Mars: Mae chwythwr chwiban yn datgelu mwy am ei wasanaeth milwrol cyfrinachol

88544x 01. 08. 2017 Darllenydd 1

Randy Cramer (mynd o dan yr enw "Capten Kaye"), sy'n honni ei fod wedi treulio blynyddoedd 17 ar y blaned Mawrth a gwasanaethodd dair blynedd mewn fflyd gofod gyfrinach, a ryddhawyd ei gylchlythyr cyntaf yn ddiweddar. Mae'n ymateb i gwestiynau gan y cyhoedd a anfonir ato trwy e-bost neu drwy Facebook. Ar gyfer yr holl sy'n dyst Randy â diddordeb, y cylchlythyr hwn yn llawn o fanylion diddorol mewn ardaloedd a oedd wedi bod yn ei cyfweliadau ac erthyglau blaenorol a drafodwyd yn unig mewn termau cyffredinol. Yn yr erthygl hon, hoffwn grynhoi'r wybodaeth bwysicaf o'r cylchlythyr hwn a'i arwyddocâd.

Gwybodaeth Hollol pwysicaf yn y cylchlythyr yn fy marn i yw bod Randy dal yn cyflawni archebion eu superiors milwrol - Brigadydd a gyrnol yn gwasanaethu mewn cangen cyfrinach yr Unol Daleithiau Marine Corps enw "adran arbennig" (USMC ss). Dyna'r hyn yr ydym wedi'i ddysgu yn fy nghyfweliad diwethaf â Randy dros Skype. Yn ei adroddiad, mae Randy yn ychwanegu: "Cyrnol Jamieson Rwy'n ymuno â dyn a gyflwynodd fi fel Brigadydd cyffredinol Smythe. Smythe Cyffredinol mi eithaf sgwrs hir am "Dicks soulless" (ei eiriau) y "Pwyllgor", a ddylai fod yn aelodau cyfrifol anghytundebau a difrifol USMC ss gyda'r pwyllgor hwn. Heb mewn unrhyw ffordd y byddai rhaid i mi ofyn, yr wyf yn deall ei sefyllfa. Pan roddais bersonol cyfarwyddiadau i ddod allan yn ei dystiolaeth at y cyhoedd (a dyfynnaf: "Rwy'n rhoi gorchymyn i chi, dywedasoch yn gyhoeddus yr hyn yr ydych yn gwybod ..."), gofynnais, "Mae popeth?" Ac efe a ddywedodd: "! POPETH" Ac roedd yn benderfynu. Pan fyddaf felly yn dysgu bod fy superiors tu ôl i mi, ac nid oes unrhyw gyfyngiadau ar yr hyn yr wyf yn cyhoeddi, roeddwn yn gwybod ei fod yn gyd yn wir - ac ei fod yn dweud y gwir. Nid oes neb - nid y gelyn - ni fyddai eisiau dod allan gyda'r gwirionedd i'r amlwg, ac ni fyddai nid gorchmynnais unrhyw beth fel yna. Roedd hyd yn oed dweud fy mod yn datgelu ei enw (yr wyf yn jyst yn gwneud), fel bod y bobl dan sylw yn gwybod fy mod yn gweithredu yn unol â'i orchmynion - a dim ond ei orchmynion ... ac os nad oeddent yn hoffi i gysylltu ag ef, neu CMC. "

Yn ystod cyfweliadau Siaradodd Randy hefyd am y technegau rheoli meddwl y mae'n yn agored a'r Môr-filwyr eraill yn drawmatig, fel sy'n gyffredin â rhaglenni dosbarthu eraill. Yn y cylchlythyr, mae Randy yn trafod yn fwy manwl ddau fath o reolaeth meddwl a ddefnyddir gan wasanaethau milwrol cudd:

"Technegau ar gyfer raglennu mi, rwyf wedi bod yn ei ddisgrifio fel" ar ôl y gwallt "tra rhan fwyaf o raglenni yn mynd" yn groes i'r graen. " Rhaglennu "yn groes i'r graen" yn cael eu defnyddio i greu milwyr super, sy'n gallu lladd unrhyw un, unrhyw bryd, unrhyw le - ac oherwydd nad yw dyn yn anifail, mae'r rhan fwyaf ohonom yn o'r fath yn syml, nid wrthsefyll yn naturiol - ac mae'r prif swyddogaeth o reolaeth meddwl, yna torri'r awydd hwn i amddiffyn. Nid yw'r goruchwylwyr gorau posibl yn cael eu creu, ond y mwyaf ufudd. Rhaglennu "ar ôl gwallt" Nid yw ceisio creu dyn a lladd ar orchymyn, ond yn hytrach dyn gyda greddf dwfn i amddiffyn ei phobl a'i thiriogaeth os yw'n cael ei fygwth. milwr o'r fath, os gall esbonio'r bygythiad plausibly, defnyddiwch eich holl nerth a'ch holl sgiliau i ddinistrio unrhyw un sy'n bygwth rhai sy'n cael eu tynghedu enetig i amddiffyn. "

Hefyd, rhoddodd Randy sylwadau ar rannu rhaglenni gofod cyfrinachol i is-brosiectau sydd wedi'u torri i lawr, a'r pŵer a ddefnyddiodd arweinwyr y prosiectau hyn. Mae hyn yn eithaf cyson â pha lwythwyr chwiban eraill sydd wedi datgelu am raglenni cyfrinach sy'n fwyfwy yn gweithredu fel banditiaid:

"Mae rhaglenni Yn flaenorol cudd sy'n ymdrin â materion ET, exobiology, a dim ond llond dwrn o dechnolegau a'u hymdrech yn eithaf cyson. Nawr, mae'r rhaglenni cyfrinachol yn llawer mwy, ac nid ydynt hyd yn oed yn ceisio cydweithredu. Yn hytrach na chydweithrediad Cododd y gwrthdaro mewn steil ffiwdal, pob "cudd dwfn" rhaglen sy'n arwain, sydd â dim ond modicum o bŵer, gwrthod i rannu gwybodaeth, ymdrechion i ennill a dwyn gwybodaeth, pob arall - wrth geisio cadw eu prosiectau is-gwmni yn y dirgel, ni allant fod yn wedi'i ddwyn. Mae cytundebau cysylltiedig yn cael eu creu a'u torri. Mae'r holl dechnoleg uchel yn cael eu defnyddio ar gyfer ysbïo a dwyn oddi wrth ei gilydd yn y gobaith y pwy bynnag sy'n ennill "faterion hil cudd dwfn" yn ailysgrifennu'r holl reolau ac ail-wneud y byd ar ei ddelw ei hun, oherwydd eu bod yn syml, ni fydd unrhyw un i roi'r gorau iddo pan fydd pawb bydd y lleill yn cael ei ddinistrio. "

Mae Randy hefyd yn adrodd mai'r syndod cyntaf ar Mars oedd anadlu mewn awyrgylch anadlu. Mae'r cwythwyr chwiban eraill sydd wedi bod ar Mars yn cadarnhau hyn, ac mae llawer o luniau a gymerwyd gan Mars Rovery, sy'n dangos bod yr anifeiliaid yn symud yn rhydd yn nhirwedd Marsanaidd. Mae tystiolaeth Randy yn brawf arall bod NASA yn gorwedd pan fydd yn honni bod yr awyrgylch yn cynnwys 96% CO2 gyda symiau olrhain (0,15%) o ocsigen. Mae disgrifiad Randy o'r orsaf gwennol yma yn swnio fel bod yr awyr y gallwn ei ganfod mewn llawer o feysydd awyr llai:

"Rydym yn glanio ar Aries Primus, pencadlys MCC (" Mars Colony Corporation "neu" "nythfa Corfforaethol ar y blaned Mawrth") a MDF ( "Mars Defense Force" neu "Defense Mars"). Yn fy syndod, cwrddom ni i lawr y bont droed yn uniongyrchol i mewn i awyr Martian. Roedd yr awyr yn denau ac oer, ond roeddwn i'n teimlo'r pelydrau haul ar fy nghraen. Hyd yn oed os yw'r haul yn bell i ffwrdd, gall losgi'n eithaf os ydych chi mewn golau haul uniongyrchol. Ar ôl rhes aethom i staff y sganwyr yn nwylo pwy sganio ein gorchmynion dyrannu ac yna llywio ni ar gwennol a gymerodd i ni ein gweithfannau. Rwy'n camu ar wennol bychain a oedd yn edrych fel canran swnllyd iawn o lemonâd. Roedd hi'n hir ac yn gul ac roedd ganddi ddwy rhes o seddi ar hyd y waliau ochr. Byddai tua pobl 32 a chriw dau ddyn. Roedd y daith yn swnllyd ac yn anghyfforddus. Pan fyddwn yn stopio, roeddem yn y prif hangar Orsaf Ymlaen Sebra:. Fy nghartref ar gyfer y blynyddoedd 17 nesaf "

O ran y glanio honedig Neil Armstrong a Buzz Aldrin ar y lleuad Randy meddai NASA yn unig symud zastíracím raglen lleuad oedd a bod llawer yn synnu bod Armstrong cyfaddef cyn ei farwolaeth. Un rheswm posib yw bod Armstrong dan fygythiad â llofruddiaethau ei deulu os datgelodd y gwir cyn ei farwolaeth i'r cyhoedd.

"... rydym yn gwybod bod yn y pumdegau yn rhaglen ofod gyfrinach i'r lleuad ac ar chwedegau blaned Mawrth - ond ychydig o bobl yn gwybod hynny. Ar gyfer y lleill nid oedd dim ond rhaglen gofod NASA. Dywedodd nifer gofodwyr o raglen Mercury eu bod yn meddwl eu bod yn syml "cig cinio mewn can" a bod rhaid i'r rhaglen gofod go iawn fod yn y dirgel dwfn. Roedd llawer ohonom yn credu y byddai Neil Armstrong yn ei wneud cyn iddo farw, ond fe'i cymerodd i'r bedd. "

Mae Randy hefyd yn honni bod Arlywydd Eisenhower wedi creu "adran arbennig" o Gorff Naval yr Unol Daleithiau (Ss USMC) Yn 1953 fel gwrthbwys i'r grŵp MJ-12. Mae hyn yn gwneud synnwyr o ystyried y tymor hir amheuaeth Marine Corps Eisenhower a grym cynyddol MJ-12, a arweiniodd yn ei fygythiad i ymosod ardal 1958 51 / S4:

"Creu Arlywydd Eisenhower (Ike) ymddiriedaeth ss USMC oherwydd" y bechgyn o'r MJ-12 "ac eisiau uned filwrol (ddisgybledig ac nid addo sbïo). Roedd am fod yn rhan o Farines, oherwydd ei bod yn bwysig iddo ef fod yn bobl â'r gonestrwydd moesol a moesegol uchaf. Felly (na chreu eu academi hunain) nôl i'r swyddogion gorau yn y Corfflu Môr a Môr-filwyr sy'n gallu gweithio gyda'i gilydd ac yn chwaraewyr tîm - mae pawb yn syml naill ai cydweithredu neu yr ydym i gyd yn mynd i'r gwaelod. Oherwydd bod y gorchymyn y Llynges a'r Môr-filwyr hollol wahanol na'r Fyddin neu'r Llu Awyr, lle mae ganddo ei wreiddiau drwg mwyaf. Cymerwch y concwerwr barus (ffycin lleng), eu cymysgu gyda ewgeneg T2 a chael hunllef byd-eang, yr hyn ni allai y Natsïaid wedi dychmygu, hyd yn oed yn eu breuddwydion wildest. "

Mae cylchlythyr Randy yn cynnwys llawer o wybodaeth ddiddorol arall ac mae'n werth ei ddarllen.

Hyd yn hyn, nid oes gennym unrhyw gadarnhad uniongyrchol dystiolaeth Randy, fodd bynnag, chwythwyr chwiban eraill megis Andy Basiago, JD cadarnhau rhai manylion sy'n datgelu y canolfannau ar y blaned Mawrth:

"Ar ôl dadansoddiad gofalus, daeth i'r casgliad bod tystiolaeth Capten Randy Cramer yn wir. Rwy'n argyhoeddedig nad yw Randy yn gorwedd. "

Ond mae angen cadarnhad Randy dystiolaeth uniongyrchol - a gall hyn helpu ei superiors, os ydych yn wir yn dyheu am declassification. Fodd bynnag, dylai datgeliadau Randy am Mars a fflyd gofod cudd yn cael eu hystyried yn barod pan yn ddiwrthdro symud tuag at fyd lle bydd y gwir yn y pen draw yn cael ei datgelu am fywyd allfydol, ond bydd agweddau eraill ar gyfrinachedd yn parhau o fewn rhaglenni cudd banditských.

Mae cwythwyr chwiban o Fawrth

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

Erthyglau tebyg

Sylwadau 8 ar "Mars: Mae chwythwr chwiban yn datgelu mwy am ei wasanaeth milwrol cyfrinachol"

 • OKO OKO yn dweud:

  Yn 1964 gan ddadansoddiad sbectrol y golau a adlewyrchir oddi wrth y Ddaear a Mawrth i canfod (ymhlith eraill), yr elfen bwysig o'r atmosffer Mars CO2 (H2O O2 ac mewn symiau bach iawn). Amcangyfrifwyd y gwasgedd atmosfferig ar yr wyneb i fod hyd at 1 4 kPa. dadansoddiad spectral Gellir, wrth gwrs, unrhyw nifer o weithiau i ailadrodd / wirio (a ddigwyddodd hefyd).
  Mae'r erthygl wyddonol gyfan a gyhoeddwyd gan 1964 yma:
  http://articles.adsabs.harvard.edu//full/1964ApJ... 139 ... .1K / 0000001.000.html

  Heddiw, gwyddom fod pwysau atmosfferig ar Mars hyd yn oed yn llai na 1 kPa.
  Na. Mae'r pwysedd atmosfferig arferol ar y Ddaear ychydig dros 100 kPa ac efallai y bydd yn anadlu am ychydig o hyd o gwmpas 26 kPa, sydd ar y Ddaear yn cyfateb i uchder o amgylch 10 000 m. m, fyddwn i ddim wir eisiau, heb sôn am ffenomenon annymunol arall o hylifau corff mor isel - berwedig :-)


  Yn anffodus, nid yw'r stori yn stori. Rwy'n cynnig ychwanegu arolwg:
  Mae cwythwyr chwiban sy'n honni ac yn cadarnhau bod Mars yn awyrgylch anadlu i bobl ac fel rheol gall aros yno

  1. Arwyr gwir-wirioneddol yn datgelu gwybodaeth eu cudd yn eu risg eu hunain

  2. Ymwybyddiaeth liar

  3. Ymrwymwyr anymwybodol, roedd eu "atgofion" o awyrgylch gyfeillgar Mars yn cael eu hymgorffori'n fwriadol yn artiffisial i anwybyddu eu tystiaethau'n gyfan gwbl ac i atal gollyngiadau credadwy o wybodaeth

  • OKO OKO yn dweud:

   Yn fwy penodol. Roedd y mesuriad yn gynharach, cyhoeddwyd yr erthygl ym mis Ionawr o 1964.

   Mae'r ddolen i'r erthygl hon wedi mynd yn ysgafn ond gallwch chwilio am: DADANSODDIAD O'R SPECTRUM O MARS, 1964, Y FFURFLEN ASTROFFYSOL

  • Sueneé yn dweud:

   Rhifyn neges 60. y blynyddoedd fydd eu bod yn amser gwleidyddol. Fel yr holl anabases o gwmpas yr ymosodiad honedig ar y lleuad. Rwy'n rhoi'r gyfres gyda'n gilydd. Mae llawer o gelwydd a hanner gwirionedd ynddo. Dim ond symudiad gwleidyddol cudd yw'r rhaglen gofod swyddogol i gwmpasu'r gweithrediadau du.

   Bydd dadansoddiad sbectrol yn broblem gyda'r ffaith bod ugain mlynedd yn ôl, roedd pobl yn cwympo yn y pen bod Mars yn goch; mae ganddo awyrgylch coch. Heddiw gallwch chi wirio ar y Rhyngrwyd ei fod yn aderyn. Mae yna fideos o seryddwyr amatur sy'n cadarnhau bod gan Mars haen uchaf o awyrgylch bluis (fel y Ddaear) ac yn sicr nid yw'n goch, gan fod NASA bob amser yn ceisio paentio.

   Ychwanegais yr arolwg i chi yma. Roeddwn i'n gyffredinol ei ddefnyddio yn yr erthygl am Corey Goode.

   Mae gennyf ddiddordeb yn enwau pobl sy'n honni eu bod yn bresennol yn gorfforol ar Mars:

   * Randy Craner
   * Corey Goode
   * Andy Basiago
   * Henry Deacon

   Yn y cyfrifiad, gallwn barhau i gysylltu o gwmpas Ingo Swann, a ymwelodd â Mars â hi gwylio anghysbell (gwylio anghysbell)

   Achos arbennig yw Buzz Aldrin, y mae Andy Basiago yn honni ei fod wedi arwain hyfforddiant recriwtiaid newydd o'r gwasanaethau cyfrinachol sgipio trwy teleport (stargate) ar Mars. Mae Buzz Aldrin mewn gwirionedd yn ffan fawr o'r syniad i bobl edrych ar Mars ac yn arbennig i weld beth yw ei hoffi ar Phobos.

   • Standa Standa yn dweud:

    O ran dod o hyd i luniau ar y Rhyngrwyd: gellir dod o hyd i bron i unrhyw beth yno.

    Onid yw'n well dibynnu ar eich sylwadau a'ch cyfrifiadau eich hun os nad ydych chi'n credu'r rhai a gyhoeddir gan seryddwyr?

    Gellir benthyca'r telesgop neu gellir ei drefnu yn yr arsyllfa, ac yna dim ond cymryd lluniau. Os na fyddwch chi'n eu golygu mewn lliw, fe welwch pa liw yw'r Mars neu'r Lleuad. Gellir tynnu dylanwad awyrgylch y Ddaear drwy gymryd 8 yn wrthrych gwyn pell (neu fwrdd lliw) a thynnu lluniau o'r cyrff celestial y shifft lliw y gwelwch ar y gwrthrych gwyn hwnnw.

    Gallwch fesur pŵer awyrgylch Marsanaidd trwy arsylwi arlliwiau'r sêr.

   • OKO OKO yn dweud:

    Y broblem gyda dadansoddiad sydyn yw y gellir ei ailadrodd ar unrhyw adeg ac gan unrhyw un. Ni wn a ydych chi'n gwybod sut mae'n gweithio. Gwiriwch hi yma: https://cs.wikipedia.org/wiki/Spektroskopie

    Yn yr achos hwn, dim ond hurt yw siarad am ffugio, oherwydd byddai'n rhaid i rai boi drwg guddio'r golau a adlewyrchir gan Mars o flaen arsyllfeydd y Ddaear a llong ofod yn y Gofod :-)

    -------

    Mae Andy Barsiago yr un mor ddibynadwy â "Captain Kaye" :-) Otherwise, Buzz Mae Aldrin yn hoff iawn o ymchwil gofod, hyd y gwn i. Yn fwy penodol, dywedodd rywbeth am y "monolith" ar Phobos: "Os yw criw o freaks yn credu bod estroniaid wedi ei roi i mewn yno, boed hynny." O leiaf bydd yn ysgogi diddordeb y cyhoedd mewn ymchwil gofod. ”- Amcana mewn un rhan o'r Aliens on the Moon.

    • Sueneé yn dweud:

     Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y gellir ailadrodd hyn. Rwy'n "amheus" am y canlyniadau. : D

     Pe bai'n rhaid i mi ddewis rhoi llais sy'n dweud o leiaf yn rhannol y gwir, yna mae'n debyg Henry Deacon. Pobl fel ef yw Brian O'Leary a Bob Dean. HD yw'r cyntaf i ddod ataf gyda gweithio ar dechnoleg teleportation "ystafell neidio" ar Mars.

     Buzz Aldrin dywedodd hefyd wrth y graig - fe welwch yn YT: "Rwyf wedi siarad ag un o brif wyddonwyr daeareg planedau eraill ac mae wedi cadarnhau ei fod yn wrthrych artiffisial". Roedd yn ddolen braf rhwng ei linellau ... :) Mae'n ddoniol iawn yn y ddogfen ddogfen hon gan SyFy. Gellir ei gasglu o'i ymatebion ei fod yn gwybod - gwelodd ef - fe brofodd, ond ni ddylai siarad amdano yn arddull "Gwelais, rwy'n gwybod, fe wnes i ei gyfarfod - mae ET yn bodoli ..." blafuje… Btw. Mae eich dyfyniad ganddo o'r un ddogfen â mi.

     Rydw i wedi dod ar draws ychydig wythnosau yn ôl. Roedd yna rwystr eithaf da rhwng Billy Ryan a Corey Good. Daliodd BR CG o blygu ei dystiolaeth i'w ddelwedd. Cyn belled ag y deallaf, mae Kerry Cassidy wedi ymdrechu'n hawdd oddi wrthi, er nad oes rhaid i CG. Sgwrs ddiddorol sy'n cyffwrdd anuniongyrchol â phobl fel Corey Goode, Andy Basiago, Bill Tompkins Richard Dolan a Bily Ryan.

     Dde wrth 00: 15: Dywedodd 30 RD yn yr ystyr bod os bydd rhywun yn honni ei fod yn deithiwr amser (AB), neu ei fod yn llogi i 20letého Rhaglen (CG), yna byddai'n deg i rywbeth i fyny - rhywbeth y gellir ei gwirio.

     Mae Bill Tompkings yn ddadleuol o A i Z. Rwyf wedi darllen ei lyfr yn eithaf cymhleth, oherwydd mae yna anhawster gwirioneddol wrth blino ar rywbeth. Ond, yn wahanol i'r rhai eraill, mae gan BT ddwy blaid: nid yw ei gyflogwr yn gwadu ei fod yn gweithio iddo, er ei fod wedi colli ei waith rywsut. Roedd sglodyn arall yn yr un busnes, a oedd, yn annibynnol ar BT, yn cadarnhau eu bod yn gweithio ar yr un prosiectau. Ac mae enwau'r prosiectau hynny yn gysylltiedig â'r hyn sydd ar gael gan S.Greer. Felly mae o leiaf ychydig ar gael. Dim ond stori wych sydd gan CG.

     Sylwadau Richard Dolan ar fy mlas :) Mae llawer o wybodaeth a gwybodaeth anghywir. Mae'n un o'r strategaethau gwasanaeth cudd i wasgu ffeithiau.

     • OKO OKO yn dweud:

      Sut alla i ddeall Eich "Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y gellir ailadrodd hyn. Rydw i ddim ond "amheus" am y canlyniadau. " Ydych chi'n meddwl bod y dull o benderfynu ar ddigwyddiad elfennau a moleciwlau trwy linellau amsugno / allyriadau a gwregysau yn y sbectrwm ysgafn y maent wedi pasio yn anghywir ac yn rhoi canlyniadau anghywir? Neu a yw'r canlyniadau cyhoeddedig yn Mars wedi'u ffurfio ac nad ydynt yn cyd-fynd â chanlyniadau'r dadansoddiadau sbectol a berfformiwyd?

      Os ydych chi'n "amheus" i'r dull fel y cyfryw, yna gallwch ei wirio eich hun gartref (http://www.ped.muni.cz/wphy/nedved/cd1.htm).

      Os ydych chi'n "amheus" i ganlyniadau cyhoeddedig y gwyddonydd ac yn eu hystyried (yn achos Mars) yn cael eu ffugio, yna gallaf ond ailadrodd fy mod yn ei chael yn afresymol o ystyried y posibilrwydd o wirio canlyniadau unrhyw un yn y bôn a meddwl sut i "gynllwynio" "Rydych chi'n cynrychioli :-)

     • Standa Standa yn dweud:

      Mae arnaf ofn bod y drafodaeth o ddadansoddi neu liwiau sbectol yn dangos ymagwedd diametr wahanol tuag at gael gwybodaeth:

      Un dull yw: os oes gennym ni amheuon, ceisiwch ein hunain y pethau sy'n mynd i geisio. Rydym yn barnu'r wybodaeth arall yn ôl i ba raddau y mae'n gyson yn fewnol ac yn unol â'r profiad ymarferol (profedig).

      Yr ail ddull yw: Os oes gennym ni amheuon, chwilio'r rhyngrwyd a dod o hyd i rywun sy'n cadarnhau ein barn wreiddiol. Yn ymarferol peidiwch â cheisio.

Ad a Ateb