Mecsico: Mae llwybr dyn yn 290-hen am filiynau o flynyddoedd

77194x 14. 07. 2015 Darllenydd 1

Ar y llun gallwch weld ôl troed dyn y gallwn ei weld heddiw ar unrhyw draeth neu bwll o fwd. Mae'r llwybr hwn yn olrhain nodweddiadol dyn modern. Y broblem yw ei fod yn garreg ffosil am 290 o filiynau o flynyddoedd oed.

Gwnaethpwyd y darganfyddiad hwn yn New Mexico gan y paleontolegydd Jerry MacDonald yn 1987. Darganfuwyd olion ffosil o adar ac anifeiliaid eraill ar yr un safle. MacDonald oedd yn gallu esbonio sut y gallai ddod o hyd i'r dyn modern i ddarganfod y haen ffosileiddio ddyddio i'r cyfnod o 290 i 248 miliwn o flynyddoedd - cyfnod lle yn ôl athrawiaeth hanesyddol swyddogol presennol o ddyn yn bodoli - heb sôn am rai o adar neu dinosoriaid neu unrhyw beth fel 'na.

Mewn erthygl a gyhoeddwyd yn 1992 gan y Cylchgrawn Smithsonian, dywedwyd bod y artiffisial a ganfuwyd yn cael ei ystyried yn broblemus.

Mae'r broblem gyfan yn debyg theori y tywod gwyn. Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw profi nad yw'r holl frân yn ddu ac mae o leiaf un gwyn.

Drwy gyfatebiaeth: Rhaid i ni wneud popeth i brofi mai ein camgymeriad yw ein dealltwriaeth swyddogol o hanes dynol modern (gwallu dyddio) yw dod o hyd i ffosilau fel hyn. Yn anffodus, datgelodd y gwyddonwyr y mater trwy adneuo'r artiffact yn y storfa gyda sticer yn broblemus. Mae'n amlwg yn rhy anodd iddynt, ac mae'r gwir sy'n gysylltiedig ag ef yn eithaf anghyfforddus iddynt.

Ond a ellir ystyried dull o'r fath yn wyddonol?

Erthyglau tebyg

Sylwadau 7 ar "Mecsico: Mae llwybr dyn yn 290-hen am filiynau o flynyddoedd"

 • OKO OKO yn dweud:

  Mae'n debyg mai hwyaden. Mae'r cylchgrawn hefyd yn paleontologist yn bodoli, ond mae'r erthygl yn y cylchgrawn a grybwyllwyd ac a gyhoeddwyd yn ôl pob tebyg mewn cysylltiad â paleontologist MacDonald a New Mexico yn cael eu crybwyll yn unig darganfyddiadau safonol o olion traed ffosiledig anifeiliaid. Ond efallai wael yr wyf yn ceisio ...

  • Sueneé yn dweud:

   "Mae'n debyg na chafodd ei gyhoeddi" = rhywfaint o brawf?

   • OKO OKO yn dweud:

    Wel, ar dudalennau'r cylchgrawn hwnnw yw'r chwilio am erthyglau ac nid oeddwn wedi dod o hyd iddo yno, felly "mae'n debyg".

    • M yn dweud:

     Fodd bynnag, mae erthyglau wedi bod yno ers 1995. Soniwyd am hyn mewn cylchgrawn, ac ymhlith pethau eraill, dywedasant ei fod yn "broblemus," nid oes gennyf unrhyw reswm dros gredu. Byddai'n ddiddorol dod o hyd i'r erthygl i wybod y cyd-destun.

     • OKO OKO yn dweud:

      Mae hynny'n glir. Yn anffodus, ni wnes i ddod o hyd iddo. Dim ond cymylau o wefannau dirgelwch. Efallai y byddwch chi'n fwy llwyddiannus?

     • OKO OKO yn dweud:

      Edrychais yn galetach. Rwyf wedi canfod y dylai hwn fod yn erthygl:
      "Olion Traed Petrified: Arddangosfa Drysur o Feiriau Trydan" gan Jerry MacDonald, Smithsonian, Gorffennaf 1992, Vol. 23, Rhifyn 4, t. 70-79

      Mae'r rhestr o erthyglau cylchgrawn yma:
      http://ftp.math.utah.edu/pub/tex/bib/toc/smithsonian1990.html#23(4): Gorffennaf: 1992

      Ni chyhoeddwyd yr erthygl gyfeiriedig yno. Roedd erthygl arall gan "Doug Stewart," sy'n delio â MacDonald a Fossil. Wrth gwrs, nid yn yr ystyr o olion ffosil dynol cynhanesyddol.

      • M yn dweud:

       Wel, felly, nid yw'r erthygl yn bodoli, gwaith da. Ni chredais y byddai mor embaras eto. Mae'n cyd-fynd â'r wybodaeth arall yr wyf wedi bod yn chwilio amdano, sef bod dynion mewn gwirionedd wedi gwneud rhywfaint o waith traed, ond nad oedd erioed wedi canfod olrhain mor ddynol, felly prin y gallai ef ysgrifennu erthygl amdano. Dim ond yn gamgymeriad y caiff ei briodoli, gan geisio ychwanegu gwerth ...
       Mae'n debyg, mae rhai crewyr o'r enw Don Patton a Jeff Benner yn hyrwyddo'r trac. Yn anffodus, maen nhw'n gwybod bron ddim am y llwybr. Nid yw dilysrwydd y olrhain neu'r oedran yn cael ei wirio, hy mae'n artiffisial o bwys anhygoel o leiaf na ellir cymeryd dim. Mae hawliadau anarferol yn gofyn am dystiolaeth eithriadol o dda ac mae'r ymdrechion hyn yr un mor chwerthin.

Ad a Ateb