Michael Cremo ar ddarganfyddiadau archeolegol "hidlo"

7250x 05. 03. 2019 Darllenydd 1

Still un o'r dystiolaeth arall fod hanes swyddogol yn gasgliad o "clustiau přitažených" mythau ffug-hanesyddol yw'r ffaith nad yw nifer o arteffactau a chanfyddiadau yn ffitio i mewn i'r grid a ragnodir mewn archifau gyfrinachol ac depositories amrywiol amgueddfeydd. Ac nid oes gan bob gwyddonydd fynediad iddynt, heb sôn am bobl gyffredin.

Hysbys ymchwilydd Americanaidd, Michael Cremo, roedd yn lwcus oherwydd ei fod yn aelod o Gyngres Byd-eang Archeolegol, Cymdeithas Ewropeaidd Archaeolegwyr a anthropolegwyr Association America. Aelodaeth yn y sefydliadau hyn nid yn unig yn caniatáu iddo ddod yn gyfarwydd â rhai o'r arteffactau, ond hefyd i ddal y lluniau heb orfod i lenwi holiadur swyddogol. Gellir dod o hyd i lawer ohonynt yn ei lyfr The Hidden History of Humanity, a ysgrifennodd ynghyd ag ymchwilydd rhagorol arall, Richard Thompson.

Mae darganfyddiadau archeolegol yn cael eu dosbarthu

Fodd bynnag, pan cynghorir Michael Cremo i droi at rai amgueddfeydd i fod yn gallu archwilio rhai o'r canfyddiadau ac ymchwilwyr eraill yn dangos bod oedi ar wahanol resymau ffug. Y canlyniad oedd gwadiad. Mae'n dilyn y darganfyddiadau archeolegol yn cael eu cadw cyfrinach yn fwriadol gan y cyhoedd a'r holl esgusodion a chelwyddau y rhai yn cael eu llen "hidlwyr gwybodaeth". Ystyrir bod y rhain yn wyddonol, a dim ond y wybodaeth a'r canfyddiadau hynny nad ydynt yn gwrthdaro â hanes swyddogol yn cael eu rhyddhau i "ofod".

Beth am y "hidl wybodaeth hon" meddai Michael Cremo:

“Yn y 150 diwethaf, mae archeolegwyr wedi darganfod llawer o dystiolaeth bod Homo sapiens yn bodoli o ddechrau geni bywyd ar y Ddaear. Rwyf wedi ysgrifennu am y canfyddiadau hyn yn fy llyfr The Hidden History of Mankind.

Gwybodaeth hidlo

Tystiolaeth o yr wyf yn siarad yn fy llyfr, maent yn cael eu bron yn anhysbys i'r cyhoedd am eu bod yn dioddef cylchoedd gwyddonol fel y'u gelwir. Gwybodaeth hidlo ... Mae'r gefnogaeth hidlo ychydig yn hydraidd deallusol a safbwyntiau a chanfyddiadau sefydledig. Mae hyn yn golygu y bydd y gwerslyfrau yn llawn o'r profion hyn. Bydd gwyddonwyr yn siarad am nhw ar eich hoff sianeli teledu, ac os yw pobl yn ymweld â'r amgueddfa, lle maent yn gweld dim ond y "iawn" arteffactau. Ni fydd darganfyddiadau a allai ailddechrau'r fersiwn swyddogol yn mynd trwy'r hidlydd ac ni fyddwn byth yn clywed amdanynt.

Er enghraifft, daearegwr America, Virginia Steen-McIntyre, wedi bod yn ymchwilio i ddyddiad y cloddiadau yn Hueyatlac, Mecsico. Canfu archaeolegwyr nifer o arteffactau yno, ac wrth gwrs roeddent am wybod eu hoedran. Virginia oedd yn gyfrifol am ei benderfyniad, ynghyd â chydweithwyr, roeddent yn defnyddio pedair dull gwahanol a daeth i'r casgliad mai oedran y canfyddiadau oedd o leiaf 250 000 o flynyddoedd.

Fodd bynnag, dywedwyd wrthynt nad oedd yn bosibl, oherwydd ar y pryd ni allai pobl fyw a fyddai'n gallu cynhyrchu rhywbeth o'r fath. Felly ni wnaeth archeolegwyr gyhoeddi eu canlyniadau, a pham? Oherwydd nad oedd oedran y arteffactau yn cyd-fynd â theori esblygiad dynol. Cynigiodd Steen-McIntyre y cyfle i "dynnu'n ôl" ganlyniadau gwaith ei thîm, ond gwrthododd hi. Yna dechreuodd gael problemau cyhoeddi ei phapurau gwyddonol, ac yn y pen draw daeth i swydd athro prifysgol ym Mhrifysgol America.

A hyn i gyd er gwaetha'r ffaith nad oedd unrhyw un ohoni wedi cael ei wrthod gan unrhyw un. Nid yw'r lluoedd sy'n rheoli gwyddoniaeth gyfoes yn sicr yn dilyn y gwir. I'r gwrthwyneb, mae ymgais i guddio'r ddaear gan y bobl. Ac felly y mae eu gweision trefnu helfa i wyddonwyr sydd am ddweud y gwir am arteffactau o hyd i bobl, hyd yn oed ar y gost o ei enw da, yrfa, ac mewn rhai achosion, hyd yn oed eu bywydau.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb