Gall myfyrdod arafu'r broses heneiddio

7647x 17. 03. 2019 Darllenydd 1

Mae myfyrdod yn adfywio ein celloedd ac yn ymestyn bywyd! Nid yw hyn yn ddoethineb esoteric, ond canlyniad annymunol o astudiaethau hirdymor gan Athrofa Technoleg Massachusetts enwog.

Dyna ioga a myfyrdod ar gyfer ein corff ac enaid yn helpwr gwerthfawr, ni ddylai syndod unrhyw un. Heddiw, rwyf am ddweud wrthych y gall ioga a myfyrdod hyd yn oed ymestyn ein bywydau. Yn amlwg, nid oes gan y cyfnod hwn o fywyd nid yn unig werth meintiol ond hefyd gellir cyflawni ansawdd bywyd uwch.

Gelwir y gair hud "telomerase". Yn y bôn, mae'r telomere yn dod i ben ar chromosomau sy'n amddiffyn DNS rhag difrod. Maent yn cael eu rhwymo gan bob rhaniad celloedd, ac mae'r gostyngiad hwn yn cael ei wella ymhellach gan straen ocsideiddiol. Am y rheswm hwn, gyda'n hoedran, mae ein telomeres yn cael eu byrhau.

Datgelodd athro Americanaidd y ffenomen

Gan fod astudiaethau hirdymor sioe Sefydliad Technoleg Massachusetts (MIT), bywyd hir ac adfywiad efallai yn bosibl trwy fyfyrdod. Mae'r Athro Tonya Jocobs a'i chydweithwyr wedi ysgogi eu profands am 3 mis.

Yn ystod yr amser hwn, fe wnaethon nhw feddwl ar 6 awr bob dydd neu ymarfer arferion myfyrdod eraill. Gwerthusodd yr ymchwilwyr weithgaredd telomerase a chymharodd y grwpiau. Roedd Probandi, a oedd yn meddyliol am dri mis, wedi cynyddu gweithgarwch telomerase yn sylweddol. Yn ogystal, mae pob ffactor lles seicolegol wedi'i fesur wedi'i wella. Mae sylw a synnwyr bywyd ystyrlon wedi gwella. Dywedodd Probandi fod ganddynt reolaeth well dros eu bywydau eu hunain.

Mae lefel y niwrootiaeth wedi gostwng, mesur o weithgarwch emosiynol. Yn yr erthygl "Long telomere, bywyd hir - optimization cellular gan ddefnyddio myfyrdod," Mae Sascha Fast yn rhoi manylion yr astudiaeth anarferol arwyddocaol o'r Athro Tony Jacobs.

Mae canlyniadau tebyg wedi bodoli am fwy o amser

O ran y thema o ymestyn bywyd gydag ansawdd bywyd uwch, wrth gwrs, mae yna ganlyniadau gwyddonol sy'n gysylltiedig â myfyrdod a chynyddu gwrthocsidyddion yn y corff. Mewn llawer o astudiaethau, dangoswyd bod myfyrdod yn gwella effeithiolrwydd Glutathione (GSH), "mam pob gwrthocsidydd".

Gustavo Bounous MD, cyn-athro o farn y McGillské Brifysgol: "Mae'n y gwrthocsidiol mwyaf pwysig yn y corff oherwydd ei fod wedi ei leoli yn y gell, sydd â safle o bwys i niwtraleiddio radicalau rhydd."

Er y gellir cael gwrthocsidyddion o lawer o ffynonellau, gan gynnwys bwyd, efallai mai'r arf niwtraleiddio radical mwyaf yn ein cynnig personol sy'n atal straen. Yn ôl yr astudiaeth, mae myfyrdod yn cryfhau cynhyrchu Glutathione yn y corff, sy'n gallu gwrthdroi difrod trwy radicaliaid rhydd, straen ocsideiddiol, ac ati.

astudiaeth a ddyfynnir yn aml, a gyhoeddwyd yn y Journal of Alternative a Meddyginiaeth Gyflenwol (Sinha et al 2007) rydym yn dangos yn glir bod drwy Ioga a myfyrdod drwy gynyddu 41 glutathione%!

Mae Mind yn bŵer

Unwaith eto, mae'r ymchwiliadau hyn yn datgelu beth all ein meddyliau ei wneud! Yn y pen draw, "meddwl dros fater" yw'r egwyddor sylfaenol o bopeth. Wrth gwrs mae'n rhaid iddo wneud â'r ffaith bod "mater" yn bodoli, gan fod popeth yn fater ymddangos, yn fwy neu lai tewychu conglomerate oscillation bod pan fyddant yn talu sylw, dim ond gwneud fel y maent yn stopio am eiliad ac yn ymddwyn fel pe baent yn ronynnau, fel y gallai ein meddwl eu deall.

Mae'n anodd i reswm dynol arferol ddeall bod y byd deunydd o'n cwmpas ni mewn gwirionedd yn rhywbeth eithaf gwahanol i'n syniad ohoni.

Mae astudiaeth MIT wedi dangos unwaith eto mai ein meddwl yw'r pŵer sy'n gyrru popeth ac y gallwn ei ddefnyddio hyd yn oed i ymestyn bywyd os ydym yn ei ddefnyddio'n iawn.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb