Mars: Tri thwr artiffisial enfawr mewn cydberthynas â gwregys Orion

1218218x 08. 01. 2017 Darllenydd 1

Strwythur sy'n atgoffa'r llinellau pŵer a ddefnyddir yn yr un patrwm â'r pyramidau yn Giza.

Delweddau a gaiff eu dal gan ymchwilydd gofod Mars Global Surveyor (MIGS) yn datgelu rhywbeth sy'n edrych fel tyrau enfawr yn cael eu lledaenu ar y Mars yn yr un lle rhwng ei gilydd ac yn gytbwys yn gymesur.

Mae'r ffurfiadau helaeth hyn wedi'u darganfod yn ardal Martian o'r enw Terra Meridiani yn gorwedd yn agos at y cyhydedd ar ei ochr ddeheuol, lle mae'n ymddangos bod y deunydd arwyneb yn destun proses ddileu parhaus. Mae'r tyrau'n edrych fel pe baent wedi'u plannu yn yr un patrwm â pyramidiau enwog Giza yr Aifft. Oherwydd bod y defnydd hwn yn debyg yn fwriadol, nododd Robert Bauval yn ei theori cydberthynas Orion.

Y Daily Sheeple adroddiadau:

Mae'n edrych fel tri thwr a leolir ar yr un groesiadau yn ôl yr un patrwm â pyramidau cyfansoddiad Giza neu Orion.

Dyma fideo YouTube wreiddiol o Mundodesconocido, sy'n rhoi sylwadau ar y sylw hwn.

Wrth archwilio delweddau penodol o fis Mawrth, rydym wedi darganfod cyfres o dyrau enfawr yn gorwedd ym Mars Terra Meridiani yn ddiweddar. Oherwydd eu nodweddion nodedig, credwn eu bod o darddiad artiffisial. Yn y fideo canlynol, byddwn yn dangos i chi yr holl wybodaeth, profion trawiadol yn ogystal â'r modelau 3D animeiddiedig a fydd yn eich galluogi i werthuso'r wybodaeth a gyflwynwn.

Ac mae yma delweddau mwy cymhellol gan Mars Global Surveyor o NASA: MOC (Mars Orbiter Camera).

Digon debyg rhywbeth yn gyfarwydd â'r hyn y gellir dod o hyd nid yn unig yn yr Aifft (Giza), ond hefyd fod ym Mecsico (Teotihuacan) a mannau eraill ar y ddaear.

Unrhyw syniadau? Nid yw'n edrych yn rhy naturiol ...! Mae'n debyg na fydd y tro cyntaf i Mars ddod o hyd i bethau rhyfedd.

Mars: gwrthrych a ddarganfuwyd

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

Erthyglau tebyg

Sylwadau 12 ar "Mars: Tri thwr artiffisial enfawr mewn cydberthynas â gwregys Orion"

 • Sueneé yn dweud:

  Sylwadau ad Standa ar NASA. Ai'r canlynol yw:

  Os ydw i'n gwybod bod pethau'n anochel (maen nhw'n wir) ond cymaint (yn fy marn i) yn syfrdanol, yna y strategaeth ddianc yw cyhoeddi'r wybodaeth neu ei adael i ddianc tra hefyd yn gofalu am ymgyrch camffurf gwybodaeth gref, sy'n cynnwys, ymhlith pethau eraill, sensoriaeth cynnwys.

  Mewn geiriau eraill - mae gwybodaeth censor NASA yn ffaith. Mae'r ffaith bod gwybodaeth berthnasol yn cael ei rhyddhau yn amlwg hefyd yn ffaith. Bod y wybodaeth yn ymddangos ar dudalennau swyddogol NASA ar gynnwys dadleuol nid yw'n ei fynegi.

  • Standa Standa yn dweud:

   Os ydych yn wir yn asesu pa mor y mae yn eich barn chi, ac yn bygwth i aros hjen mewn swigen ei safle ei hun ac yn gwrthod ffeithiau a fyddai'n tanseilio ei ac i'r gwrthwyneb, yn ogystal vakta dderbyn nesinformace i gefnogi'r farn honno.

   Onid oes gennych awgrym sut i wahaniaethu pa wybodaeth sy'n wirioneddol a pha ddatgymeriad?

   • Sueneé yn dweud:

    Rwy'n edrych ar y safbwynt hwn: NASA yn chwarae gêm dwbl. Os yw'n gwybod y bydd yn rhaid hwyr neu'n hwyrach i ddweud y gwir, yna mae'n cael ei wanhau mewn dryswch a disinformation lol arllwys olew ar y tân o amheuwyr sy'n llosgi am gyfnod.

    Edrychwch ar luniau NASA am y flwyddyn ddiwethaf. Faint ohonyn nhw a elwir yn ddadleuol? Felly, y rhai y mae eu dehongliad yn cyfaddef y ffaith bod rhywbeth cudd yn y llun, beth oedd (?) Wedi'i esgeuluso. Achosion posib:

    1. Rhith optegol (beth yw'r tebygolrwydd ystadegol o ran nifer cynyddol yr arsylwadau?)
    2. Adalw ac addasu delweddau yn fwriadol. Mae addasu yn golygu defnyddio hidlwyr gwahanol sy'n newid ansawdd datrysiad delwedd.
    3. Mewnosod cynnwys yn fwriadol nad yw'n go iawn. (Dwi ddim yn meddwl ei bod yn debygol.)

    Ac yna mae gennych chwythwyr chwiban - tystion uniongyrchol sydd wedi gweithio i NASA a / neu sefydliad gwasanaeth dan nawdd NASA. Maent yn tystio eu bod yn bresennol pan gafodd eu cydweithwyr, ar orchymyn eu hwyrwyr, adfer lluniau o'r Ddaear / Lleuad / Mars i gael gwared adeiladau dadleuol / plates / anomaleddau corfforol / sêr.... neu yn uniongyrchol pobl sy'n berchen ar luniau NASA mewn fersiwn anhygoel. Gweler. megis Ken Johnston a'r Lleuad.

    OK, efallai y amheuwr yn dadlau ei bod yn amhosibl i wirio bod yn cael eu galw tystion hyn. Asiant dwbl neu dim ond twyllo, neu fod y lluniau a gyflwynwyd gan dystion uniongyrchol yn cael eu ffugio bod yn enwog. (Hoff ddadl o bludnobalvanářů et al.)

    Yn bersonol, credaf fod NASA yn gorwedd mewn egwyddor. Mae'n rhaid iddo fod yn anertia er mwyn gwarchod ei henw da ac achub y byd rhag anhrefn llwyr o'r ffaith nad ydym ni yn ganolfan y bydysawd (nid yn ddaearyddol yn seryddol). O leiaf a wnaethpwyd yn 40. mlynedd pan ofynnodd gwasanaethau cyfrinachol yr Unol Daleithiau (ac nid yn unig yr Unol Daleithiau) y byddai datgelu gwybodaeth am fodolaeth gwareiddiad gwahanol y tu allan i ni yn rhoi'r holl ddaear yn anhrefn.

    • Standa Standa yn dweud:

     ad "Edrychwch ar luniau NASA am y flwyddyn ddiwethaf. Faint ohonyn nhw a elwir yn ddadleuol? "

     Mae hwn yn gwestiwn diddorol iawn. Ydych chi'n gwybod faint oedd hi? Dwi ddim yn gwybod.

     Gallai dim ond yn ceisio amcangyfrif y nifer o luniau bod y llynedd, NASA a'i sefydliadau sy'n cydweithredu wedi cyhoeddi: bydd yn ddegau o filoedd (amcangyfrif tua deg mil y flwyddyn, er enghraifft, dim ond y crwydro Curriosity).

     ad "Felly, y rhai y mae eu dehongliad yn cyfaddef y ffaith bod rhywbeth cudd yn y llun, beth oedd (?) Wedi'i esgeuluso."

     Mae'r dehongliad hon yn caniatáu unrhyw lun gan unrhyw un. Felly ydych chi'n golygu'r holl luniau a wnaeth unrhyw un erioed?

     Mae gweddill yr hyn rydych chi'n ei ysgrifennu, yn fy marn i, yn edrych golwg y swigen yr wyf wedi'i ddisgrifio yn gynharach.

    • Tino yn dweud:

     Mae'n serch amlwg bod y NASA wedi ei wneud a'r hyn y mae'n debyg nad hyn yr wyf yn ei orchymyn gyfarwyddeb nad yw yn ôl pob golwg yn gwbl gyfarwydd i holl waith mae digon bod y canllaw o NYCHA yn gwybod beth i'w wneud pan felly hefyd y lluniau yn ymddangos teithiau sydd yn iawn llygaid .mae'n nid yw ac y byddai ganddo synnu os nad oedd y gwasanaeth pobl yn hyd yn oed yn gyfrinach oddi wrth y rhai y mae'n cenzurujú lluniau ond dim ond yn fy marn i .USACI yn falch o arfwisg fel bod popeth sy'n bygwth diogelwch cenedlaethol a chyfrinachedd undergoes modd fel eu bod yn gwybod bod arfwisg gwybodaeth nid ydynt yn cael eu rhoi allan. .Mae'n polisi clir o sgramblo sydd eisoes yn rhedeg llawer o amser .no ond gan ein bod eisoes yn gwybod y gwir amser a thrwy hynny yn mynd allan yn unig yn dibynnu ar sut y mae pobl i wynebu ei .Nowadays dal i fod llawer o bobl nad ydych am i dderbyn y ffaith nad ydym yn ei ben ei hun yn y gofod a thrwy hynny mae hyn yn ei hun yn awgrymu nad oes ganddynt ddiddordeb mae 'na fater difrifol .Preto nad llywodraethau hynny heddiw yn wybodus am hanes a gwirionedd bywyd mimozemskom i arwain a dysgu y gwir am dîm Lud byddai fod yn gwestiwn o banig a anhrefn wrth i chi ysgrifennu yma ac datrys i wneud pobl yn yn olaf byddai stúpilo cydnabod y ffaith a gellid dweud bod y cilfachau bellach ein bod ni ein hunain .Preto mor fel y mae nawr ac anwybodaeth y Ddaear yn rhoi cyfle sy'n peri subversion živlom o'r fath ac yn torri i ffwrdd i gael y gwir allan .A mewn modd fel bod mae teyrnasu anwybodaeth o wirionedd y gwahanol elfennau yn ymyl y ffynnon arno a manteisio arno, amrywiol channelers a ffug person cyswllt mod i'n ysgrifennu fy llyfrau a NYCHA dadlau eu bod mewn mimoz.lúdmi cyswllt ac yn dda ar ennill .Preto hefyd yn deilwng o stŵr o'r fath yma ar y Ddaear oherwydd ei fod yn gwall yw'n wir wers a fyddai'n cael ei roi i bobl.

 • Tino yn dweud:

  Ond os bydd yn ca yn unig gwrthrychau yn unig ac nid oes dim ond tri ond yn fwy am o leiaf 6 neu hyd 8 ond hefyd ar y fideo sy'n Spanel cymharu y ddau ffurfiant ac i gynnwys dros ei gilydd ac o'i gymharu â cyfateb yn berffaith fel nad yw mor i bydd yn .no Mars fel y cyfryw yn sicr cyn i 75 000 degawd gallu bywyd yn ogystal â'r byd o'u dinistrio planed Malone fel os nad oedd pa adeiladau ac arteffactau fel bod am gyfnod o tua flynyddoedd 75 000 ar ravages NYCHA o amser wedi peidio llofnodi briodol. Pwy a ymgartrefodd y ddau fyd hynny oedd pobl Syria, Lyra a Vegi.

 • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

  Byddwn yn disgwyl rhywfaint o adborth o'r ochr arall, ond yn dal dim byd ... felly mae distawrwydd yn golygu cydsyniad? neu fe ddisgynnodd eich gên :-)

  Yma: o lun wreiddiol Nasaki, tybiaf yn ôl traddodiad nad yw'r anghysondebau yn cael eu hymarfer bod y Bydysawd wedi rhoi cynnig arnoch ar eich sylw ...

  • Standa Standa yn dweud:

   Y cwestiwn cyntaf ar gyfer cwestiynydd NASA ddylai fod pam bod y lluniau mewn gwirionedd yn dangos rhywbeth go iawn. Os yw NASA yn gorwedd ym mhobman, mae'r lluniau hyn yn ffuglenwol, felly nid yw Mars yn wir.

   Dim ond pan fyddwn yn tybio bod NASA yn cyhoeddi lluniau o realiti, gallwn ei ddadansoddi.

   Y cwestiwn wedyn yw pam mae awduron y fideos hynny yn credu ei bod yn rhaid iddo fod yn dyrau a pham maen nhw'n meddwl bod yn rhaid iddynt fod yn enfawr. Awgrymir imi y gallant fod oddeutu 10 metr 30. (Os byddwn yn dechrau o'r dybiaeth bod y lluniau yn ddilys, mae'n ddarlun a gymerwyd o gwmpas tri yn y prynhawn pryd Mars, a ddylai fod yn gysgod ar yr amod bod y gwrthrych yn uchel, dylai'r picsel yn y llun yn cael o gwmpas mesuryddion 4-5)

   Mae'r cysgod yn eang - nid yw'n edrych fel tyrau caw.

   Yn bersonol, byddwn yn ei rhannu ar y creigiau trionglog sydd wedi'u torri.

   Yn ogystal - yn wahanol i'r pyramidau - mae'r cyrff bron (ond nid yn union) yn syth mewn llinell syth a bron (ond nid yn union) yr un mor bell.

   • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

    Yn gyntaf oll: mae NASA yn gorwedd yn ffaith gyffredinol na fyddwch byth yn deall

    Yn ail, mae'r anghysondeb hwn yn rhyfedd, does dim amheuaeth ... ac mae Mars.

    Yn drydydd, darllenwch eto beth wnaethoch chi ei ysgrifennu ... "Hefyd - yn wahanol i'r pyramid - mae'r cyrff bron (ond nid yn union) yn syth yn unol a bron (ond nid yn union) yr un mor bell. "

    Cymerwch o leiaf reolwr a darganfyddwch y ffeithiau.

    • Standa Standa yn dweud:

     Dda. Felly mae NASA yn meddwl eich bod chi'n gorwedd.

     Felly, mae'n rhaid i hyd yn oed yr unedau hynny gael eu llacio yn eich byd. Ac o'r leeway hon, maen nhw hefyd yn dangos eu anghysonderau ac nad ydynt yn bodoli go iawn.

     Dyna'r hyn a wnawn ni ac nid yw'n dda trafod rhywbeth na all fod yn wir yn eich byd.

Ad a Ateb