 16 diwrnod

2731x 19. 02. 2020 Darllenydd 1

Nid yw seryddwyr wedi gweld eto bod fflachiadau radio cyflym yn cael eu darlledu mor rheolaidd ac yn dal i ddim yn gwybod beth yw eu tarddiad.

Mae seryddwyr wedi canfod signalau allfydol - signalau o alaeth arall - sy'n cael eu darlledu'n rheolaidd mewn cylchoedd un diwrnod ar bymtheg. Nid yw fflachiadau radio cyflym (FRBs) ynddynt eu hunain mor anarferol ynddynt - cipiwyd y cyntaf yn 2007 - ond mae arsylwadau blaenorol wedi dangos eu bod yn cael eu darlledu ar hap yn bennaf. Er y canfuwyd rhai fflachiadau a ailadroddwyd, nid oedd yr un ohonynt wedi'i ailadrodd mewn cylchoedd mor rheolaidd.

Nid yw tarddiad FRB wedi'i bennu eto, er bod y theori gyffredinol yn awgrymu bod signalau yn cael eu cynhyrchu gan gyrff sy'n cylchdroi yn gyflym fel sêr niwtron neu dyllau duon. Canfu gwyddonwyr sy'n astudio data o Arbrawf Mapio Dwysedd Hydrogen Canada (CHIME) fod signalau FRB yn cyrraedd y Ddaear ddwywaith yr awr am bedwar diwrnod, yna'n stopio'n sydyn ac yn dechrau eto ar ôl deuddeg diwrnod. Lleolwyd eu tarddiad i ranbarth o alaeth troellog maint canolig tua 500 miliwn o flynyddoedd golau i ffwrdd, gan eu gwneud y FRB agosaf a ddarganfuwyd erioed.

Mae gwyddonwyr wedi arsylwi ar y cylch hwn ers 409 diwrnod ac yn credu y gall fod yn gysylltiedig â gwrthrych orbitol am 16 diwrnod. Fodd bynnag, maent yn ychwanegu, gan fod FRBs yn ollyngiadau egni electromagnetig hynod bwerus, y gallent ddod o seren niwtron - er pe bai, tybir y bydd y seren yn amrywio ac nid yn arddangos yr un cylch yn union.

Mireiniodd gwyddonwyr eu casgliadau mewn erthygl a gyhoeddwyd ar arXiv cyn mynd trwy adolygiad cymheiriaid a'r wasg. Yn 2017, awgrymodd yr Athro Avid Loeb o Ganolfan Astroffiseg Harvard-Smithsonian yn yr Unol Daleithiau y gallai FRBs fod yn dianc o drosglwyddyddion allfydol maint y blaned. Dywedodd, yn hytrach na chael eu cynllunio ar gyfer cyfathrebu, y gallent gael eu defnyddio i yrru llongau gofod enfawr ar sail hwyliau solar, gan symud trwy daro'r trawstiau o'r ffoil adlewyrchol enfawr. Ar hyn o bryd nid oes tystiolaeth i gefnogi'r rhagdybiaeth bod FRBs yn gysylltiedig â gwareiddiad allfydol.

Rydym yn argymell:

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb